ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Ukrainian: к

Full list Num ? а б в г  - д е є ж з  - і  - й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ  - я  

калібрування
камерна модель
каналу ступенів свободи
канонічна змінна
канонічна кореляція
канонічна матриця
канонічний
кардоїдний розподіл
карта контролю якості
картограма
каскадний процес
категоричні дані
категорія
квадрат середнього по умавах дослідів
квадратична оцінка
квадратична спряженість
квадратична форма
квадратичне програмування
квадратичний відклик
квадратна гратка
квадратний корінь з статистики хі квадрат
квадратурний спектр
квазінезалежний
квазінормальні рівняння
квантиль
квантіль
квартиль
квартильний показник асиметрії
кепстр(косинус перетворення Фурє логарифму спектру потужності)
керування
кількісний результат
кількісні дані
кількість інформації
кінцева дуга розподілу синус
кінцеве рішення
кінцевій точці пробою зразка
клас еквівалентності
клас
клас
клас
клас
класифікація за однією ознакою
класифікація по багатьом ознакам
класифікація
класифікаційна статистика(статистичний показник
кластер
кластерізація методом дальнього сусіда
кластерізація методом найближчого сусіда
Кластерізація
Кластерний аналіз
кластеру рандомізоване дослідження
клінічні випробовування
клітична крива(крива значень коефіцієнту асиметрії одновимірного розподілу)
коваріація з запізненням аргументу
коваріація
коваріація
коваріація
коваріаційна матриця
коваріаційна матриця
коваріаційний аналіз
коваріатно стаціонарний процес
ковзаюча вага
ковзаюча річна сума
ковзаюча середня
ковзаюча сума
ковзаючий розмах
когерентна система
когерентність
когерентність
когорта
коградуювання
коефіцієнт автокореляції
коефіцієнт алієнації
коефіцієнт варіації
коефіцієнт векторної кореляції
коефіцієнт детермінації
коефіцієнт ексцеса
коефіцієнт ефективності
коефіцієнт завантаження
коефіцієнт збурення
коефіцієнт звязоності
коефіцієнт згасання
коефіцієнт концентрації
коефіцієнт кореляції Пірсона
коефіцієнт кореляції
коефіцієнт кореляції
коефіцієнт кореляції
коефіцієнт надійності
коефіцієнт регресії
коефіцієнт розбіжності
коефіцієнт розкиду
коефіцієнт спряженості ознак
коефіцієнт узгодженості (конкордації)
коефіцієнт узгодженості
коефіцієнт
коефіцієнт
коефіцієнт
коли перетворення не залежить від параметрів
коливання із змінною амплітудою та періодом
коливання
колінеарність
Колмогорівська аксіоматика
Колмомогорова-Смірнова розподіл
Колмомогорова-Смірнова тест
комбінація критеріїв
комбінаторне середнє ступеневе
комбінаторний критерій
комбінаторний метод
компактна група
компенсація похибки
компенсаційна помилка
комплексна одиниця
компонента взаємодії
компонента дисперсії
комулятивний процес
концентрація
конзистентна оцінка
конзистентність
конкорданс
консервативний процес
конструкція магічний квадрат
конструкції простої гратки
контроль якості
контроль в нормальному обємі
контроль термінів виконання
контрольна вибірка
контрольна карта
контрольна партія
контрольований процес
конфігурація
конфлюентний аналіз
конфлюентний аналіз
координатограф
корекція середнього (для групування)
кореляція з запізненням аргументу
кореляція між членами сукупності
кореляція між класами
кореляція
кореляційна матриця
кореляційна поверхня
кореляційна таблиця
кореляційне відношення
корелограма
корінь
короткотермінові флуктуації
кратна нелінійна кореляція
кратне порівняння
кратність
крива (пряма) регресії
крива частот
крива впливу
крива доза - ефект
крива квантилей
крива медіанної регресії
крива Парето
крива розподілу (функція)
крива розподілу
крива росту
криволінійний тренд
критерій (відношення) правдоподібності
критерій Шапіро-Вілка
критерій Вальда
критерій відношення імовірностей
критерій Вілкоксона - Манна - Уітні
критерій знаків
критерій зсуву
критерій кругової збіжності
критерій нормальних міток
критерій нормальності
критерій пяти факторів
критерій перевищення
критерій Пірсона
критерій пустої клітки
критерій рендомізації
критерій розбиття на рівні проміжки
критерій симетрично обмежений
критерій стійкості
критерій
критична лінія
критична область
критичне число
критичне значення
кругова гістограма
кругова діаграма
кругова формула
кубічна гратка
кубоїдної гратки вигляд
культивація
кумулянт
Купує Виборчі таблиці
кускова регресія

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page