ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Slovenian: K

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P  - R S T U V W  - Y Z              

kadjo krivulja
Kagan-Linnik-Raoov izrek
Kaiser-Guttmannov kriterij
Kaiser-Meyer-Olkin ukrep vzorčenja ustreznosti
kakovostno prilagojeni življenju leto
Kalmanov filter
Kamatov preizskus
Kamatov test
kanal stopinj svobode
kanonična korelacija
kanonična matrika
kanonična spremenljivka
kanonični
Kantorowitchov izrek
Kapteynova porazdelitev
Kärberova metoda
kartogram
katastrofa teorija
kategorični podatkov
kategorialna porazdelitev
kategorialna spremenljivka
kategorija teorija
kategorija
Kendallov koeficient korelacije rangov
Kestenova proces
Khintchineov izrek
Kiefer-Wolfowitzova proces
klasificiranje
klasifikacija
klasifikacije statističnih
klin načrtov
kliničnih preskušanj
kliničnih študij
kljukčeva metoda
Klotzov preizskus
Klotzov test
Knoxov preizskus
Knoxov test
kocke korelacije
koeficient alienacije
koeficient avtokorelacije
koeficient celotne določanja
koeficient determinacije
koeficient individualnosti
koeficient koncentracije
koeficient korelacije
koeficient multiple korelacije
koeficient nepojasnjenosti
koeficient nepovezanosti
koeficient neredu
koeficient ob nepredvidljivih dogodkih
koeficient parcialne korelacije
koeficient partkorelacije
koeficient presežka
koeficient rase slično
koeficient razhajanj
koeficient self-podobnosti
koeficient sestave
koeficient skladnosti rangov
koeficient sporazuma
koeficient variacije
koeficient zanesljivosti
koeficient
kohorte študija
kohorte umrljivosti
kohorte
količina informacij
Kolmogorov je neenakost
Kolmogorovov izrek
Kolmogorov-Smirnova porazdelitev
kombinacija testov
kombinatoričnih metod
kombinatoričnih moč pomeni
kombinatoričnih test
kompaktne (serijski) grozdov
kompleks nenormalno krivulja
kompleksna demodulation
kompleksna enota
kompleksna poskus
kompozitni cenilko
kompozitni programa vzorčenja
komunaliteta
komuniciranje razred
končna populacija
končna točka ocenjevanja
končni grozda
končni vzorec razdelitev točke
končnih arc sine distribucijo
končnih Markov verige
koncentracija matrika
koncentracija
konfiguracije
konfirmativna analiza podatkov
konjugat distribucija
konjugat latinskih kvadratov
konjugat pred
konjugat razvrstitev
konkurenčnih nevarnosti
konkurence proces
kontingenčna tabela
kontingenca
kontinuitet
kontinuitete popravek
kontrast
kontrola kakovosti
kontrolna karta
kontrolna meja
kontrolna metoda
konvergence v ukrepu
konvergence v verjetnost
konvolucija
Konyusov indeks
konzervativno interval zaupanja
konzervativno proces
Koopman-Darmois družine
korekcijski faktor
korelacija rangov
korelacija z odlogom
korelacija z zamikom
korelacija
korelacijska matrika
korelacijska tabela
korelacijsko razmerje
korelogram
korespondenčna analiza
Koroljukov izrek
kosinus distribucijo
kotiček za test
kotne spremenljivke
kotno preoblikovanja
Kounia je neenakost
kovariabilnost
kovariančni funkcijo
kovariančni jedra
kovariančni mirovanju postopka
kovarianca
kovariat
K-preizskus
Krampova funkcija
k-razmerje t-test
k-razmerje
krepki zakon velikih števil
kripto-deterministične proces
kriterij
kritična vrednost
kritične količnik
kritično območje
krivalja rasti
krivulja koncentracije
krivulja povprečna gostota
krivulja prožnosti
krivuljo v obliki zvona
križ amplitude spektra
križ intenzivnost funkcijo
križ spektra
Kronecker izdelek oblikovanja
Kronecker produkt matrik
krožne formula
krožne kvartil odklon
krožne pomeni odmik
krožne pomeni razliko
krožne serijski korelacijskim koeficientom
krožne triads
krožni distribucija
krožni enakomerno porazdelitev
krožni test
krožno histogram
krožno območje
Kruskalova statistika
Kruskal-Wallisov preizskus
Kruskal-Wallisov test
k-statistika
K-test
kubični lattice design
kubičnih modelov s tremi razredi sodelavec
Kuiperova statistika
kumulativna frekvenčni krivulja
kumulativna napaka
kumulativna normalna porazdelitev
kumulativna pojavnost
kumulativna proces
kumulativna tveganje
kumulativni chi-kvadrat statistike
kup map analiza
kvalitativni nadzor
kvantil
kvantitativni nadzor
kvantiziranih odgovor
kvartil
kvartilni koeficient asimetrije
kvartilni odklon
kvartilni razmik
kvartilni razpon
kvazi-kompaktna grozd
kvintil
kvotni vzorec
k-vzorec zdrs Mosteller's test

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page