ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Ukrainian: н

Full list Num ? а б в г  - д е є ж з  - і  - й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ  - я  

(неперервний) розподіл з розривом
наближення кривою
наведення
надвизначеність
надійність
наднасичений план
найбільш ефективна оцінка
найбільш потужна критична область
найбільш потужний критерій
найбільш потужний ранговий критерій
найбільш строгий критерій
найкраща асимптотично нормальна оцінка
найкраща оцінка
найкраща оцінка
найменша дисперсія
напіврозмах
наполегливість
напруга
напруження
насичена модель
насиченість
наслідок
Настрій-Браун процедури
нахил
нахил
не нормальність
не отримання даних
не повністю випадкова вибірка
не спостережна змінна
нецентральний момент
небезпеки ставки
невипадкова варіація
невипадкова вибірка
невироджений розподіл
невідповідність
невласний процес
невласний розподіл
негативна кореляція
недотримання
неефективна оцінка
неефективна статистика
незалежна частота
незалежна змінна
незалежні випробування
незалежні випробування
незалежні змінні
незалежні події
незалежність
незбіжні з гіпотезами
незважена середня
незведений план
незвідний Марківський ланцюг
незміщена оцінка
Незміщена помилка
незміщений критерій
незмінність
незначущий(неістотний) параметр
незникання
Неймана - Пірсона лема
нейрона сітка
некондиційний
некоректно поставлена задача
некругова статистика
нелінійна кореляція
нелінійна регресія
ненадійність
неоднакові підкласи
неоднорідність
неоднорідність
неортогональні фактори
непараметрична достатність
непараметричний
непараметричні методи
неперервна сукупність
Неперервний розподіл
неперервні випадкові змінні
неперервність
неповна рендомізація
неповне обстеження
неповний блок
неповний момент
неповні дані
непогодженість
неподібність
непозбуваєме зміщення
непряма вибірка
непропорційна кількість(спостережень) в підгрупі
нерегулярна оцінка
нерівність Чебишева
нерівність Маркова
нерівність Мінковського
нерівність Рао -Крамера
несиметричний розподіл
несиметричні інтервали довіри
несумісність
нетипова ознака
неузгоджена вибірка
неупереджена вибірка
нижня квартиль
нижня контрольна границя
номограма
нормальне відхилення
нормальне рівняння
нормальне розсіювання
нормальний (гаусівський) розподіл
нормальний контроль
нормалізований рівень смертності
нормалізуюче перетворення
нормована величина
нормоване відхилення
нульова гіпотеза

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page