ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Ukrainian: р

Full list Num ? а б в г  - д е є ж з  - і  - й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ  - я  

разова проба
ранг
ранг
рангова кореляція
рангова кореляція
ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена
решітчатий вибір
реакція
реалізація
регенеруючий процес
регресія з запізненням аргументу
регресія
регресійна залежність
регресійна поверхня
регулювання
регулярна оцінка
регулярний стан
результат
результат
результат
результати експерименту
рекурентна гра
рекурентний Марківський ланцюг
рекурсивна система
рекурсивний алгоритм
рендомізація
рендомізована модель
рендомізований критерій
репліка
репрезентативна вибірка
ретроспективне дослідження
ризик споживача
ризик
рівень життя
рівень значущості критерію
рівень значущості
рівень народжуваності
рівень смертності
рівняння Юла - Уокера
Рівняння Колмогорова - Чепмена
рівняння рішенням якого є оцінка
Рівняння Фоккера-Планка
рівні ранги
рівновага
рівноважний процес оновлення
рівноважний розподіл
рівноексцесний
рівноімовірний відбір
рівнокорельований розподіл
рівномірна дискретизація
рівномірний розподіл
рівномірний спектр
рід
різке відхилення ковзаючого середнього
різниця
різниці четвертого порядку
різноексцесний
різноексцесний
різноманітність
робоча характеристика
робоча характеристика
робочий діапазон
робочий пробіт
родючості градієнта
розшарування після відбору
розширена група ділиться дизайн
розширений рішення правило Байєса
розбіжність
розбіжність
розвідувальний аналіз даних
розклад
розкладання
розкладна модель
розмах
розміщення
розмір
розпізнаваність
розповсюдженість
розподіл частот
розподіл часу відповіді
розподіл Бернулі
розподіл відновлення
розподіл Ерланга
розподіл з точкою розриву
розподіл імовірностей
розподіл кількості (обєктів чи подій)
розподіл логарифмічного ряду
розподіл на окружності
Розподіл Неймана
розподіл Парето
розподіл Стьюдента
розподіл Фішера
розподіл
розряд
розрахункова формула
розрахунковий графік
розсіювання
ротатабельний план

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page