ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Turkish: E

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

E türü (tipi) bölge
eğik etken
eğik faktör
eğik üssel aile
eğilim uydurma
eğilim
eğim oranı denemesi
eğri uydurma
eğri-doğrusal eğilim
eğri-doğrusal ilişki
eğri-doğrusal korelasyon
eğri-doğrusal regresyon (bağlanım)
eğri-normal dağılım
eş aralıklı regresyon (bağlanım) işlevi (fonksiyonu)
eş sıralar
eşbasıklık
eşbiçimlilik
eşdağılım çizgisi
eşdeğer doz
eşdeğer örnekler
eşdeğer sapma
eşdeş
eşderecelendirme
eş-gidiş analizi
eş-gidiş çözümlemesi
eş-gidiş ilişkisi
eşik modeli
eşik savları
eşik teoremleri
eşik üzeri zirve
eşit aralıklar sınaması
eşit aralıklar testi
eşit bilgisizlik kuralı
eşit dağılım çizgisi
eşit ilişkili dağılım
eşit olasılıklı seçme yöntemi (metodu)
eşit olasılıklı seçme yöntemli örnekleme
eşit olasılıkla seçim
eşit ölçülü grafik
eşit olmayan alt-sınıflar
eşit parçalara ayırma kuralı
eşit yanlı sınama
eşit yanlı test
eşitleyen değer
eşitleyici karar kuralı
eşitsizlik katsayısı
eşleme dağılımı
eşleme katsayısı
eşleme
eşlenik dağılımı
eşlenik dereceleme
eşlenik Latin kareleri
eşlenik öncül
eşlenmiş örnekler
eşlik değişkeni
eşlik
eş-normal dağılım
eştayf
eştespit eğrisi
eşvaryanslı tahminleyici
eşvaryanslı
eş-yükselti eğrisi
eş-yükselti seviyesi
eş-zamanlı ayırma aralıkları
eş-zamanlı denklemler modeli
eş-zamanlı güven aralıkları
eşzamanlı sapma
eş-zamanlı tahmin
eş-zamanlı tolerans aralıkları
eş-zamanlı varyans oranı sınaması
eş-zamanlı varyans oranı testi
EDA veya KEVA
Edgeworth açılımı
Edgeworth indeksi
Edgeworth serileri
Efron'un öz-tutarlılık algoritması
Ehrenfest modeli
Eisenhart modelleri
ek bilgi
ek Latin karesi
ek veri
ekleme
eklenmiş değişken grafiği
eklenmiş denge
ekolojik çalışma
ekolojik mantıksızlık
ekolojik safsata
ekonometri
ekose karesi
eksen boyu grafiği
eksensel dağılım
eksensel nicelik
eksi yanlılık
eksi-artı noktası
eksik Beta fonksiyonu (işlevi)
eksik blok
eksik çoklu yanıt tasarımı
eksik gamma işlevi (fonksiyonu)
eksik Latin karesi
eksik moment
eksik sayım
eksik veri
elek tahminleyicisi
eleme denetimi
eleme tasarımı
eleme
Elfving dağılımı
elipsoidal normal dağılım
eliptik budama
eliptik kesme
eliptik normal dağılım
eliptik simetrik dağılımlar
eliptiklik
elle çizim yöntemi (metodu)
EM veya TEFA algoritması
en az (asgari) bağlantılı tasarım
en az anlamlı fark sınaması
en az anlamlı fark testi
en az elverişli aile
en az elverişli dağılım
en az yeterli istatistik
en az yeterli tamlık
en büyük çeyrek
en büyük entropi yöntemi (metodu)
en büyük F-oranı
en büyük olasılık tahminleyicisi
en büyük-küçük ölçütü (kriteri)
en çok olabilirlik yöntemi (metodu)
en dik çıkış yöntemi (metodu)
en etkin tahminleyici
en güçlü kritik bölge
en güçlü sınama
en güçlü sıra sınaması
en güçlü sıra testi
en güçlü test
en iyi asimptotik normal tahminleyici
en iyi asimptotik sınama
en iyi asimptotik test
en iyi dağıtım
en iyi doğrusal tahmin
en iyi doğrusal tarafsız (yansız) tahminleyici
en iyi durma kuralı
en iyi istatistik
en iyi katmanlama
en iyi kritik bölge
en iyi sınama
en iyi sınama
en iyi tahminleyici
en iyi uyum
en iyiye yakın doğrusal tahminleyici
en kısa güven aralıkları
en küçük ayırım bilgi istatistiği
en küçük çeyrek
en küçük kapsayan ağaç
en küçük kareler genelleştirilmiş tersi
en küçük kareler genelleştirilmiş tersi
en küçük kareler tahminleyicisi
en küçük kareler yöntemi (metodu)
en küçük ki-kareli
en küçük kovaryans
en küçük logit ki-karesi
en küçük mutlak sapma metotları
en küçük mutlak sapma regresyonu
en küçük normit ki-kare tahminleyicisi
En küçük normlu ikinci derece tarafsız (yansız) tahmin
en küçük tamlık
en küçük varyans farkı yöntemi (metodu)
en küçük varyans
en küçük varyanslı doğrusal tarafsız (yansız) tahminleyici
en küçük-büyük ilkesi (prensibi)
en küçük-büyük pişmanlık ilkesi (prensibi)
en küçük-büyük sağlam tahminleyici
en küçük-büyük strateji
en küçük-büyük tahmin
en sıkı sınama
en sıkı test
en seçici güven aralıkları
en yakın komşu kümeleşmesi
en yakın komşu yöntemleri (metotları)
en yüksek soncul yoğunluk aralıkları
enflasyon etkeni
enflasyon faktörü
Engset dağılımı
entropi
envanter problemleri
epidemi
epidemioloji
epsilon bağımsızlığı
ergodik durum
ergodiklik
Erlang dağılımı
Erlang formülü
esas nicelik
esli karşılaştırma
esli t-test
esneklik eğrisi
Esseen leması
Esseen türü (tipi) yaklaştırım
Esseen yardımcı önermesi
etik
etiolojik kesir
etken analizi
etken çözümlemesi
etken deseni
etken döndürme
etken karşıt savı
etken karşıt tezi
etken matrisi
etken puanı
etken yükleme
etken
etkeni tersine sınama
etkeni tersine test etme
etkensel çokterimli dağılım
etkensel dağılım
etkensel deney
etkensel kümülant üreten fonksiyon
etkensel kümülant
etki değişkeni
etki değiştirici
etki eğrisi
etki fonksiyonu
etki karışıcısı
etki karışımı
etki
etki
etkileşim bileşeni
etkileşim sırası
etkileşim
etkili gözlem
etkin açıklık (değişim aralığı)
etkin birim
etkin özgürlük derecesi
etkin tahminleyici
etkinlik denkliği
etkinlik faktörü
etkinlik indeksi
etkinlik
etkinliksiz istatistik
etkisiz (verimsiz) tahminleyici
etkisiz geri dönülen durum
etki-tepki fonksiyonu
Euler kestirimi
evre diyagramı
evre etki karışımlı tasarımlar
evre fonksiyonu
evre işlevi
evre tayfı
evre
evren
evrimsel işlem
evrimsel spektrum
evrimsel süreç (proses)
evrimsel tayf
eyer noktası açılımı
eyer noktası yaklaştırımı
eyer noktası

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page