ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Ukrainian: м

Full list Num ? а б в г  - д е є ж з  - і  - й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ  - я  

майже достовірний
майже достовірно
майже напевно
майже скрізь
майже стаціонарний
максимальне значення
максимінний критерій
маргінальна категорія
маргінальна класифікація
маргінальний розподіл
Марківський процес
мартингал
масштабний параметр
масив даних
масив
математичне сподівання
математичне сподівання
мати звязок
матриця абсолютних кореляцій
матриця виграшів
матриця втрат
матриця моментів
матриця переходів
матриця переходів
матриця плану
матриця факторних коефіцієнтів
матричний вибір
медіана
медіана
медіанна незміщеність
медіанний критерій
метод вибраних точок
метод гілок і границь
метод збурень
метод к - середніх
метод кількісної оцінки
метод ковзаючого середнього
метод максимальної ентропії
метод максимальної правдоподібності
метод моментів
метод Монте Карло
метод найшвидшого підйому
Метод найближчого сусіда
Метод найменших квадратів
метод найменших квадратів
метод незважених середніх (дисперсійний аналіз)
метод оцінювання
метод оберненого перетворення
метод пяти точок
метод півсередніх (частковий випадок методу вибраних точок)
метод піктограм
метод побудови кривої від руки
метод повної інформації
метод простого сумування (в факторному аналізі)
метод рухомого спостерігача
метод середнього рангу
метод складеного ножа
метод сходів
метод трьох точок
метод Хольта
методи відбору по групам
методи обчислювального процесу
методи обмеженої інформації
методи
миттєвий стан
міжблочний
міжблоковий аналіз
міжгрупова дисперсія
міжгрупова дисперсія
міжквартильний розкид
мінімаксна стратегія
мінімальна достатня статистика
мінімальна істотна повнота
мінімально звязана конструкція
мінімахне оцінювання
мінімум
мінливість
мінливість
міра відстані
міра точності
мітка
многокутник частот
множина імовірностей елементарних подій
множина
множина
множник
мода
модальність
модель авторегресивної гетероскедастичності
модель авторегресії і ковзаного середнього
модель Бокса - Дженкінса
модель Бокса - Дженкінса
модель з багатьма станами
модель з двома факторами
модель ковзаючого середнього
модель Неймана
модель представлена у вигляді систем рівнянь
модель факторів
модель хвороби і смерті
модель
модель
моделюючий пристрій
можливість згладжування
момент без корегування на групування
момент перескоку (для послідовності)
момент розподілу
момент
мультиколінеарність
мультиномінальний розподіл

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page