ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Slovenian: T

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P  - R S T U V W  - Y Z              

T˛-porazdelitev
tablice slučajnih števk
Taguchiova metoda
Tajmaova D statistika
Takacsova proces
takojšnjo smrt rate
taksonomija
Tchebychev je neenakost
tehtana regresija
tehtana sredina
teoretična frekvenca
teorija edinstvenega dejavnika
teorija enega dejavnika
teorija enega faktorja
teorija koristnosti
teorija odločanja
test dvojic
test Kolmogorov-Smirnova
test Monte Carlo
test najmanjše znančilne razlike
test parov
test razmerja varianc
test sekvenc v časovni vrsti
test T-kvadrat
test z mediano
test z razmerjem verjetij
test z znaki
test
testna statistika
testu metoda
tetrakorična korelacija
težav s prezasedenostjo
Thiessen poligon
Thomasova porazdelitev
tipske O:PP
točka kontrole
točka spreminjanja cenilko
točka spreminjanja cenilko
točka spreminjanja problem
točka vzvoda
točkovno ocenjevanje
točnost
toleranca
Tong je neenakost
totalna ocena
t-porazdelitev
T-preizskus
T-preizskus
t-preizskus
Tracy-Widomova porazdelitev
t-razmerje porazdelitev
trend
trenutni status podatkov
tri komponente Bock modela
trinomialfordeling
T-test
T-test
t-test
Tukeyev preizskus
Tukeyev test
tvegana vrednost
tveganja razmerje
tveganje kupca
tveganje porabnika
tveganje proizvajalca
tveganje

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page