ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Turkish: M

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

m. değerler
Macaulay formülü
MAD veya MMS
Madow-Leipnik dağılımı
Mahalanobis uzaklığı
Mahalanobis'in genelleştirilmiş uzaklığı
makbul tahminleyici
Makeham dağılımı
maksimum entropi prensibi
maksimum olasılık tahminleyicisi
maksimum-tip yöntemleri
makul hipotez
makul karar fonksiyonu
makul sayılar
makul strateji
makul tahminleyici
makul test
maliyet fonksiyonu
maliyet işlevi
Mallows'un Cp istatistiği
manivela gücü
manivela noktası
Mann-Kendall sınaması
Mann-Kendall testi
Mann-Whitney sınaması
Mann-Whitney testi
MANOVA veya ÇOKDEVARAN tablosu
Mantel-Haenszel sınaması
Mantel-Haenszel testi
MAR veya RK
Marcinkiewicz savı
Marcinkiewicz teoremi
marjinal dağılım
marjinal kategori
marjinal sınıflandırma
Markov alanı (sahası)
Markov eşitsizliği
Markov rassal sahası
Markov süreci (prosesi)
Markov tahminleyicisi
Markov yenileme süreci (prosesi)
Markov zinciri Monte Carlo
Markov zinciri
Marshall-Edgeworth-Bowley indeksi
Marshall-Olkin dağılımı
maskeleyici etki
matris örneklemesi
matrislerin Kronecker çarpımı
Maxwell dağılımı
Maxwell-Boltzmann istatistiği
MCAR veya TRK
McDonald-Kreitman testi
MCMC veya MZMC
McNemar sınaması
McNemar testi
meşgul dönem
meşguliyet (doluluk) problemleri
medyan mutlak sapma
medyan yaşam suresi
mekansal istatistik
mekansal nokta süreci (prosesi)
mekansal sistematik örnek
mekan-zaman kümeleşmesi
Mellin dönüştürümü
merdiven dağılımı
merdiven değişken
merdiven indeksi
merdiven tasarımı
merdiven yöntemi (metodu)
merkez (bir açıklığın
merkez
merkeze dayalı yöntem
merkezi çarpanlı momentler
merkezi eğilim olcusu
merkezi eğilim
merkezi güven aralığı
merkezi konum kuramı
merkezi limit savı
merkezi limit teoremi
merkezi moment
merkezi olmayan beta dağılımı
merkezi olmayan çifte F-dağılımı
merkezi olmayan çok değişkenli beta dağılımı
merkezi olmayan çok-değişkenli F-dağılımı
merkezi olmayan F-dağılımı
merkezi olmayan güven aralığı
merkezi olmayan ki-kare dağılımı
merkezi olmayan t-dağılımı
merkezi olmayan Wishart dağılımı
merkezi yer teorisi
merkezsizlik parametresi
Merrington-Pearson yaklaştırımı
meta analizi
meta çözümlemesi
meta ölçer
metameter
Metropolis-Hastings algoritması
mevsimlik dalgalanma
mevsimlik değişme
miktar bağıntısı
miktar hipotezi
miktar indeksi
Miller çakı sınaması
Miller çakı testi
Miller dağılımı
Mills oranı
Minitab
Minkowski eşitsizliği
MINQUE veya EKNİDYAT
m-istatistiği
Mitscherlich denklemi
MLE veya MOTE
mod
modalite
model I
model II
model ortalaması
model
moment katsayısı
moment matrisi
moment oranı
moment tahminleyicisi
moment üreten işlev (fonksiyon)
moment
momentler yöntemi (metodu)
monoton olabilirlik oranı
monoton regresyon (bağlanım)
monoton yapı
Monte Carlo TEFA veya EM algoritması
Monte Carlo testi
Monte Carlo yöntemi (metodu)
Mood-Brown çizgi tahminleyicisi
Mood-Brown işlemi
Mood-Brown ortanca (medyan) sınaması
Mood-Brown ortanca (medyan) testi
Mood-Brown tahmini
Mood'un W sınaması
Mood'un W testi
Moore-Penrose tersi
moral grafiği
Moran'ın sınama istatistiği
Moran'ın test istatistiği
morfometrik
Morgenstern dağılımları
Mortara formülü
Moses sınaması
Moses sıra benzeri yayılım sınaması
Moses sıra benzeri yayılım testi
Moses testi
Mosteller'in k örnekli kayma farkı sınaması
Mosteller'in k örnekli kayma farkı testi
MOSUM yöntemleri
m-sıralı problem
M-tahmini
M-tahminleyicisi
mübadele
muhteşem tur
mükerrer (tekrarlanmış) logaritma yasası
mükerrer durum
münavebeli süreç
Murthy tahminleyicisi
müterakim sapma
mutlak fark
mutlak hata
mutlak moment
mutlak ölçü
mutlak öncelikli disiplin
mutlak risk
mutlak sıklık (frekans)
mutlak sapma
mutlak tarafsız (yansız) tahminleyici
mutlak yanılgı

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page