ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Turkish: A

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

A türü (tipi) (tipi) bölge
A türü (tipi) (tipi) dağılım
A türü (tipi) (tipi) seriler
A türü (tipi) Gram-Charlier serileri
ağ örneklemesi
ağ örneklemesi
ağırlık fonksiyonu
ağırlık işlevi
ağırlık katsayısı
ağırlık yanlılığı
ağırlık
ağırlıklı en küçük kareler
ağırlıklı indeks sayısı
ağırlıklı ortalama
ağırlıklı regresyon
ağırlıklı takım
ağırlıklama katsayısı
ağırlıklama tasarımı
ağırlıksız ortalama
ağırlıksız ortalamalar yöntemi (metodu) (varyans analizinde)
ağaç budama
ağaç regresyonu
ağaç yapılı istatistiksel metotlar
aşırı belirleme
aşırı kırpma (sınırlama)
aşırı yayılım
aşırılık katsayısı
aşan yaşam testi
aşanlık sınamaları
aşanlık testleri
aşanların dağılımı
Abbe-Helmert ölçütü (kriteri)(kriteri)
Abelson-Tukey puan (skor) sınaması
Abelson-Tukey puan (skor) testi
açık ardışık (ardışık) taslak
açık uçlu sınıflar
açık uçlu soru
açıklık (değişim aralığı) çizelgesi
açıklık (değişim aralığı) orta değeri
açıklık (değişim aralığı)
açıklayıcı değişken
açılıp kapanabilirlik
açısal değişkenler
açısal dönüşüm
ACF veya OKF
adaletli oyun
Adès dağılımları
adeta her yerde
adeta kesinlikle
adil oyun
afet kuramı
afet teorisi
afine α-çözünürlüğü
afine alfa çözünürlüğü
ahlak
AIC veya ABK
AID veya OET
Aitken tahminleyicisi
Ajne analiz sınaması
Ajne analiz testi
Ajne çözümleme sınaması
Ajne çözümleme testi
Ajne'nin An-testi
Akaike bilgi ölçütü (kriteri)
aktüeryal istatistik
aktüeryal tahminleyici
alan (saha) örneklemesi
alan karşılaştırılabilirlik etkeni
alan karşılaştırılabilirlik faktörü
aldatıcı birliktelik
aldatıcı ilişki
aldatıcı korelasyon
aldatıcı süreç (proses)
alfa çarpanlaması
alfa çözünürlüğü
alfa hatası
alfa indeksi
alfa yanılgısı
alfabe
algoritma
alokörtik
alometri
alt çapraz
alt çeyrek
alt denetim sınırı
alt kontrol sınırı
alt sıra yanlılık tahminleyicisi
altı nokta denemesi
Alter periyodramı
alt-grup etki karışımlı
alt-martingal
alt-örnek
alt-örnekleme
alt-seriler
alt-tabaka denetimi
alt-tabaka kontrolü
amaçlı örnek
ampirik (deneysel) istatistiksel model
ampirik (deneysel) olabilirlik
ampirik (deneysel) üssel aile
ana etki
ana örnek
analitik araştırma
analitik eğilim
analitik inceleme
analitik regresyon (bağlanım)
analitik tarama
analog bilgisayar
ancak tanımlanmış model
Anderson-Darling istatistiği
Anderson'un sınıflandırma istatistiği
Andrew'ün Fourier türü (tipi) grafiği
ani değişim
ani durum
ani ölüm oranı
anizotropik dağılım
anket (tarama) metodolojisi
anketör yanlılığı
anlamlılık düzeyi (seviyesi)
anlamlılık noktası
anlamlılık
anlamsız ilişki
anlamsız korelasyon
anormallik indeksi
Anosov savı
Anosov teoremi
ANOVA veya VARAN tablosu
Ansari-Bradley yayılım sınaması
Ansari-Bradley yayılım testi
Anscombe artık değeri
AOQ veya OÇK
AQL veya KeKaD
AQL veya OÇKS
arızalıların tolerans sayısı
ara dereceli değerler
araştırma alanı
araştırma soru kağıdı
araştırma tasarımı
araştırma
araştırmalardaki hatalar
araştırmalardaki yanılgılar
araç değişken
