ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Turkish: U

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

UBCR veya DEİSAR tahminleyicisi
UBDP veya DEUGT testi
U-biçimli dağılım
üç aşama en küçük kareler
üç birleşmeli sınıflı kübik tasarımlar
üç boyutlu kafes
uç değer dağılımları
uç değer ortalaması
uç değerler
uç değerlerin yoğunluğu
uç düzeltmeleri
uç istatistiği
üç nokta denemesi
uç normallenmiş sapma
uç oran
uç sıra toplam sınaması
uç sıra toplam testi
üç seri savı
üç seri teoremi
uç süreç (proses)
üç terimli dağılım
üç-boyutlu çizit
üçgen sınaması
üçgen testi
üçgensel (tekli veya çiftli) bağlı bloklar
üçgensel birliktelik şeması
üçgensel çoklu bağlı blok tasarımı
üçgensel dağılım
üçgensel tasarım
üçlü kafes
üçlü karşılaştırmalar
uçsal indeks
üçüncü tür (tip) hata
üçüncü tür (tip) yanılgı
U-istatistiği
ultrametrik eşitsizlik
UMP veya DEG test
UN² testi
üreten fonksiyon
üreten işlev
üretici riski
üretilebilirlik
ürün
Uspensky eşitsizliği
üssel aile
üssel dağılım
üssel dağılma modeli
üssel düzleştirme
üssel eğri
üssel regresyon (bağlanım)
üssel-altı dağılım
üst çeyrek
üst denetim sınırı
üst kontrol sınırları
üst populasyon modelleri
üst-düzen asimptotik kuram
üst-Poisson dağılımı
üstün etkinlik
üst-üste konumlandırılmış değişim
üst-üste konumlandırılmış süreç (proses)
U-testi
uyarlamalı çıkarım
uyarlamalı çekirdek tahmini
uyarlamalı en iyileme
uyarlamalı optimizasyon
uyarlamalı sonuçlandırma
uyarlanabilir metotlar
uyarlanabilir regresyon (bağlanım)
uyarlanabilir ret örneklemesi
uyarlanabilir yöntemler
uygun altküme
uygun dağılım
uygunluk analizi
uygunluk çözümlemesi
uygunluk
uygunsuz dağılım
uygunsuz öncül
uyuşma katsayısı
uyum analizi
uyum çözümlemesi
uyum katsayısı
uyum
uyumlu örnek
uyumsuz örnek
uyumsuzluk
uyumsuzluk
uyumun iyiliği
uzaklık dağılımları
uzaklık ölçütleri
uzaklık
uzaktan algılama
uzaysal istatistik
uzaysal nokta süreci (prosesi)
uzaysal sistematik örnek
uzay-zaman kümeleşmesi
uzlaşma katsayısı
uzman sistem
uzun dönem eğilimi
uzunlamasına tarama

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page