ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Ukrainian: в

Full list Num ? а б в г  - д е є ж з  - і  - й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ  - я  

в чотири рази таблиці
в класі незміщених лінійних оцінок
вагові коефіцієнти
варіація
варіація
вгору і вниз метод
величина
верства
верхівка
верхня квартиль
верхня контрольна межа
взаємна коваріація
взаємна кореляція
взаємний спектр
взаємний спектр
взаємно проникаючі вибірки
взаємодія
взаємозамінні(змінні)
взаємозамінність
вичерпний відбір
вияснення
вибір компонентів
вибір основі вибірки
вибірка для майбутніх підвибірок
вибірка з купи
вибірка з поверненням
вибірка зі списку
вибірка по групах
вибірка по значимості
вибірка по зонам
вибірка фіксованого обєму
вибірка
вибірки з взаємно порівняльними членами
вибіркова дисперсія
вибіркова доля
вибіркова статистика
вибіркова точка
вибіркове обстеження сукупності диких тварин
вибіркове обстеження
вибіркове обстеження
вибіркове обстеження
вибіркове пристосування в формі квадратної решітки
вибірковий контроль при прийомі
вибірковий контроль
вибірковий момент
вибірковий план
вибірковий розподіл по одній ознаці
вибірковий розподіл
вибухових стохастичного різницевого рівняння
виграш
вид
вид
визначаюча відмінність
визначаюча змінна
визначеність еквівалентності
визнання вибірки неупередженою
викид
викиди
виключати
виключення
вилучення
вимикати
випадкова варіація
випадкова вибірка без обмежень
випадкова вибірка
випадкова змінна
випадкова компонента
випадкова мозаїка
випадкова подія
випадкова похибка
випадкове блукання
випадкове блукання
випадковий блок
випадковий вибір
випадковий порядок
випадковий процес
випадковий ряд
випадковий розподіл
випадковий
випадковий
випадкові числа
випадкові зміни
випадкові змінні
випадковість
випадку-референт дослідження
виправляючий коефіцієнт
виправлений момент
випробування Бернулі
випробування
випробування
вирівнюватись в лінію
вироджений розподіл
відбір з імовірністю пропорційною розмірові
відбір із змінною імовірністю
відбір по лініям
відємний біноміальний розподіл
відємні моменти
відкидання
відмінна від нормальної генеральна сукупність
відмов
відношення амплітуд
відношення моментів (розподілів)
відношення
відносна дисперсія простих факторів
відносна дисперсія(квадрат коефіцієнта варіації)
відносна ефективність (критерію)(за потужністю)
відносна ефективність (оцінки)
відносна ефективність (плану вибірки)
відносна інформація
відносна потужність
відносна точність
відносний індекс
відносний ризик
відображаючий екран
відповідь
відповідне даній імовірності
відповідність
відповідність
відставати
відстань
відтворюваність
відхилення від нормального розподілу
відхилення
відхилення
відхилення
віковий коефіцієнт смертності
віковий коефіцієнт
вільний член
Вінерівський процес
вкладена вибірка
вкладені гіпотези
вкладеність
власна точність
власне значення
власний розподіл
властивість
внутрьошньогрупова дисперсія
внутрішньо групова дисперсія
внутрішньоблокова підгрупа
внутрішньогрупова кореляція
внутрішня дисперсія
внутрішня регресія
возвратний стан
Вперше повернення
вплив
впорядкований ряд
всередині блоку
встановлений термін
втома моделей
вторинний процес
втрата інформації
вхід час

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page