ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Turkish: L

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

L1-metriği
L1-normu
L2 birliktelik planı
L2-metriği
Lachenbruch yöntemi (metodu)
LAD veya EKMS metotları
LAD veya EKMS regresyonu
Lagrange çarpan testi
Laguerre çokterimlileri
Laguerre polinomları
lamda grafiği
lamdagram
lamda-ölçütü (kriteri)
Lancaster ki-kare bölümlemesi
Langevin dağılımları
Laplace ardışıklık (silsile) yasası
Laplace dağılımı
Laplace dönüştürümü
Laplace savı
Laplace teoremi
Laplace yaklaştırımı
Laplace-Gauss dağılımı
Laplace'in ikinci yasası
Laplace-Lévy savı
Laplace-Lévy teoremi
Laspeyres indeksi
Laspeyres-Konyus indeksi
Latin dikdörtgeni
Latin hiperküp örneklemesi
Latin kareleri dönüşüm kümesi
Latin karenin türleri
Latin karesi
Latin küpü
Laurent süreci (prosesi)
Legendre çokterimlileri
Legendre polinomları
legit
Lehmann sınaması
Lehmann seçenekleri
Lehmann testi
Lehmann-Scheffé teoremi (önermesi)
Leslie matrisi
Leslie sınaması
Leslie testi
Lévy gösterimi
Lévy prosesi
Lévy savı
Lévy teoremi
Lévy-Cramér savı
Lévy-Cramér teoremi
Lévy-Khintchine gösterimi
Lévy-Pareto dağılımı
Lexian dağılımı
Lexis değişimi
Lexis kuramı
Lexis oranı
Lexis teorisi
Liapunov eşitsizliği
Liapunov savı
Liapunov teoremi
Likert ölçeği
Lilliefors sınaması
Lilliefors testi
Lincoln indeksi
Lindeberg-Feller teoremi
Lindeberg-Lévy teoremi
Lindley integral denklemi
Lindley paradoksu
Lindley teoremi
Lindrey savı
lineerleştirilmiş en büyük olasılık metodu
lineerleştirilmiş en büyük olasılık metodu
Lipschitz koşulu
LISREL veya DOYAB
L-istatistiği
L-istatistiği
liste örneği
Lloyd yöntemi (metodu)
log F dağılımı
log gamma dağılımı
log ki-kare dağılımı
logaritmik birim
logaritmik dış-bükey tolerans sınırları
logaritmik dönüştürüm
logaritmik fark
logaritmik grafik
logaritmik normal dağılım
logaritmik seriler dağılımı
log-doğrusal modeller
logit
loglog dönüştürümü
log-lojistik dağılım
lognormal dağılım
lognormal
log-sıfır-Poisson dağılımı
log-sıra sınaması
log-sıra testi
lojistik dağılım
lojistik eğri
lojistik regresyon (bağlanım)
lojistik süreç (proses)
Lomax dağılımı
Lorenz eğrisi
Lotka-Volterra denklemleri
Lowe indeksi
Lp-normu
L-sınamaları
L-tahminleyicisi
L-testleri
Lugananni-Rice formülü
Lyttkens düzeltmesi

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page