ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Swedish: E

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z Ä Ö Å        

ED50
EDA
Edgeworth expansion
Edgeworthindex
Edgeworth's serie
effekt modifierare
effektiv estimator
effektiva räckvidden
effektivaste estimator
effektivitet likvärdighet
effektivitet
effektivitetsfaktor
effektivitetsindex
effektivt antal frihetsgrader
Efrons bärkraften algoritm
efterstratifiering
egentlig fördelning
egenvärde
Ehrenfestmodell
Eisenhartmodell
ekologiska felslut
ekologiska studier
ekonometri
ekvivalensklass
ekvivalenstest
ekvivariant estimator
elementär enhet
elementär kontrast
Elfvingfördelning
eliminering
ellipsoid normalfördelning
ellipticitet
elliptisk normalfördelning
elliptisk trunkering
elliptiskt symmetrisk fördelning
EM-algoritm
empiričnih eksponentno družine
empirisk bayes-estimator
empirisk bayes-procedur
empirisk fördelningsfunktion
empirisk likelihood
empirisk probit
empirisk statistisk modell
endimensionell fördelning
endogen variabel
enfaktorteori
Engsetfördelning
enhetlig urvalsfraktion
enkel gitterplan
enkel hypotes
enkel strategi
enkel struktur
enkelblind
enkelt slumpmässigt urval
enpunktsfördelning
ensemble genomsnitt
ensemble
entoppig
entropi
envägsindelning
epidemi
epidemiologi
epidemisk process
epidemisk
epsilon-oberoende
equalizer beslutsregel
equi-normalfördelning
ergodicitet
ergodiskt tillstånd
Erlang formel
Erlangfördelning
Esseen-typ tillnärmning
essentiell fullständighet
estimat
estimation
estimationsfel
estimator med bias
estimator
estimats medelfel
estimerbar
etik
eugenik
euklidiskt avstånd
Eulers förmodan
evolutionär operation
evolutionär process
evolutionärt spektrum
exact chi-två- test
exakt identifierad modell
exakt mättad modell
exakt statistisk metod
exakt test
exogen variabel
expertsystem
exploderande process
explorativ dataanalys
explorativ undersökning
explosiva stokastiska differensekvation
exponentialfamilj
exponentialfördelning
exponentialkurva
exponentiell regression
exponentiell spridningsmodell
exponentiell utjämning
extern validitet
externa varians
extra tid förändras över design
extra-Poisson variation
extrapolering
extrem studentiserad variabel
extrema rank summa test
extremalindex
extremalintensitet
extremalkvot
extremalprocess
extremalstatisika
extremt medelvärde
extremvärde benägen distribution
extremvärde
extremvärdesfördelning

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page