ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Turkish: I

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

ıraksama katsayısı
ıraksama
ırk benzerliği katsayısı
ısrarcı (kalıcı) durum
ısrarcılık
işaret sınaması
işaret testi
işaretli nokta prosesi
işaretli olasılık oranı istatistiği
işaretli sıra sınaması
işaretli sıra testi
işlem (sağaltım) ortalama karesi
işlem (sağaltım)
işlem uzunlukları dağılımı
işlevsel ilişki
işlevsel merkezi limit savı
işlevsel merkezi limit teoremi
I. tip karşıt model
I. tür (tip) dağılım
I. tür (tip) örnekleme
I. tür (tip) yanılgı
I. ve II. tür (tip) olasılıklar
I.tür hata
iade seviyesi
içdeğerbiçim
içerik sınamaları
içerik testleri
iç-içe dağılım
iç-içe dengeli eksik blok tasarımı
iç-içe hipotezler
içiçe metotlar
iç-içe örnekleme
iç-içe örnekler (alt-örnekler)
iç-içe sınıflandırma
iç-içe tasarım
içiçe vaka-kontrol çalışmaları
iç-ilişki
iç-korelasyon
içsel değişken
içsel en küçük kareler
içsel geçerlilik
içsel regresyon (bağlanım)
içsel varyans
ideal indeks sayısı
iflâs problemler
ihtimal oranı
ihtimaller
II. tür (tip) dağılım
II. tür (tip) örnekleme
II. tür (tip) yanılgı
II.tür hata
III. tür (tip) dağılım
III. tür (tip) yanılgı
III.tür hata
ikame F-oranı
ikame t-oranı
ikame
iki aşamalı en küçük kareler
iki aşamalı örnek
iki ayrık değişkenin iki-terimli dağılımı
iki çubuk çizişi
iki değerli değişken
iki değişkenli beta dağılımı
iki değişkenli binom dağılımı
iki değişkenli Cauchy dağılımı
iki değişkenli çokterimli dağılım
iki değişkenli dağılım
iki değişkenli düzgün dağılım
iki değişkenli F-dağılımı
iki değişkenli gamma dağılımı
iki değişkenli hipergeometrik dağılım
iki değişkenli işaret sınaması
iki değişkenli işaret testi
iki değişkenli II. tür (tip) dağılım
iki değişkenli ikiterimli dağılım
iki değişkenli logaritmik dağılım
iki değişkenli logaritmik seriler dağılımı
iki değişkenli negatif binom dağılım
iki değişkenli normal dağılım
iki değişkenli 'Öğrenci' dağılımı
iki değişkenli Pareto dağılımı
iki değişkenli Pascal dağılımı
iki değişkenli Poisson dağılımı
iki değişkenli Student dağılımı
iki değişkenli üssel dağılım
iki etkenli model
iki faktörlü model
iki kollu haydut
iki kutuplu etken
iki kutuplu faktör
iki serili ilişki
iki serili korelasyon
iki sonuçlu değişken
iki sonuçlu deney
iki sonuçlu dizi
iki taraflı üssel
iki taraftan kesilmiş normal dağılım
iki tepeli dağılım
iki vektörlü çokterimli dağılım
iki yanlı sınama
iki yanlı test
iki yönden üssel
iki yönlü sınıflandırma
iki-boyutlu Poisson süreci (prosesi)
iki-etken kuramı
iki-etken teorisi
iki-evreli örnekleme
iki-faktör kuramı
iki-faktör teorisi
iki-kuyruklu test
ikili bağımsızlık
ikili boylamsal veri
ikili çiziş
ikili değişken
ikili etki karışımı
ikili Fisher k-istatistikleri
ikili kör
ikili lojistik regresyon (bağlanım)u
ikili stokastik matris
ikili stokastik Poisson süreci (prosesi)
ikili tayf
ikili-doğrusal model
ikilik
ikili-üçlü sınama
ikili-üçlü test
ikinci derece analiz
ikinci derece durağan
ikinci derece durağanlık
ikinci derece tahminleyici
ikinci dereceden çözümleme
ikinci dereceden üssel model
ikinci limit savı
ikinci limit teoremi
ikinci tür (tip) hata
ikinci tür (tip) karşıt model
ikinci tür (tip) yanılgı
ikinci tür model
ikinci tür Pareto dağılımı
ikinci-durum birimi
ikincil birim
ikincil süreç (proses)
ikiterimli bekleme süresi dağılımı
ikiterimli dağılım
ikiterimli değişim
ikiterimli olasılık kağıdı
ikiterimli yayılım indeksi
ikiye ayırma
ikiye iki frekans tablosu
ikizli dağılımlar
ileri yönlü denklemler
ileri-beslemeli nöral (sinirsel) ağ (şebeke)
ileriye doğru denklemler
ileriye yönelik çalışma
ilerleyen ortalama
ilerleyen sansürlü örnekleme
iletişim kurmak
iletişimli sınıf
ilişik olasılıklar
ilişki indeksi
ilişki katsayısı
ilişki matrisi
ilişki oranı
ilişki tablosu
ilişki yüzeyi
ilişki
ilişki
ilişkilendirilebilir risk
ilintinin kübü
ilk aşama birimi
ilk basamak dağılımı
ilk geçiş zamanı
ilk giriş noktası
ilk hipotez
IMA veya TIO prosesi
inanç ağı
inanma derecesi
inceleme tasarımı
inceleme
inceleme
incelemelerdeki hatalar
incelemelerdeki yanılgılar
inceltme
indeks sayısı
indeks
indirgenemez Markov zinciri
indirgenemez zincir
indirgenmiş biçim yöntemi (metodu)
indirgenmiş değişken
indirgenmiş denetim
indirgenmiş denklemler
indirgenmiş örnek
indirgenmiş tasarım
inme işlemi
insicam ilkesi (prensibi)
insicam
insicam
insicamlı yapı
interpolasyon
iri parça örneklemesi
Irwin dağılımı
isim çekme örneklemesi
Ising-Stevens dağılımı
isleyen karakteristik
isleyen özellik
isodinler
istatistik
istatistikler
istatistiksel evren
istatistiksel grafikler
istatistiksel hipotez
istatistiksel kalite kontrolü
istatistiksel karar fonksiyonu
istatistiksel karar işlevi
istatistiksel kaygı
istatistiksel kitle
istatistiksel model
istatistiksel okur-yazarlık
istatistiksel olarak eşdeğer blok
istatistiksel öngörü sınırı
istatistiksel populasyon
istatistiksel sayılardan anlama
istatistiksel seriler
istatistiksel tolerans aralığı
istatistiksel tolerans bölgesi
istatistiksel tolerans sınırı
IV. tür (tip) dağılım
IX. tür (tip) dağılım
iyileştirme
iz ilişkisi
iz korelasyonu
izleme
izomorfizm
izotip yöntemi (metodu)
izotropi
izotropik dağılım

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page