ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Turkish: Y

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

yıkıcı sınama
yıkıcı test
yıllık blok maksimum metodu
yıllık maksimum metodu
yırtmaç dağılımı
yaşa bağlı dallanma süreci (prosesi)
yaşa bağlı doğum-ölüm süreçleri
yaşa özel ölüm oranı
yaşa özgü ölüm oranı
yaşa özgü oran
yaşam analizi
yaşam beklentisi
yaşam çözümlemesi
yaşam kalitesi
yaşam suresi dağılımı
yaşam tablosu
yaşama devam fonksiyonu
yaşama devam işlevi
yaş-ayarlı oran
yaş-cinsiyet-ayarlı oran
yaş-dönem-kohort etkileri
yaşlanma dağılımı
yabancılaşma katsayısı
yakınlık analizi
yakınlık çözümlemesi
yakınlık savı
yakınlık teoremi
yakala/bırak örneklemesi
yakala/tekrar yakala örneklemesi
yaklaşık özgürlük derecesi
yaklaşım hatası
yaklaşım yanılgısı
yalancı-ters
yama
yanılgı azaltma gücü
yanılgı fonksiyonu tümleyeni
yanılgı fonksiyonu
yanılgı işlevi (fonksiyonu) tümleyeni
yanılgı işlevi
yanılgı kare ortalaması
yanılgı kareler toplamı
yanılgı kareler toplamı
yanılgı kuşağı
yanılgı varyansı
yanılgı
yanılgının birleştirilmesi
yanıt değişkeni
yanıt hatası
yanıt indeksi
yanıt metameteri
yanıt süresi dağılımı
yanıt yanılgısı
yanıt yüzeyi tasarımları
yanıt yüzeyi
yanıt
yanıtsız
yanlı örnek
yanlı sınama
yanlı sikke tasarımı
yanlı tahminleyici
yanlı test
yanlış negatif
yanlış pozitif
yanlış sınıflandırma
yanlılık
yanlılık-varyans ödünleşimi
yansıtan engel
yapı
yapılaşma
yapısal değişiklikler
yapısal denklem modelleri
yapısal denklem
yapısal ilişki
yapısal kökler
yapısal korelasyon
yapısal parametreler
yapısal zaman serileri modelleri
yarı genişlik
yarı olabilirlik tahminleyicisi
yarı olabilirlik
yarı ortalamalar yöntemi (metodu)
yarışan riskler
yarışma süreci (prosesi)
yarı-açıklık (değişim aralığı)
yarı-açıklık (değişim aralığı)
yarı-bağımsızlık
yarı-Cauchy dağılımı
yarı-çeyrek açıklık (değişim aralığı)
yarı-daima
yarı-delgi şeridi
yarı-deneyler
yarı-ekose kare
yarı-etkensel tasarım
yarı-faktörel tasarım
yarı-kararlı süreç (proses)
yarı-kelester
yarı-kesif küme
yarı-Latin karesi
yarı-Latin karesi
yarı-logaritmik grafik
yarı-Markov süreç (proses)
yarı-Markov zinciri
yarı-Newton yöntemleri (metotları)
yarı-normal çizişi
yarı-normal dağılım
yarı-normal denklemler
yarı-normal olasılık kağıdı
yarı-ortanca (medyan)
yarı-rassal örnekleme
yarı-sabit dengeli yasa
yarı-variogram
yarı-yinelemeli tasarım
yardımcı bilgi
yardımcı istatistik
yardımcı sınıf
yargı örneklemesi
Yates algoritması
Yates ayarlaması
Yates düzeltmesi
Yates süreklilik düzeltmesi
Yates-Grundy-Sen tahminleyicisi
yavaş değişen fonksiyon
yayılım analizi
yayılım çözümlemesi
yayılım durağanlaştırma dönüştürümü
yayılım indeksi
yayılım indeksi
yayılım matrisi
yayılım süreci (prosesi)
yayılım
yayın taraflılığı
yaygınlık derecesi
yaygınlık oranı
yelpaze analizi
yelpaze çözümlemesi
yeni eskiden iyidir dağılımı
yeniden üretilebilirlik
yenileme dağılımı
yenileme işlevi (fonksiyonu)
yenileme kuramı
yenileme savı
yenileme süreci (prosesi)
yenileme teoremi
yenileme teorisi
yenileme yoğunluğu
yerel asimptotik en gelişmiş sınama
yerel asimptotik en gelişmiş test
yerel asimptotik en güçlü sınama
yerel asimptotik en güçlü test
yerel asimptotik etkinlik
yerel en güçlü sıra sınaması
yerel en güçlü sıra testi
yerel istatistik
yerel olasılık tahmini
yerine koyarak örnekleme
yerleşim
yeterlilik
yineleme
yineleme
yinelemeli ağırlıklı en küçük kareler
yinelemeli orantısal ölçekleme
yinelemeli orantısal uyarlama
yinelemeli özyükleme
yinelemesiz artık değer
yineleyici grup örnekleme planı
yiv (eğri cetveli) tahminleyicisi
yiv
yoğun büyüklükler
yoğun örnekleme
yoğunlaşma elipsi
yoğunlaşma matrisi
yoğunluk eğrisi
yoğunluk fonksiyonu
yoğunluk fonksiyonu
yoğunluk işlevi
yoğunluk işlevi
yoğunluk indeksi
yoğunluk katsayısı
yoğunluk parametresi
yoğunluk tahmini
yoğunluk
yoğunluk
yok etme
yol analizi
yol çözümlemesi
yol katsayıları yöntemi (metodu)
yol katsayıları yöntemi (metodu)
yol örneklemesi
yöneylem araştırması
yönlü çevrimsiz çizge
yönlü veriler
yorgunluk modelleri
Youden karesi
yukarı-aşağı yöntemi (metodu)
yukarıya doğru yanlılık
yükleme
yükleme
yüksek temas
yüksek-düşük değer grafiği
yükselten etken
yükselten faktör
Yule dağılımı
Yule denklemi
Yule gösterimi
Yule süreci (prosesi)
Yule'nin hiperbol biçimli dağılımı
Yule-Simpson paradoksu
Yule-Walker denklemleri
yutan bölge
yutan durum
yutan engel
yutan Markov zinciri
yutma (emilim) dağılımları
yuvarlama
yüzde birlik
yüzde diyagramı
yüzdelik dağılımı
yüzdelik güven aralığı
yüzdelik noktası
yüzdelik standart sapma

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page