ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Slovenian: L

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P  - R S T U V W  - Y Z              

Lachenbruchova metoda
Lambda-kriterij
Langevinova porazdelitev
Laplace-Lévyov izrek
Laplaceov izrek
Laplaceova porazdelitev
Laplaceove porazdelitev
las
Laspeyres-Konyusov indeks
Laspeyresov indeks
lastna vrednost
lastnost
latentna spremenljivka
latentna struktura
Latin hiperkocka vzorčenje
latinski kvadrat
Laurentova proces
lažno negativnih
lažno pozitiven
Lehmannov preizskus
Lehmannov test
Lehmann-Schefféov izrek
Leslieova matrika
letna drseča vsota
letne tranše največja metodo
letnega zneska metoda
Lévy-Cramérov izrek
Lévyov izrek
Lévyova proces
Lévy-Paretojeva porazdelitev
Lexianova porazdelitev
Lexisov razmerje
Liapunov je neenakost
Liapunovov izrek
Lillieforsov preizskus
Lillieforsov test
Lincolnjev indeks
Lindeberg-Fellerov izrek
Lindeberg-Lévyov izrek
Lindleyov izrek
linearna korelacija
linearna regresija
linearni model
linearni proces
linearni trend
lineo-normalna porazdelitev
ljudi indeks rasti cen
Lloydova metoda
log F-porazdelitev
log gamma-porazdelitev
logaritemski grafikon
logaritemsko normalna porazdelitev
logaritemsko normalna porazdelitev
log-hi-kvadrat-porazdelitev
logistična krivulja
logistična porazdelitev
logistična proces
logistični
log-linearni model
Lomaxova porazdelitev
longitudinalna študija
Lorenzeva krivulja
lote razredčitev
loterijska izbira
Lowejev indeks
L-preizskus
L-statistika
l-statistika
L-test
lutke opazovanja

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page