ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Slovenian: I

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P  - R S T U V W  - Y Z              

idealni Fisherjev indeks
IMA-proces
indeks cen življenjskih potrebščin
indeks cen
indeks količin
indeks koncentracije
indeks korelacije
indeks Pareto
indeks povezave
indeks raznolikosti
indeks s križnimi utežmi
indeks s križno ponderacijo
indeks s stalno osnovo
indeks telesne mase
indeks življenjskih stroškov
indeks, ki bi pritegnilo
indeks
indeksa učinkovitosti
indiferentna točkna
indiferentnost
informacije Akaike je merilo
interakcija
interklasna korelacija
interkorelacija
interval izbire
interval zaupanja
intervalna porazdelitev
intervalno ocenjvanje
intraklasna korelacija
invalidnosti prilagojena leta življenja
inverzna Gaussova porazdelitev
inverzna hipergeometrijska porazdelitev
inverzna normalna porazdelitev
inverzna Pólyajeva porazdelitev
inverzna porazdelitev
inverzna verjetnost
inverzno vzorčenje
Irwinova porazdelitev
Ising-Stevensova porazdelitev
istočasnega
iterativno uteženi najmanjših kvadratov
ITM
izbira tipiĉnih enot
izenačevanje vrednosti
izhodiščni vzorec
izhodiščnih distribucijo
izhodiščnih sklepanje
izhodiščnih verjetnost
izhodiščno nevarnosti
izmenični proces
izmenljivi (spremenljivke)
izmenljivost
izotonični regresijsko funkcijo
izotropija
izrojene porazdelitve

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page