aracılık analizi
aracılık çözümlemesi
aralık dağılımı
aralık sansürlemesi
aralık tahmini
Aranda-Ordaz modeli
araya yayılma düzeyi
ARCH veya ORKDEV modeli
ardışık analiz
ardışık çözümleme
ardışık değişme noktası problemi
ardışık ilişki tablosu
ardışık ki-kare sınama
ardışık ki-kare testi
ardışık korelasyon tablosu
ardışık olasılık oran sınaması
ardışık olasılık oran testi
ardışık örnekleme
ardışık sınama
ardışık seçme
ardışık T² sınaması
ardışık T² testi
ardışık tahmin
ardışık test
ardışık tolerans bölgesi
ardıl çıkarım kareleri ortalaması
ardıl çıkarım ortalaması
ardıl durumlara ilişkin örnekleme
ardıl fark istatistiği
ARE veya AGE
Arfwedson dağılımı
ARIMA veya OTHOS süreci (prosesi)
aritmetik dağılım
aritmetik ortalama
arka plan bilgisi
ark-sinüs dağılımı
ark-sinüs dönüştürümü
ARMA veya OHOS süreci (prosesi)
ARMA veya OHOS süreci (prosesi)
Armitage kısıtlı yöntemi
Armitage'ın ki-kareli eğilim sınaması
Armitage'ın ki-kareli eğilim testi
Arnold dağılımı
art arda dizili (tandem) kuyruklar
art arda dizili (tandem) sınamalar (testler)
artı çarpıklık
artık değer
artık etkisi
artık işlem etkisi
artık kareler toplamı
artık sağaltım etkisi
artan başarısızlık oranı
artan tehlike oranı
asıl doğruluk
asimptotik √n-tarafsız (yansız) tahminleyici
asimptotik √n-tarafsız (yansız) tahminleyici
asimptotik Bayes yöntemi
asimptotik dağılım
asimptotik etkinlik
asimptotik göreceli etkinlik
asimptotik nispi etkinlik
asimptotik normallik
asimptotik olarak alt minimaks
asimptotik olarak durağan
asimptotik olarak en güçlü sınama
asimptotik olarak en güçlü test
asimptotik olarak etkin tahminleyici
asimptotik olarak tarafsız (yansız) tahminleyici
asimptotik olarak yerel en iyi tasarım
asimptotik standart hata
asimptotik standart yanılgı
asimptotik test
Aspin-Welch testi
at nalı etkisi
atış gürültüsü
atak oranı
atanma
atfolunabilir kesir
atlama istatistiği
atlama matrisi
atlama ve sınır metotları
atlamalı okuma yöntemi (metodu)
atom
avlu
ayırıcı analiz
ayırıcı çözümleme
ayırtedici fonksiyon
ayırtedici fonksiyonel
ayırtedici işlev
ayırtedici işlevli
ayırtedici kök
ayarlama
ayarlanmış belgi olasılığı
ayarlanmış profil olasılığı
aykırı değer eğilimli dağılım
aykırı değerler
aylık ortalama
aylak dönem (boş dönem)
aynı sıralı yanlılık tahminleyicileri
aynı türlük indeksi
ayrı türlü
ayrışım teoremi
ayrışım
ayrıştırılabilir modeller
ayrık (pürüzlü) dağılım
ayrık dağılım
ayrık dairesel düzgün dağılım
ayrık dalgacık dönüştürümü
ayrık dalgacık transformasyonu
ayrık değişken
ayrık dikdörtgensel dağılım
ayrık güç serileri dağılımı
ayrık lognormal dağılım
ayrık normal dağılım
ayrık olasılık yasası
ayrık Pareto dağılımı
ayrık rassal değişken
ayrık süreç (proses)
ayrık tür (tip) III dağılımı
ayrılış süreci (prosesi)
ayrılmış kimse veya nesne veya denek
ayrıntılı öncül (dağılım)
az yayılma
azalan basarisizlik oranı
azalan tehlike oranı
azaltılmış en küçük kareler yöntemi (metodu)
azaltılmamış tasarımlar
azbasıklık (frekans)
az-kararlı örnekleme

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page