ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Swedish: H

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z Ä Ö Å        

Hadamardmatris
hagelbrus
halv intervallängd
halv pläd kvadrat
halva replikera design
halv-borr band
halveringsmetod
halv-normalfördelningspapper
halv-normalplott
Hammersley-Cliffordsats
händelse
händelsehistoria
hänförbar risk
hänförbar variation
hänförligt bråk
härledd statistika
harmonisk analys
harmonisk fördelning
harmonisk process
harmonisk regression
harmoniskt klockdiagram
harmoniskt medelvärde
Harrisonmetod
Hartley test
Hartleyapproximation
hasard
hasardfördelning
Hastingsapproximation
hästskoeffekt
hattmatris
hävstångseffekt
helhet
helhetsuppskattning
Helly-Braysats
Helmertfördelning
Helmertkriterium
Helmerttransformation
helt balanserad lattice kvadrat
heltalsprogrammering
Hermitefördelning
heterogenitet
heteroskedastisk
Hhn (x)-funktion
hierarki
hierarkisk födelse-dödsprocess
hierarkisk grupp-delbar försöksplan
hierarkisk klassificering
hierarkisk klusteranalys
hierarkisk modell
Hillestimator
histogram
historiska kontroller
HKA test
Hodges-Ajne test
Hoeffdingolikhet
högercensurering
högertrunkering
högre ordningens asymptotiska teorin
högsta tillåtna felkvot i parti
Hölderolikhet
Hollander-Proschan nya bättre än begagnade test
Holtmetod
homogen process
homogenitet
homoskedastisk
hoppa statistik
hoppmatris
hörn test
Horvitz-Thompsonestimator
hot deck-metod
Hoteling T2-fördelning
Hotelling test
Huberestimator
Hudson Rm
Hudson-Kreitman-Aguade test
Hunt-Steinsats
huvudeffekt
hyperboliska sekanten distribution
hyperexponentialfördelning
hypergeometrisk fördelning
hypergeometrisk väntetidsfördelning
hyper-grekisk-romersk kvadrat
hyper-Poissonfördelning
hypersfärisk normalfördelning
hypotesprövning
hypotetisk population

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page