ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Turkish: C

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

C türü (tipi) bölge
C türü (tipi) dağılım
C türü (tipi) Gram-Charlier serileri
C türü (tipi) seriler
çıkarımsal istatistik
çakı metodu
çakı sözde değerleri
çakı sözde değerleri
çakışık tasarım
çalışan başlangıç
çalışan ortalama
çalışan probit
çalışma alanı
çalışma tablosu
Campbell savı
Campbell teoremi
Camp-Meidell eşitsizliği
Camp-Paulson yaklaştırımı
çan eğrisi
Canberra metriği
Cantelli eşitsizliği
Cantor türü (tipi) dağılımlar
Capon sınaması
Capon testi
çapraz açıklık (değişim aralığı)
çapraz genişlik tayfı
çapraz tayf
çapraz yoğunluk fonksiyonu
çapraz-ağırlık indeks sayısı
çapraz-korelasyon
çapraz-kovaryans
çaprazlanmış ağırlık indeks sayısı
çaprazlanmış etkenler
çaprazlanmış faktörler
çaprazlanmış sınıflandırma
çapraz-onaylama (tasdik)
çapraz-onaylama ölçütü (kriteri)
çapraz-tasarım
cari hayat tablosu
Carleman ölçütü (kriteri)
Carli indeksi
çarpık dağılım
çarpık korelasyon
çarpık regresyon (bağlanım)
çarpıklığın çeyreklik ölçüsü
çarpıklık eğrisi
çarpıklık
çarpım binom modeli
çarpım integrali
çarpım momenti ilişkisi
çarpım momenti korelasyonu
çarpım momenti
çarpım-limit tahminleyicisi
çarpımsal süreç (proses)
CART veya SIRA
çatı sırtı regresyonu (bağlanımı)
çatallaşma
Cauchy dağılımı
Cauchy-Schwarz eşitsizliği
çeşitlilik indeksi
çeşitlilik
çekim indeksi
çekirdek tahmini
çekirdek tahminleyicisi
çekirdek yoğunluk tahminleyicisi
çembersel düzgün dağılım
çerçeve
çetin-ceviz model
çevresel istatistik
çeyrekler açıklığı (değişim aralığı)
çeyreklik değişimi
çeyreklik sapması
çeyreklik yönü
çeyreklik
çeyrekliklerarası aralık
cezalı en küçük kareler
cezalı olasılık
cezalı tahmin
cezalı yari olasılık
CG veya C951KG dağılımı
Champernowne dağılımları
Chapman-Kolmogorov denklemleri
Charlier çokterimlileri
Charlier dağılımı
Charlier polinomları
Chauvenet ölçütü (kriteri)
Chernoff yüzleri
Chernoff-Savage Kuramları
Cholesky ayrışımı
Chung-Fuchs savı
Chung-Fuchs teoremi
çift kör
çift sansürleme
çifte binom dağılımı
çifte gama fonksiyonu
çifte gama işlevi
çifte hipergeometrik dağılım
çifte ikiterimli dağılım
çifte ikiye bölünme
çifte logaritmik grafik
çifte örnekleme
çifte Pareto eğrisi
çifte Poisson dağılımı
çifte tersine tasarım
çifte üssel dağılım
çifte üssel regresyon (bağlanım)
çifte-oran tahminleyicisi
çift-fazlı (iki-evreli) regresyon
çiftler toplamı
çizelge
çizgi örneklemesi
çizgi spektrumu
çizgi tayfı
çiziş
Cliff-Ord sınamaları
Cliff-Ord testleri
çoğaltılabilirlik
coğrafi istatistik
Cochran kuralı
Cochran ölçütü (kriteri)
Cochran Q-sınaması
Cochran Q-testi
Cochran sınaması
Cochran savı
Cochran teoremi
Cochran testi
çok değerli karar
çok değişkenli L1-ortalaması
çok değişkenli varyans analizi (ÇOKDEVARAN)
çok katlı sınıflandırma
çok sınıflı çapraz tablosu
çok sınıflı kontenjans tablosu
çok sınıflı olumsallık tablosu
çok-aşamalı örnek
çok-aşamalı örnekleme
çok-aşamalı örnekleme
çok-aşamalı tahmin
çokbasıklık
çok-boyutlu ölçekleme
