ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Ukrainian: з

Full list Num ? а б в г  - д е є ж з  - і  - й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ  - я  

з незалежними приростами
заборонений стан
заважаючі параметри
загальна відстань Махаланобіса
загальний для всіх змінних фактор
загальний фактор
загрубіння
задача в лінія обслуговування
задача комівояжера
задача о виборі найкращого обєкту
задача про банкрутство
задача про розміщення
задача про секретаря
заздалегідь вибрана змінна
заключна група
Закон великих чисел
закон граничної синусоїди
Закон малих чисел
закономірність
закруглення
залежна від часу
залежна змінна
залежний від випадкових параметрів розподіл
залежні змінні
залежні
залежність реакції від дози
залежність
залежність
залишковий ефект
залишок
заміщення
заміна
заміна
заниження
западина
запитальник
запізнюватись
запізнення в часі
затухання
збіжність за імовірністю
збіжність за імовірністю
збіжність за мірою
звязані(зчеплені) вибірки
звязність
звязність
звязність
звязок
звязок
зважена регресія
зважена середня
зважений індекс
зважений метод найменших квадратів
зведена змінна
зведена форма
зведене рівняння
зведений числовий індекс
зведений план
зворотне перетворення Тань
згасаючі коливання
згідність
згладжувач
згладжування
згода
згортка
згортка
згруповані дані
здійснення
зєднання
зіставляння
зіставляти
зліченний розподіл
змішана модель (факторного досліду)
змішана стратегія
змішаний вибір
змішаний момент другого порядку
змішаний момент
змішаний процес авторегресії ковзаючої середньої
змішаний розподіл
змішаний спектр
змішаний
змішані факторні досліди
змішування двох факторів
змішування
зміщена оцінка
зміщений критерій
зміщення вверх
зміщення результатів опитування ( спричинене особистими якостями опитуючого)
зміщення
зміна
змінна
значення фактора
значимість
знак у двійковій системі
знаходження
зображення
зовнішня загальнозначимість
зональний многочлен
зразок
зрівноважена вибірка
зрівноважені різниці
зрощування
зростаюча інтенсивність відмов
зусилля

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page