ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Swedish: B

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z Ä Ö Å        

Bachelier process
badkar kurva
Bagai's Y1 statistik
Bahadur effektivitet
bakåtekvationer
bakåtprocess
bakåtprojektion
balanserad bootstrap
balanserad faktor-design
balanserad gitterkvadrat
balanserad skillnader
balanserad upprepade replikering
balanserat ofullständigt block-
balanserat urval
bandit problem
bandvidd
Barnards Monte Carlo test
Barndorff-Nielsen formel
Bartholomew's problem
Bartlett förhållande
Bartlett test
Bartlett-Diananda test
Bartlettkorrektion
Bartlett-Lewismodell
Bartlett's matris-identitet
Bartlett's sönderfall
Bartlett's test av andra ordningens samspel
bas
base återföring test
baslinje
baslinjen fara
basperiod
bästa anpassning
bästa asymptotiskt normal estimator
bästa estimator
bästa kritiska
bästa linjära väntevärdesriktiga estimator
basurval
Basusats
basvikt
Bates-Neymanmodell
batteri av tester
bättre ordning bias estimatorn
Baules ekvation
Bayes' beslutsregel
Bayes information kriterium
Bayes' lösning
Bayes' postulat
Bayes' strategi
Bayesfaktor
Bayesiansk inferens använder Gibbs provtagning
Bayesiansk inferens
Bayesiansk intervall
Bayesiansk överlevnad modell
Bayesianska konfidensintervall
Bayesianska nätverk, tro nätverk
Bayesianska sannolikhet punkt
Bayesrisk
Bayessats
Bayesskattning
BCa konfidensintervall
Beall-Rescia generalisering av Neyman's distributionssystem
bearbetningsfel
Bechhofer likgiltighet zon metod
bedömningsurval
bedömningsurval
begränsad sekventiell procedur
behandling
Behrens-Fisher problem
Behrens-Fisher test
Behrensmetod
bekvämlighetsurval
beläggningsproblem
Bellman-Harrisprocess
benägenhet tolkning av sannolikhet
Berans test
beredskaps-typ distributioner
Bergeolikhet
Berkeley Madonna
Berkson felmodell
Berkson linje
Bernoulli nummer
Bernoulli polynom
Bernoulli promenad
Bernoulli variation
Bernoullifördelning
bernoulliförsök
Bernoullisats
Bernsteinolikhet
Bernsteinsats
beroende variabel
beroende
Berryolikhet
beskrivande index
beskrivande statistik
beskrivande undersökning
beslutsfunktion
beslutsrum
beslutsteori
Bessel funktionfordelning
Besselfunktion
Besselkorrektion
beta sannolikhet tomt
beta-binomialfördelning
betafördelning
beta-gammafördelning
betakoefficient
betalmatris
beta-Stacyfördelning
beta-Whittlefördelning
beteendemässiga beslut funktion
betingad fördelning
betingad inferens
betingad likelihood
betingad logistisk regression
betingad maximum likelihood
betingad normalfördelning
betingad överlevnadsfunktion
betingad regression
betingad sannolikhet
betingad statistika
betingad styrkefunktion
betingad
betingat oberoende
betingat test
betingat väntevärde
betingat väntevärdesriktig skattning
Bhattacharyya gränser
Bhattacharyya''s avstånd
bias
Bickel-Hodgesestimator
Bienaymé-Tchebychevolikhet
bilaterala exponentiella
bildanalys
bildbehandling
bilinjär modell
bimodal fördelning
binär logistisk regression
binär sekvens
binär variabel
binära experiment
binära longitudinella data
Binghamfördelning
binomiala index för spridning
binomialfördelning
binominal sannolikhet papper
binomiska variation
bioassay
bioekvivalenstest
bioinformatik
biometrisk funktion
biostatistik
bipolär faktor
Birnbaumolikhet
Birnbaum-Raymond-Zuckermanolikhet
Birnbaum-Saundersfördelning
Birnbaum-Tingeyfördelning
biserial korrelation
Bissingerfördelning
bit
bivariat betafördelning
bivariat binomialfördelning
bivariat Cauchyfördelning
bivariat exponentialfördelning
bivariat F-fördelning
bivariat fördelning
bivariat gammafördelning
bivariat hypergeometriskfördelning
bivariat logaritmfördelning
bivariat logaritmseriefördelning
bivariat multinomialfördelning
bivariat negativ binomialfördelning
bivariat normalfördelning
bivariat Paretofördelning
bivariat Pascalfördelning
bivariat Poissonfördelning
bivariat 'Student'-fördelning
bivariat teckentest
bivariata jämn fördelning
bivariata typ II distribution
bivillkor
Black-Scholes formel
Blackwellsats
Blakemankriterium
blandad med iakttagelser
blandad modell
blandad strategi
blandats analys
blandfördelning
blandning av fördelningar
blindning
block
blockschema
blodkropparna problem
Blommetod
BLUE
Blum approximation
Blum-Kiefer-Rosenblatt oberoende test
BMDP
BMI
Bock's tre komponenter modell
böjda exponentiella familjen
Bonferroniolikhet
Bonferronisregel
Boolean faktoranalys
Boole-Bonferroni-Fréchetolikhet
Booleolikhet
bootstrap sammanläggning
bootstrap-metod
bootstrap-test
Borel-Tannerfördelning
Borgeapproximation
bortfall
Bose-Einstein-statistik
Bosefördelning
Bowleyindex
Box test
Box-Coxtransformation
Box-Jenkins modell
Box-Jenkinsmodell
Box-Müllertransformation
Bradford Hill's riktlinjer
Bradfordfördelning
Bradley-Terrymodell
Brandt-Snedecormetod
brantaste lutningsmetod
Bravais korrelationskoefficient
Breslow-Day test
Breslowestimator
Brownmetod
brownsk brygga
brownsk rörelseprocess
Brucetonmetod
Brunk test
Brun-Mood förfarandet
brus
bruttokorrelation
brytpunkt
brytpunktsestimator
brytpunktsmodell
brytpunktsproblem
Buffons nål
bulkprovtagning
Burkesats
Burkholderapproximation
Burrfördelning
Butler-Smirnov test
Buys Ballottabell
byte

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page