çok-değişkenli analizi
çok-değişkenli beta dağılımı
çok-değişkenli binom dağılımı
çok-değişkenli Burr dağılımı
çok-değişkenli çokterimli dağılım
çok-değişkenli çözümleme
çok-değişkenli dağılım
çok-değişkenli F-dağılımı
çok-değişkenli güç serileri dağılımı
çok-değişkenli hipergeometrik dağılım
çok-değişkenli işaretli sıra sınaması
çok-değişkenli işaretli sıra testi
çok-değişkenli ikiterimli dağılım
çok-değişkenli kalite denetimi
çok-değişkenli kalite kontrolü
çok-değişkenli moment
çok-değişkenli negatif hipergeometrik dağılım
çok-değişkenli negatif ikiterimli dağılım
çok-değişkenli negatif ikiterimli dağılım
çok-değişkenli normal dağılım
çok-değişkenli Pareto dağılımı
çok-değişkenli Pascal dağılımı
çok-değişkenli Poisson dağılımı
çok-değişkenli Pólya dağılımı
çok-değişkenli süreçler
çok-değişkenli Tchebyshev eşitsizlikleri
çok-değişkenli ters hipergeometrik dağılım
çok-değişkenli üssel dağılım
çok-değişkenli varyans analizi tablosu
çok-denklemli model
çok-durumlu model
çökertilmiş tabaka yöntemi (metodu)
çok-etkenli tasarım
çok-evreli örnekleme
çok-evreli süreç (proses)
çok-faktörlü tasarım
çok-fazlı süreç
çoklu açıklık (değişim aralığı) sınaması
çoklu açıklık (değişim aralığı) testi
çoklu bağlantı
çoklu çapraz tasarımlar
çoklu çubuk grafiği
çoklu değişiklikler
çoklu derecelendirici korelasyonu
çoklu doğrudaşlık
çoklu doğrusal süreç (proses)
çoklu düzleştirme yöntemi (metodu)
çoklu eğrisel ilişki
çoklu eğrisel korelasyon
çoklu etken çözümlemesi
çoklu faktör analizi
çoklu ilişki katsayısı
çoklu kısmi ilişki katsayısı
çoklu kısmi korelasyon katsayısı
çoklu karşılaştırmalar
çoklu karar problemi
çoklu karar yöntemleri (metotları)
çoklu katmanlama
çoklu kayıt sistemi
çoklu korelasyon katsayısı
çoklu Markov süreci (prosesi)
çoklu örnekleme
çoklu Poisson dağılımı
çoklu Poisson süreci (prosesi)
çoklu rassal başlangıçlar
çoklu regresyon (bağlanım)
çoklu sınıflandırma
çoklu tayflar
çoklu tekrarlı sayım
çoklu yinelemeli sayım
çoklu yükleme
çoklu zaman serileri
çoklu-binom sınaması
çoklu-binom testi
çoklu-geçici model
çoklu-ikiterimli sınama
çoklu-ikiterimli test
çokluk problemi türleri
çokluk
çok-seviyeli sürekli örnekleme planları
çokterimli dağılım
çokterimli eğilim
çok-zirveli dağılım
Cook istatistiği
Cornish-Fisher açılımı
Cox modeli
Cox orantılı tehlike modeli
Cox regresyon (bağlanım) modeli
Cox savı
Cox süreci (prosesi)
Cox teoremi
Cox ve Stuart sınamaları
Cox ve Stuart testleri
çözülebilir dengeli eksik blok tasarımı
çözülebilir tasarımlar
çözümlemeli araştırma
çözümlemeli eğilim
çözümlemeli inceleme
çözümlemeli regresyon (bağlanım)
CPI veya TÜFE
Craig etkisi
Craig savı
Craig teoremi
Cramér-Lévy savı
Cramér-Lévy teoremi
Cramér-Rao eşitsizliği
Cramér-Rao etkinliği
Cramér-Rao sınırı
Cramér-Tchebychev eşitsizliği
Cramér-von Mises sınaması
Cramér-Wold cihazı (aygıtı)
Creedy ve Martin genelleştirilmiş gama dağılımı
Crofton savı
Crofton teoremi
Cronbach alfası
CSM sınaması
CSM testi
çubuk grafiği

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page