ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Ukrainian: д

Full list Num ? а б в г  - д е є ж з  - і  - й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ  - я  

даний період
дані поточного стану
дані
дані
дані
Дарбіна-Уотсона статистика
два на два таблиці частот
двадцять
двійкова послідовність
двійкові дані
двійкові змінні
двовидова класифікація
двовимірний бета розподіл
двовимірний біноміальний розподіл
двовимірний відємний біноміальний розподіл
двовимірний гама розподіл
двовимірний F- розподіл
двовимірний експотенціальний розподіл
двовимірний розподіл
двовимірний спектр
двозначна змінна
двоїста теорема
двоїстий процес
двоїстість
двомірний нормальний розподіл
дворазова регресія
двосторонній експотенційний розподіл
двосторонній критерій
двоступенева вибірка
двофазовий відбір
дециль
декомпозиція
дельта розподіл
демографічна статистика
демографія
демодуляція
дендрограма
деревовидні статистичні методи
детермінова модель
детермінований процес
дефектна вибірка
дефектний елемент
дзвоновидна крива
дивергенція
дизайн ланцюгової блок
динамічна модель
динамічне програмування
динамічний випадковий процес
дискретне (цілочисельне) програмування
дискретний логнормальний розподіл
дискретний процес
дискретний процес
дискретний розподіл
дискретні випадкові змінні
дискретні змінні
дискрімінантний аналіз
дисперсія всередині класу
дисперсія між класами
дисперсія помилок
дисперсійний аналіз
дистанційне вимірювання
диференціально різницеве рівняння
дифузійний процес
дихотомія
дія адитивних статистично незалежних факторів
дія
діагама функції
діагональна регресія
діаграма Венна
діаграма максимальних та мінімальних значень
діаграма порівняння часових рядів
діаграма розсіювання
діаграма стадій вибіркового спостереження
діаграма станів
діаграма стовбур і листя
дійсна регресія
дійсне середнє
дільник
ділянка
для збільшення обєму вибірки
довільний початок відліку
довірча границя
довірча границя
довірча множина
довірча область
довірча область
довірчий інтервал
довірчий рівень
довірчий розподіл
довірчі границі
додаткова інформація
додаткові зміни періоду над дизайном
доля відмовившихся відповідати
доля обстеженого матеріалу
домінуюча стратегія
доповнювати до латинського квадрату
допоміжна інформація
допоміжна статистика
допуск
допустима гіпотеза
допустима кількість дефектів
допустима оцінка
допустима стратегія
допустимий критерій
допустимий
допустимі числа
допустимі границі
допустимі дефекти
дослідження випадок-контроль
дослідження по даним спостереження
достатність
дробове броунівський рух
дробово реплікації
друга гранична теорема
дуальність
дублікат вибірки

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page