Mr Prof. Sekiya, Sho
 
   
 

19 Akagishita Shinjuku

 

1620803 Tokyo

  Japan
  QGA02004@nifty.com