ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Ukrainian: с

Full list Num ? а б в г  - д е є ж з  - і  - й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ  - я  

(статистично) підібрані області
самозважена вибірка
самоспряжені Латинські квадрати
сатурація
сезонні зміни
семіінваріант
середина інтервалу
серединний критерій
серединний критерій
середньоквадратична помилка
середньоквадратичне відхилення
середньоквадратичне відхилення
середньоквадратичний
середньомісячне значення
середня геометрична
середня квадратична
середнє відношення
середнє відхилення
середнє відхилення
середнє гармонійне
середнє значення(розподілу)
середнє значення
середнє по групі
середнє ступеневе
середній рівень дожиття
середній розмах
серія
сильна збіжність
сильна повнота
сильно непараметричний
симетричний критерій
Симетричний розподіл
симетричний факторний дослід
симетрія
симплекс-метод
симплексний план
синергія
систематична похибка
систематична статистика
систематичний відбір
систематичний
систематичні зміни
систематизований план
системна похибка внаслідок помилкового задавання ваг
системний квадрат
системний
сігмоїдна крива
сідлова точка
сімейство експотенційних розподілів
сінгулярний (вироджений) розподіл
скедастична крива
скедастичність
скінчена сукупність
складена оцінка
складені розподілів
складені таблиці спряженості
складеному медіана
складна гіпотеза
складна таблиця
скорчене випробування
скорочений контроль
скорочені досліди
скорочення даних
слабка збіжність
слабкість моделі
Смірнова тест
смуга пропускання(діапазон)
сорт
сортування
сортувати
спадковість
спадна інтенсивність відмов
спадна інтенсивність відмов
специфічність
спеціальний коефіцієнт
спектр
спектральна функція
спектральний розклад
співвідношення цін
співвідношення правдоподібності
співпадіння по знаку відхилення
спільна оцінка
спільна регресія
сподівана частота
спостережені змінні
спряжений розподіл
спряжені латинські квадрати
спряженість ознак
справедлива гра
спроба
СПСС
стьюдентизація
стьюдентизований розкид
стягуваність
стаціонарна сукупність
стаціонарний процес
стаціонарний розподіл
стаціонарність в широкому сенсі
стабілізація дисперсії
стан переходу
стан
стандартизований по віку рівень
стандартна міра
Стандартна помилка оцінки
Стандартна помилка
стандартна сукупність
Стандартне відхилення
Статистична гіпотеза
Статистична грамотність
Статистична сукупність
статистична сукупність
статистичний пакет для суспільних наук
статистичний ряд
Статистичні графіки
статистично еквівалентний блок
статистика виводу
статистика вкладу
статистика навколишнього середовища
статистика повної достатності
статистика рангів
статистика страхування
статистика хі квадрат
статистика
статистика
Статистикою Фермі-Дірака
степенева сума
степенева функція
степінь
стереограма
стереограмма
стимулювання
стиснутий
стійка оцінка
стійкий закон (розподілу)
стійкий стан
стійкість(оцінки)
стохастична диференційованість
стохастична залежність
стохастична інтегрованість
стохастична матриця
стохастична модель
стохастична неперервність
стохастична перевизначеність
стохастична транзитивність
стохастичне ядро
стохастичне програмування
стохастичний
стохастичні збурення
стохастично більше чи менше
стратегія
стратифікація
стратифікована вибірка
стрибок
стрічковий графік(ленточний графік?)
строго стаціонарний процес
структура вибірки
структура
структурне рівняння
структурний параметр
ступенева регресія
ступеневий момент
ступені свободи
ступінь взаємного проникнення вибірок
ступінь довіри
ступінь звязку між ознаками
суцільна перевірка
суцільний контроль
Субєктивна оцінка імовірності
Субмартінгал
субнормальне розсіювання
сукупний ризик
сума квадратів відхилень від середнього
сума квадратів відхилень
суміш (композиція) розподілів
суміш (композиція) розподілів
суперефективність
супермартингал
супровід
супутня змінна
сферичний розподіл
схема задавання ваг
схема контролю серійного добору
схильність до
схожість
схожість

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page