Mr Prof. Dr. Shinmura, Shuichi
  Seikei University
Faculty of Economics
   
 

Kichijoji Kitamachi 3-3-1

 

180-8633 Musashinoshi

  Japan
  shinmura@econ.seikei.ac.jp
 
 

Author of the following paper(s):