ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Slovenian: M

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P  - R S T U V W  - Y Z              

Madow-Leipnikova porazdelitev
Makehamov porazdelitev
Mallowov Cp-statistika
manjkajoče podatke načelo
Mann-Kendallov preizskus
Mann-Kendallov test
Mann-Whitneyev preizskus
Mann-Whitneyev test
MANOVA
Mantel-Haenszelov preizskus
Mantel-Haenzselov test
Marcinkiewiczov izrek
Markov je neenakost
Markovova proces
Marshall-Edgeworth-Bowleyev indeks
Marshall-Olkinova porazdelitev
masovnim vzorčenjem
matematično upanje
matrica-Bartlett identitete
matrika izgub
matrika kovariance
Maxwell-Boltzmannova statistika
Maxwellova porazdelitev
McDonald-Kreitmanov preizskus
McDonald-Kreitmanov test
med skupine variance
mediana
meja sprejema
meja zaupanja
meja zavrnitve
meje zanesljivosti
meji tolerance
mera centralne tendence
merila Foster's
mešani model
mešani-up pripombe
mešanja analiza
methoda združevanja
metoda bootstrap
metoda drsečih sredin
metoda momentov
metoda Monte Carlo
metoda najmanjših kvadratov
metoda največjega verjetja
metoda semi-povprečij
Millerova porazdelitev
Millov razmerje
minimaks ocenjevanje
minimaks pravilo
minimalne chi-kvadrat
minimalne logit chi-kvadrat
minimalne normit hi-kvadrat cenilka
minimax robusten cenilka
minimax strategije
minimax žal načelo
Minkowski je neenakost
mnenjska anketa
moči vsota
model drsečih sredin
model I
Model II
model simultanih enačb
model
modificirana aritmetična sredina
modificirana binomska porazdelitev
modificirana eksponentna krivulja
modificirana kontrolna meja
modificirana normalna porazdelitev
modificirana sredina
modificirani latinski kvadrat
modus
moment
Mood-Brown postopek
Moodov W-preizskus
Moodov W-test
morfometrija
Morgensteinova porazdelitev
Mosesov preizskus
Mosesov test
moti harmonične proces
moti nihanje
motnje problem
možnost omejitve
mreža za vzorčenje
m-statistika
multi-časovni model
multikolinearnost
multipla Markovova proces
multipla Poissonova porazdelitev
multipla Poissonova proces
multipla primerjava
multipla regresija
multipli preizskus variacijskih razmikov
multipli test variacijskih razmikov
multiplikativni proces
multivariatna analiza variance tabela
multivariatna analiza
multivariatna beta-porazdelitev
multivariatna binomska porazdelitev
multivariatna eksponentna porazdelitev
multivariatna normalna porazdelitev
multivariatna Paretojeva porazdelitev
multivariatna Pascalova porazdelitev
multivariatna Poissonova porazdelitev
multivariatna Pólyajeva porazdelitev
multivariatna porazdelitev
multivariatne analize variance
multivariatne hipergeometrične porazdelitve
multivariatne inverzna hipergeometrične porazdelitve
multivariatne negativne hipergeometrične porazdelitve
multi-vrednotijo odločitev
multovariatna F-porazdelitev
multovariatna polinominalna porazdelitev
multvariatna Burrova porazdelitev

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page