cross-correlation

Back to overview
Term Definition
English cross-correlation
French corrélation croisée ; corrélation avec (ou sans) décalage entre deux séries
German Kreuzkorrelation
Dutch kruiscorrelatie van twee tijdreeksen
Italian correlazione incrociata
Spanish correlación cruzada
Catalan correlació creuada
Portuguese correlação cruzada
Romanian corelatie incrucisata
Danish krydskorrelation
Norwegian krysskorrelasjon
Swedish korskorrelation
Greek -
Finnish ristikorrelaatio
Hungarian kereszt korreláció
Turkish çapraz-korelasyon
Estonian ristkorrelatsioon
Lithuanian kryžminė koreliacija
Slovenian navzkrižno korelacijo
Polish korelacja krzyżowa
Russian Взаимная корреляция
Ukrainian взаємна кореляція
Serbian унакрсна корелација
Icelandic kross-fylgni
Euskara zehar-koerlazio ; koerlazio gurutzatu ; korrelazio gurutzatu
Farsi h mb stegiye mot ghate
Persian-Farsi -
Arabic ارتباطات متقاطعة
Afrikaans kruiskorrelasie
Chinese 互 相 关
Korean 교차상관