ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Swedish: T

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z Ä Ö Å        

T2-fördelning
tabusannolikhet
tabutillstånd
täckning problem
täckning
täckningssannolikhet
Taguchimetod
Tajima D
Takacsprocess
täthetsfunktion
täthetsfunktion
Tchebychevolikhet
teckentest på successiva ändringar
teckentest
teoretisk variabel
Terry test
Terry-Hoeffding test
test med bias
testvariabel
tetradskillnad
tetrakorisk funktion
tetrakorisk korrelation
T-fördelning
Thiessen polygon
Thomasfördelning
Thompsonsregel
tid återföring test
tidsbegränsad livslängdstabell
tidsberoende kovariat
tidsdomän
tidsförskjutning korrelation
tidsförskjutning
tidsförskjutning
tidshomogen process
tidskontinuerlig process
tidsserie
tilläggsinformation
tillåten hypotes
tillåten skattning
tillåtet antal fel
tillåtna nummer
tillförlitlighet
tillräcklighet
tillsats egendom χ ²
tillväxtkurva
Tjernoff ansikten
t-kvotsfördelning
Tobitmodell
tolerans
toleransfaktor
toleransfördelning
toleransgränser
tom cell prov
tombolaurval
Tongolikhet
toppighet
toppvärde
totalkontroll
totalräkning
totalräkningfördelning
totalundersökning
totalundersökning
totalundersökningfördelning
Tracy-Widomfördelning
träddiagram
trädstrukturerad regression
trädstrukturerad statistisk modell
träfftidpunkt
trafikintensitet
transient tillstånd
translationsparameter
transportör variabel
trappstegsdesign
trappstegsfördelning
trattdiagram
tredimensionellt gitter
trend
trendanpassning
trestegs minsta-kvadratmetod
triangelfördelning
triangeltest
triangulär försöksplan
trimmad minsta-kvadratestimator
trimning
trinominalfördelning
trippelgitter
trippeljämförelser
tröskelmodell
tröskelteorem
trovärdig intervall
trovärdig regionen
trunkering
T-test
T-test
t-test
TTT-transformering
T-två-test
Tuckey test
tvåfaktorteori
tvåfasregression
tvåfasurval
tvärsnittsundersökning
tvåstegsurval
tvåvägsindelning
typ A fördelning
typ A regioner
typ B fördelning
typ B regioner
typ C fördelning
typ C regioner
typ D regioner
typ E regioner
typ I fördelning
typ I-fel
typ II fördelning
typ II-fel
typ III fel
typ III fördelning
typ IV fördelning
typ IX fördelning
typ V fördelning
typ VI fördelning
typ VII fördelning
typ VIII fördelning
typ X fördelning
typ XI fördelning
typ XII fördelning
typ
typisk period
typiskt år
typvärde

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page