ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Turkish: H

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

hızlı Fourier dönüştürümü
hızlandırılmış başarısızlık zamanı modeli
hızlandırılmış stokastik yaklaştırım
hızlandırılmış test
hızlandırılmış yaşam testi
haberleşmek
Hadamard matrisi
Haldane hata kareler toplamı ölçüleri
Haldane yanılgı kareler toplamı ölçüleri
halka bağılı
ham moment
ham moment
ham puan (skor)
Hammersley-Clifford savı
Hammersley-Clifford teoremi
Hamming düzlemesi
Hanning düzlemesi
harcanan bekleme süresi
Hardy toplama yöntemi (metodu)
Hardy-Weinberg dengesi
Hardy-Weinberg yasası
hareketli ağırlıklar
hareketli açıklık (değişim aralığı)
hareketli bozulma ortalaması
hareketli gözlemci tekniği
hareketli mevsimsel değişim
hareketli ortalama modeli
hareketli ortalama süreci (prosesi)
hareketli ortalama yöntemi (metodu)
hareketli ortalama
hareketli toplam
hareketli toplama süreci (prosesi)
hareketli yıllık toplam
hareketli-durgun model
Harley yaklaştırımı
harmonik dağılım
harmonik kadran
harmonik ortalama
harmonik regresyon (bağlanım)
harmonik süreç (proses)
Harris yinelenmesi
Harris yürüyüşü
Harrison yöntemi (metodu)
Hartley sınaması
Hartley-Rao planı
hastalık-olum modeli
Hastings yaklaştırımı
hata şeridi
hata azaltma gücü
hata fonksiyonu tümleyeni
hata fonksiyonu
hata işlevi (fonksiyonu) tümleyeni
hata işlevi
hata kare ortalaması
hata kareler toplamı
hata kareler toplamı
hata kuşağı
hata varyansı
hata
hatalı sınıflandırma
hatanın birleştirilmesi
Hausdorff boyutu
hayati istatistikler
haydut problemleri
Hellinger uzaklığı
Helly-Bray savı
Helly-Bray teoremi
Helly'nin birinci savı
Helly'nin birinci teoremi
Helmert dağılımı
Helmert dönüştürümü
Helmert ölçütü (kriteri)
hemen hemen durağan
hemen hemen her yerde
hemen hemen kesin
hemen hemen kesinlikle
hemen hemen kesinlikle
Hermite dağılımı
Hermite polinomları
hesap-yoğun metotlar
heterojen dağılımların açımlanması
heterojenlik (çoktürellik)
Heywood durumu
Hhn (x) fonksiyonu
Hhn işlevi
Hill tahminleyicisi
hiper Graceo Latin karesi
hiper küresel normal dağılımı
hiper normal yayılım
hiper normallik
hiper Poisson dağılımı
hiper üssel dağılım
hiperbolik kesen (sekant) dağılım
hipergeometrik bekleme süresi dağılımı
hipergeometrik dağılım
hiperküp
hipotetik kitle
hipotetik populasyon
hipotez sınaması
hipotez testi
histogram
historigram
hiyerarşi
hiyerarşik (silsileli) model
hiyerarşik doğum ve ölüm süreci (prosesi)
hiyerarşik grup bölünebilir tasarım
hiyerarşik küme analizi
hiyerarşik küme çözümlemesi
hiyerarşik sınıflandırma
HKA testi
Hodges'ın iki değişkenli işaret testi
Hodges-Ajne testi
Hodges-Lehmann tek örnek tahminleyicisi
Hoeffding bağımsızlık testi
Hoeffding C1 istatistiği
Hoeffding eşitsizliği
Hoeffding'in U-istatistiği
Hölder eşitsizliği
Hollander iki değişkenli simetri sınaması
Hollander iki değişkenli simetri testi
Hollander paralellik sınaması
Hollander paralellik testi
Hollander-Proschan yeni eskiden iyidir sınaması
Hollander-Proschan yeni eskiden iyidir testi
Holt yöntemi (metodu)
homojen olmayan Poisson prosesi
homojenlik
Horvitz-Thompson tahminleyicisi
Hosmer-Lemeshow istatistiği
Hotelling sınaması (bağımlı korelasyonlar)
Hotelling testi (bağımlı korelasyonlar)
Hotelling'in T² dağılımı
Hotelling'in T²'si
Householder üçlü köşegenleştirmesi
HSD veya GERAF testi
Huber tahminleyicisi
Huberlenmis tahminleyici
hücre modeli
hücre sıklığı
Hudson-Kreitman-Aguade testi
Hudson's Rm
hüküm örneklemesi
huni grafiği
Hunt-Stein savı
Hunt-Stein teoremi
Hurst katsayısı

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page