ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Turkish: B

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

B türü (tipi) bölge
B türü (tipi) dağılım
B türü (tipi) Gram-Charlier serileri
B türü (tipi) seriler
bağ işlevi (fonksiyonu) (fonksiyonu)
bağımlı değişken
bağımlılık katsayısı
bağımlılık tablosu
bağımlılık türü (tipi) dağılım
bağımlılık
bağımlılık
bağımsız artışlı süreç (proses)
bağımsız değişken
bağımsız denemeler
bağımsız hareket
bağımsız sansürleme
bağımsız testler
bağımsızlık sıklığı
bağımsızlık
bağlı bloklar
bağlı çift değiştirmeli tasarım
bağlı esli karşılaştırma tasarımı
bağlı örnekler
bağlama
bağlanabilir tasarım
bağlanmışlık
bağlantı analizi
bağlantı indeksi
bağlantı
bağlantı
bağlantılı veri
bağlantısızlık
başıboş
başarım (performans) niteliği
başarım karakteristiği
başarısızlık oranı
başvuru (referans) kümesi
Bachelier süreci (prosesi)
BACON veya BUHVADA algoritması
Bagai'nin Y1 istatistiği
Bahadur etkinliği (verimliliği)
bahis oranı
Banach'ın eşleştirme problemi
Barnard'ın Monte Carlo sınaması
Barnard'ın Monte Carlo testi
Barndorff-Nielsen formülü
Bartholomew problemi
Bartlett ayarlaması
Bartlett ayrışımı
Bartlett doğrudaşlık sınaması
Bartlett doğrudaşlık testi
Bartlett düzeltmesi
Bartlett ikinci dereceden etkileşim sınaması
Bartlett ikinci dereceden etkileşim testi
Bartlett ilişkisi
Bartlett matris özdeşliği
Bartlett ortak bağlantı sınaması
Bartlett ortak bağlantı testi
Bartlett sınaması
Bartlett testi
Bartlett ve Diananda sınaması
Bartlett ve Diananda testi
Bartlett-Lewis modeli
basık eğri
basıklık
basamak göstergeler
basit hipotez
basit kafes (orgu) tasarımı
basit olağandışı (anormal) eğri
basit örnek
basit rassal örnekleme
basit tablo
basit yapı
baskın strateji
Basu savı
Basu teoremi
Bates-Neyman modeli
Baule denklemi
Bayes ağı
Bayes aralığı
Bayes bilgi kriteri
Bayes çözümü
Bayes etkeni
Bayes faktörü
Bayes güven aralıkları
Bayes karar kuralı
Bayes postulatı
Bayes riski
Bayes savı
Bayes stratejisi
Bayes tahmini
Bayes teoremi
Bayes yaşam modeli
Bayesçi çıkarım
Bayesçi olasılık noktası
Bayesçi sonuçlandırma
bayt
baz
BCa güven aralığı
beş nokta denemesi
beşli ölçüt (kriter)
beştebirlikler
Bechhofer farksızlık bölgesi yöntemi (metodu) (metodu)
Behrens yöntemi (metodu) (metodu)
Behrens-Fisher problemi
Behrens-Fisher sınaması
Behrens-Fisher testi
bekleme kuyruğu
bekleme süresi
beklenen değer
beklenen kayıp
beklenen normal puanlar (skorlar) sınaması
beklenen normal puanlar (skorlar) testi
beklenen probit (olasılık birimi)
beklenen sıklıklar
beklenti
belirgin (tipik) özellik
belirgin (tipik) yıl
belirgin (tipik
belirgin karakteristik
belirginlik
belirleme hatası
belirleme katsayısı
belirleme yanlılığı
belirlemesizlik katsayısı
belirlenebilir (atfedilebilir) değişme
belirlenebilirlik
belirlenimci dağılım
belirleyici (imleyici) değişken
belirleyici değişken
belirleyici ilişki
belirleyici korelasyon
belirleyici model
belirleyici süreç (proses)
