ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Slovenian: R

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P  - R S T U V W  - Y Z              

R
računalniško intenzivnih metod
radico-normalno porazdelitvijo
Radon-Nikodymov izrek
Raikovov izrek
rang
rank preoblikovanje
rank rezultate
ranžirna vrsta
Rao-Blackwellov izrek
Rashov model
raven dejavnika
raven faktorja
raven zaupanja
ravnotežje distribucije
ravnotežje obnovo postopka
ravnotežje
Rayleighova porazdelitev
razčlenitev veže
razcep Choleskega
razdalja Canberra
razdalja mera
razdalja porazdelitev
razdalja
razgradljive modeli
razgradnje
razhajanj
raziskovalno anketo
različnost
razlika nič
razlika znak test
razmerje amplitud
razmerje ekstremnih vrednosti
razmerje momentov
razmerje obetov
razmerje verjetij
razmerje
razmernostna lestvica
razmestitev vzorca
raznovrstnost
razpršenih pred
razpršenost
razred simbol
razred
razseljenih Poissonova distribucija
razsevni diagram
razsevni grafikon
razsežnosti zmanjšanja
razširjena skupina deljiva design
razvrščanje v skupine
razvrstitev Anderson je statistika
razvrstitev in regresijskih dreves
razvrstitev
redukcija podatov
Reed-Münchova metoda
regresija z odlogom
regresija z zamikom
regresija
regresijska diagnostika
regresijska krivulja
regresijska ocena
regresijska ploskev
regresijski Cox's model
regresijski koeficient
regresogram
relativna frekvenca
relativna indeks
relativna natančnost
relativna pogostost
relativna učinkovitost cenilke
relativna varianca
relativno tveganje
reprezentativni vzorec
retrospektivna študija
rezultat
Rhodesova porazdelitev
Ricejeva porazdelitev
Riemannova porazdelitev
Ripleyova statistika
Robbins-Munrojeva proces
robni učinki
rojstva in smrti proces
rojstva proces
rojstvo, smrt in priseljevanje procesa

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page