ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Slovenian: U

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P  - R S T U V W  - Y Z              

učinek modifikator
učinkovita cenilka
učinkovita enota
učinkovito stopinj svobode
učinkovitost
učinkovitosti, enakovrednosti
ubežnik nagnjeni distribucijo
ugotavljanje veljavnosti
ugotovitve napake
ugotovitve
ukrivljene eksponentno družine
umazani podatki
umerjanje
umetna korelacija
umetna spremenljivka
umikanje države
umišljena populacija
uravnotežen bootstrap
uravnotežen faktorskem eksperimentalni design
uravnotežen lattice kvadratnih
uravnotežen nepopolne blok
uravnotežen osupljivih
uravnotežen ponoviti replikacije
uravnotežen razlike
uravnoteženi vzorec
usklajeni vzorci
usklajenost
usklajenosti načelo
usklajenosti
usklajevanje
usmerjen aciklični graf
Uspensky je neenakost
U-statistika
ustrezno podskupino
utež
utrujenost modeli
uvrščanje v skupine

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page