ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Slovenian: G

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P  - R S T U V W  - Y Z              

Gabrielov preizskus
Gabrielov test
Gabriel-Senova statistika
Galton-McAllisterova porazdelitev
Galtonova ogiva
Galton-Watson proces
gamma-porazdelitev
Ganinov sredna razlika
Ganttov grafikon
Gartov preizskus
Gartov test
Garwoodov porazdelitev
Gauss-Markovov izrek
Gaussova porazdelitev
Gaussova proces
Gauss-Poissonova porazdelitev
Gauss-Seidelova metoda
Gauss-Winckler je neenakost
Gearyov izrek
Gearyov razmerje
Gehanov preizskus
Gehanov test
GenStat
geometrijska drseča sredina
geometrijska porazdelitev
geometrijska sredina
geostatistika
Gibratova porazdelitev
Giniov razmerje
Gittinsjev indeks
glajenje
glasovanje teorija
glavna komponenta regresija
glavna komponenta
glavni učinek
glif
Glivenkoov izrek
globoko razslojevanje
Gnedenko-Koroljukov izrek
Gnedenko-Koroljukova porazdelitev
Gnedenkoov izrek
gnezdasta zasnova
Gompertz-Makehamova porazdelitev
Gompertzov krivulja
Goodman-Kruskalova G-statistika
gospodarski
gostota ocena
gostota verjetnosti
g-preizskus
grafikon kvantilov
Gramov kriterij
Gramova matrika
grananje Markov proces
grananje Poissonov proces
grananje procesa
grananje procesu obnavljanja
Greenhouse-Geisserov preizskus
Greenhouse-Geisserov test
grozd analizirati
grozd randomizirano preskušanje
grozda (točka) proces
grozdenje
grško-latiniski kvadrat
g-statistika
g-test

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page