ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Slovenian: V

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P  - R S T U V W  - Y Z              

variabilnost
variacijski razmik
variacijski razpon
varianca indeks
varianca napake
varianca ostanka
varianca vzorčnih ocen
varianca
variance komponenta
varnost enakovrednosti
večfazno vzorčenje
večkratno vzorčenje
večrazsežna Gaussova porazdelitev
večrazsežna tabela
večrazsežna Wishartova porazdelitev
večrazsežnosto lestvičenje
večstopenjske variance Durbin je cenilka
večstopenjski vzorec
večstopenjsko vzorčenje
vedenjske odločitev funkcijo
vejo in zavezujejo metode
veliko kakovost varstva
velikost preizskusa
velikost vzorca
veljavnosti smrtnosti
Vennov grafikon
verige binomski model
verige blok
verige graf model
verige graf
verige
verižni indeks
verižni relativno
verižno vzorčenje
verjetje
verjetnost trenutek
verjetnost
verjetnosta porazdelitev z napako
verjetnostna funkcija
verjetnostna porazdelitev
verjetnostni grafikon
verjetnostno vzorčenje
verodostojne interval
verodostojne regiji
vezani rang
vhod čas
višjega reda asimptotična teorija
voden postopek
von Misisova porazdelitev
von Neumannovo razmerje
vpis ploskvi
vprašalnik
vrednost v točkah
vroče krova metoda
vrstni red stacionarnost
vse mogoče, dele regresijsko
vsebina veljavnost
vsota kvadratov napake
vsota kvadratov ostanka
vzorčenje postopek
vzorčenje površin
vzorčenje pri sprejemu
vzorčenje s ponavljanjem
vzorčenje v skupinicah
vzorčenje v več fazah
vzorčenje v več stopnjah
vzorčna enota
vzorčna enota
vzorčna napaka
vzorčna ocena
vzorčna porazdelitev
vzorčna točka
vzorčna varianca
vzorčni delež
vzorčni nadzor
vzorčno opazovanje
vzorcem kvadratnih
vzorec v dveh stopnjah
vzorec v več stopnjah
vzorec z napako
vzorec
vzročna distribucija
vzročna spremenljivka
vzročne verige model
vzročnosti

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page