belirsiz öncül (dağılım)
belirtgen (öz) değer
belirti faktörü
belli dönem
Bellman-Harris süreci (prosesi)
benzeşim
benzeme
benzemezlik indeksi
benzemezlik
benzer basıklık
benzer bölgeler
benzer çarpıklık
benzer derece
benzer hareket
benzerlik indeksi
benzerlik
benzetici
benzetim modeli
Beran sınamaları
Beran testleri
Berge eşitsizliği
Berkeley Madonna
Berkson doğrusu
Berkson hata modeli
Berkson yanılgısı
Bernoulli çokterimlisi
Bernoulli dağılımı
Bernoulli değişimi
Bernoulli denemeleri
Bernoulli polinomu
Bernoulli savı
Bernoulli sayıları
Bernoulli teoremi
Bernoulli yürüyüşü
Bernstein eşitsizliği
Bernstein savı
Bernstein teoremi
Berry eşitsizliği
Bessel düzeltimi
Bessel fonksiyonları
Bessel fonksiyonu dağılımı
Bessel işlevi (fonksiyonu) dağılımı
beta binom dağılımı
beta dağılımı
beta hatası
beta ikiterimli dağılımı
beta katsayıları
beta olasılık grafiği
beta üssü dağılımı
beta yanılgısı
beta-gama dağılımı
beta-Stacy dağılımı
beta-Whittle dağılımı
betimsel araştırma
betimsel göstergeler
betimsel inceleme (tarama)
betimsel indeksler
betimsel istatistikler
beyaz gürültü
Bhattacharyya sınırları
Bhattacharyya uzaklığı
BIC veya BBK
biçim parametresi
Bickel-Hodges tahminleyicisi
Bienaymé-Tchebychev eşitsizliği
bileşen çözümlemesi (analizi)
bileşen çubuk grafiği
bileşik dağılım
bileşik dağılım
bileşik hipergeometrik dağılım
bileşik hipotez
bileşik indeks sayısı
bileşik kestirim aralıkları
bileşik moment
bileşik negatif çokterimli dağılım
bileşik örnekleme planı (tasarısı)
bileşik Poisson dağılımı
bileşik Poisson dağılımı
bileşik regresyon (bağlanım)
bileşik sıklık (frekans) dağılımı
bileşik tahminleyici
bileşik yeterlilik
bilet örneklemesi
bilgi birikimi
bilgi kaybı
bilgi kriteri
bilgi kuramı
bilgi matrisi
bilgi miktarı
bilgi teorisi
bilgi verici öncül
bilgi
bilgilendirici sansürleme
bilgilendirmek
bilgilerin telafisi (geri kazanımı)
Bingham dağılımı
binom bekleme süresi dağılımı
binom dağılımı
binom değişim
binom olasılık kağıdı
binom yayılım indeksi
bir bölgenin büyüklüğü
bir dağılımın kuyruk alanı
bir değişim aralığının)
bir durumun dönemi
bir etkenin düzeyi
bir faktörün düzeyi
bir sınamanın büyüklüğü
bir sınamanın kuvveti (sağlamlığı)
bir sayı sistemindeki temel sayı
bir testin büyüklüğü
biraraya getirme
bireysellik katsayısı
birikimim süreç (proses)
birikimli dağılım (olasılık) fonksiyonu
birikimli dağılım (olasılık) işlevi
birikimli hata
birikimli ki-kare istatistiği
birikimli normal dağılım
birikimli olasılık eğrisi
birikimli oluş sıklığı
birikimli risk
birikimli sıklık (frekans) (olasılık) fonksiyonu
birikimli sıklık (frekans) (olasılık) işlevi
birikimli sıklık (frekans) eğrisi
birikimli süreç (proses)
birikimli tehlike
birikimli toplam dağılımı
birikimli toplam grafiği
birikimli vaka sıklığı
birikimli yanılgı
birikmiş sapma
birim aşama örneklemesi
birim normal olasılıksal değişken
birimdik sistem
birimsel örnekleme
birinci dönüş zamanı
birinci limit savı
birinci limit teoremi
