ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Slovenian: N

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P  - R S T U V W  - Y Z              

načrtovanje poskusov
nadidentifikacije
nadzor chart
nadzor substrata
nadzor z nadomeščanjem
nadzor
nadzorovana serija
najbolj kritično območje
najbolj ustrezajo
najboljša linearna nepristransko cenilko
najboljše asimptotično normalno cenilko
najboljše cenilko
najmanjših kvadratov splošnih inverzna
najnižjo normo kvadratne nepristransko oceno
najslabša provprečna izhodna kakovost
naključni spremenljivka
naklonjenost razlago verjetnosti
nalezljiva distribucija
namerni vzorec
napad stopnja
napaka 1.vrste
napaka 2.vrste
napaka 3. vrste
napaka band
napaka Berkson modela
napaka funkcije dopolnjujejo
napaka pri opazovanju enot
napaka pri opazovanju
napaka v enačbah
napaka v ocenjevanju
napaka v specifikaciji
napaka vzorčenja
napaka zaradi aproksimacije
napaka zaradi odgovora
napaka zmanjšanje moči
napaka
napake-in-spremenljivke model
napetost
napovedovanje
naprej enačbe
nasprotnih model
natančen test
natančne statistične metode
natančnost matrika
natančnost
navidezna asociacija
navidezna korelacija
navzdol križ
navzdol pristranskosti
navzkrižne validacije merilo
navzkrižne validacije
navzkrižno korelacijo
navzkrižno kovariančni
nazaj enačbe
nazaj procesa
neenakosti Fréchet's
negativna bimodalna porazdelitev
negativna hipergeometrijska porazdelitev
negativna korelacija
negativnih faktorjev multinomial distribucijo
nejasne predhodne
nelinearna korelacija
nelinearna regresija
nelinearni trend
nenadna sprememba
nenadne distribucija
nenormalno krivulja
nenormalnosti
neodgovor
neodvisna spremenljivka
neodvisni vzorci
neodvisnost
neparametrična delta-metoda
nepojasnjena varianca
nepopolni blok
nepopolni latinski kvadrat
neposredne verjetnosti
neposredni standardizacijo
neposrednim vzorčenjem
nepošten postopek
nepravilnih kollectiv
neprekinjen proces,
neprekinjeno načrte vzorčenja
neprekinjeno verjetnost zakon
nepristranska cenilka
nepristranski preizskus
nepristranski test
nepristranski vzorec
nesestavljena domneva
nesingularne distribucijo
neskladjem
neskončno deljivost
neslučajni vzorec
nesmiselna korelacija
nesorazmerno več podrazred
netipično lastnost
nevarnosti funkcijo
nevarnosti funkcijo
nevarnosti
nevzorčna napaka
Newman-Keulsov preizskus
Newman-Keulsov test
Newton-Raphsonova metoda
nezvezna proces
nezvezna spremenljivka
ničelna domneva
nihanja
nomogram
normalna porazdelitev
normalne enačbe
normalni krožni porazdelitvi
Nyquistova frekvečna
Nyquist-Shannonov izrek

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page