Ichihashi, Masaru   Ieda, Hiroyuki
  Iezzi, Stefano   Iizuka, Masaya
  Imolehin, Adetoun A.   Inagaki, Seiichi
  Inori, Michimori   Inoue, Tatsuki
  Ion, Roxana Alice   Ip, Wai
  Iradi-Arrieta, Josu   Ishi, Yoshikuni
  Isidoro-Losada, Fernanda   Isnard, Michel
  Isogai, Eiichi   Ito, Akihiko
  Ito, P K   Ittrich, Carina
  Iwabuchi, Akiko   Iwashita, Toshiya
  Izem, Rima   Izumi, Hiroshi