birinci tür (tip) hata
birinci tür (tip) sayma modeli
birinci tür (tip) yanılgı
birinci tür model
birincil birim
birleşim süreci
birleşim-kesişim ilkesi (prensibi)
birleşim-kesişim sınamaları
birleşim-kesişim testleri
birleşimsel güç ortalaması
birleşimsel sınama
birleşimsel test
birleşimsel yöntemler
birleştirici yapı
birleştirilmiş varyans sınaması
birleştirilmiş varyans testi
birliktelik analizi
birliktelik çizelgesi
birliktelik çözümlemesi
birliktelik katsayısı
birliktelik
birliktelik
Birnbaum eşitsizliği
Birnbaum-Raymond-Zuckerman eşitsizliği
Birnbaum-Saunders dağılımı
Birnbaum-Tingey dağılımı
bispektrum
Bissinger dağılımları
bit (küçük parça)
biyo-bilişim
biyo-denklik testi
biyoistatistik
biyolojik deneme
biyomedikal yazılım
biyometrik fonksiyonlar
Black-Scholes formülü
Blackwell savı
Blackwell teoremi
Blakeman ölçütü (kriteri)
blok diyagramı
blok
bloke edilmiş uyarlanabilir hesaplaması-verimli aykırı değer aday göstericileri
blokiçi alt-grup
blokiçi
bloklararası
bloklar-içi analiz
Blom yöntemi (metodu)
BLUE veya EDOTAT
Blum yaklaştırımı
Blum-Kiefer-Rosenblatt bağımsızlık sınaması
Blum-Kiefer-Rosenblatt bağımsızlık testi
BMDP veya BMDY
BMI veya VKİ
boş göze sınaması
boş göze testi
boş hücre sınaması
boş hücre testi
boşunalık indeksi
Bock'un üç bileşenli modeli
bölen değer
bölge olasılıkları
bolum regresyonu
bölümlü (kompartman) modeller
bölünmüş alanlar tasarımı
bölünmüş alanlar yöntemi (metodu)
bölünmüş alanların etki karışımı
bölünmüş sınama yöntemi (metodu)
bölünmüş test yöntemi (metodu)
bölünmüş yarım yöntemi (metodu)
Bonferroni eşitsizliği
Bonferroni kuralı
Boole eşitsizliği
Boole etken analizi
Boole etken çözümlemesi
Boole faktör analizi
Boole faktör çözümlemesi
Boole-Bonferroni-Fréchet eşitsizliği
Borel-Cantelli lemaları
Borel-Cantelli önermeleri
Borel-Tanner dağılımı
Borges yaklaştırımı
Bose dağılımı
Bose-Einstein istatistiği
Bowley indeksi
Box sınaması
Box testi
Box-Cox dönüştürümleri
Box-Jenkins modeli
Box-Müller dönüştürümü
boyama
boylamsal anket
boylamsal verinin varyans analizi
boyut indirgeme
bozuk dağılım
bozulmuş salınım
bozulmuş uyum süreci (prosesi)
Bradford dağılımı
Bradfort Hill yönergeleri
Bradley-Terry modeli
Brandt-Snedecor yöntemi (metodu)
Bravais ilişki katsayısı
Bravais korelasyon katsayısı
Breslow tahminleyicisi
Breslow-Day testi
Brown hareket süreci (prosesi)
Brown köprüsü
Brown yöntemi (metodu)
Brown-Mood işlemi
Bruceton yöntemi (metodu)
Brunk sınaması
Brunk testi
budama
budama
budanmış en küçük kareler tahminleyicisi
budanmış ortalama
Buffon iğnesi
BUGS veya GÖKBA
bulanık küme kuramı
bulanık küme teorisi
Burke savı
Burke teoremi
Burkholder yaklaştırımı
Burr dağılımı
Butler-Smirnov testi
Buys Ballot tablosu
büyük sayılar yasası
büyüklük ve biçim (şekil)
büyüklük
büyüklükle orantılı olasılıkla seçim
büyüme eğrisi
büzüşme (çekme) tahminleyicisi
BİRİKİMLİ TOPLAMA İşlemleri

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page