ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Swedish: U

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z Ä Ö Å        

U-formad fördelning
ultimata kluster
UN² test
underdispersion
underskottstest
undersökning
undersökningsmetodik
underurval
underurval
undre kvartil
undre styrgräns
ungefärliga frihetsgrader
unicitet
unik faktor
unimodal
union-snitt-principen
union-snitt-test
unitemporal modell
univariat fördelning
uppdelning (av heterogen fördelning)
uppdelning bundna
uppehållstid
uppföljning
uppräkningsfaktor
uppräkningsfaktor
upprepad undersökning
upprepning
uppsamlare
uppspjälkning av chi-två
uppställning
upptagetperiod
urnmodell
urval med återläggning
urval med bias
urval med godtyckliga sannolikheter
urval med lika sannolikheter
urval med storleksproportionella sannolikheter
urval vid successiva tillfällen
urval
urvals-bias
urvalsenhet
urvalsenhet
urvalsfel
urvalsfraktion
urvalsmetod med lika sannolikheter
urvalsplan
urvalsram
Uspenskyolikhet
U-statistika
utbytbara variabler
utbytbarhet
U-test
utfall
utfallsrum
utfallsrum
utjämning värde
utjämning
utjämningsförmåga
utjämningsskurva
utmattningsmodell
utprocess
utredningen fel
utredningen
utspädningsserie
uttömmande urval
utvidgad bayesiansk beslutsregel
utvidgad hypergeometrisk fördelning
utvidgad negativ binomialfördelning

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page