ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Slovenian: P

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P  - R S T U V W  - Y Z              

p * formula
Paaschejev indeks
Paasche-Konyusev indeks
pakirni
Palgravejev indeks
Palmov izrek
Palmova funkcija
panelna anketa
panelna anketa
Papakadisova metoda
parameter koncentracije
parameter pravokotnost
parameter
parametrična domneva
parcialna korelacija
Paretojev indeks
Paretojeva porazdelitev
Paretova krivulja
Pascalnova perozdelitev
pasovna širina
Pearson-Durbinov razmerje
Pearsonov koeficient asimetrije
Pearsonov koeficient korelacije
Pearsonov kriterij
Pearsonov krivulja
Pearsonov ostanek
Peek je neenakost
pentad merilo
perioda
Perkova porazdelitev
Perl-Readova krivulja
Peterova metoda
pet-točkovni test
piktogram
pilotni vzorec
pilotno opazovanje
pipca
Pitman-Morganov test
Pitmanov test
Plackettova enakomerna porazdelitev
plodnost gradient
po delih preskusne metode
podaljša hipergeometrične porazdelitve
podaljša negativno binomsko porazdelitev
podaljša odločitev pravilo Bayes'
podatek
podatki bank
podatki bogatenja algoritem
podatki globino
podatki o sestavi
podatki ostrenje
področja študija
podvojenih vzorec
poenotenim preverjanjem
pogojenost načelo
pogojna porazdelitev
pogojna verjetnost
pogojna verjetnost
pogojno Gaussova porazdelitev
pogojno logistične regresije
pogojno moč funkcijo
pogojno največja verjetnost
pogojno neodvisnost
pogojno nepristransko cenilko
pogojno preživeli funkcijo
pogojno pričakovana vrednost
pogojno pričakovanje
pogojno regresije
pogojno sklepanje
pogojno statistika
pogojno stopnja neuspeha
pogojno test
pogojno
pogostost površine
pogostost teoriji verjetnosti
pogostost
Poisson-Dirichletova proces
Poissonji zakon velikih števil
Poisson-Lexisova porazdelitev
Poisson-Markovova proces
Poissonov aproksimiranje
Poissonova beta-porazdelitev
Poissonova normalna porazdelitev
Poissonova odrezana normalna porazdelitev
Poissonova porazdelitev
Poissonova proces
Poisson-Pascalova porazdelitev
pojasnjevalna spremenljivka
pojasnjevana spremenljivka
pokritost težave
pokritost verjetnost
pokritost
pol normalno ploskvi
pol ponovitev design
pol vzorcem kvadratnih
polar primeža diagram
polimodalne porazdelitev
polinominalna porazdelitev
polinomski regresija
polinomski trend
poljubno izvora
pollogaritemski grafikon
pol-vaja strip
Pólya-Aepplijeva porazdelitev
Pólya-Eggenburgerova porazdelitev
Pólyajeva porazdelitev
Pólyajeva proces
Pólyaov izrek
pomeni, semi-kvadratna razlika
pomožne informacije
pomožne statistika
ponavljajoče se vzorčenje
ponavljanje poskusa
ponovitev
ponovljeno opazovanje
ponovljivost
popis porazdelitev
popis
popoln sistem enačb
popolna analiza primerov
popolna korelacija matrike
popolne informacije metoda
popolne regresije
popolni latinski kvadrat
popolno povezanost grozdenje
popolnoma dovolj statistika
popolnoma nepristransko cenilko
popolnoma uravnotežen lattice kvadratnih
popolnost (za razred odločbe funkcij)
popolnosti
popravek za združevanje v skupine
popravka za kontinuiteto
popravkov za isprekidanost
popravljena moment
popravni faktor za končnost
populacija
porazdelitev razmerja varianc
porazdelitev vzorčnih ocen
porazdelitev
porazdelitvena funkcija
porazdelitvena krivulja
porazdelitveno funkcijo
poševni faktorji
poskus z več dejavniki
poskus
poskusna enota
poskusna napaka
posledična spremeljivka
pospešek, ki ga poganja
pospešeno model neuspeh čas
pospešeno stohastični približevanju
pospešeno življenja testiranje
posplošeni binomska porazdelitev
posplošeni linearni model
posplošeni polinominalna porazdelitev
pošteno igro
posteriorna verjetnost
potrjevalna analiza podatkov
povezanosti
povezave
povprečje
povprečna dolžina članek teči
povprečna dolžina vzorca teči
povprečna izhodna kakovost
povprečna kritična vrednost metoda
povprečna kvadrat
povprečna kvadratna kontingenca
povprečna netočnost
povprečna preusmerila histogrami
povprečna vrednost
povprečne dodatne defectives mejo
povprečni absolutni odklon
povprečni indeks
povprečni popravek (za združevanje v skupine)
povprečni vzorec številka funkcijo
povprečni vzorec številka krivulja
povprečni znesek inšpekcijskih
povprečno vožnjo dolžino
povzročajo posebne nevarnosti funkcijo
pozitivna asimetrija
pozitivna binomska porazdelitev
pozitivna hipergeometrijska porazdelitev
pozitivna korelacija
prav tako povezana porazdelitev
pravično igro
pravilo odločanja
pravkar določenem model
pravokotna porazdelitev
prazno celico David's test
prazno celico test
prečkala dejavniki
prečkala klasifikacijo
predvidena vrednost
predvidevanje
prehod sojenja
preizkušanje domnev
preizskus dvojic
preizskus Kolmogorov-Smirnova
preizskus Monte Carlo
preizskus najmanjše znančilne razlike
preizskus parov
preizskus razmerja varianc
preizskus sekvenc v časovni vrsti
preizskus T-kvadrat
preizskus z mediano
preizskus z razmerjem verjetij
preizskus z znaki
preizskusna statistika
preklica
prekoračitve življenje test
prenosljiva spremembe
prenosna funkcija
preobrat design
prepognjena distribucij
prepognjena nepredvidljivih miza
prepričanja omrežje
presečne ankete
preseganja testi
preseganja
prevladuje strategija
prevoznik spremenljivka
pričakovana izguba
pričakovana vrednost
pričakovano običajno rezultate testov
pričakuje probit
približno stopinj svobode
pridobljene statistike
pridobljenih napak
pridružitvenega procesa
prigušenja
prihod distribucija
prikaz s figurami
prikaz s krogi
prikaz s pravokotniki
prikaz s stolpci
prikaz trakovi
prilagajanje trenda
prilagodljivo jedra ocena
prilagodljivo metode
prilagodljivo optimizacija
prilagodljivo regresije
prilagodljivo sklepanje
prilagodljivo zavrnitev vzorčenja
prilagojeni profil verjetnost
primarna enota
primerjalne smrtnost sliki
primerjalni indeks smrtnosti
primerjalno površine
primerjanje dvojic
primerjanje skupin
primeru zgodovine podatkov
pripisati del
pripisati tveganja
pristranska cenilka
pristranske motiv kovanca
pristranski preizskus
pristranski test
pristranski vzorec
pristranskost izpraševalca
pristranskost
pristranskosti-variance kompromis
probit analizo
probit regresijski premici
probit
problem m-lestvici
proces drsečih sredin
proces eksplozije
proces z neodvisnim korakih
Procrustusova metoda
propadel stratumu metoda
proporcionalna razmestitev
prospectivna študija
prostor modeli
prostor odločitev
prostor vzorcev
prostoročna metoda
prostostne stopnje
prožnost krivulja
prva faza enota
prva povratna čas
prva številka distribucijo
prvi prehod čas
p-statistika
Ptiman-Morganov preizskus
Ptimanov preizskus
p-vrednost

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page