ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Slovenian: E

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P  - R S T U V W  - Y Z              

Edgeworth širitev
Edgeworth za serijo
Ehrenfest model
Eisenhart modeli
ekološke raziskave
ekološko zmota
ekonometrija
eksogena spremenljivka
eksperimentalna napaka
ekspertni sistem
eksplorativna analiza prodatkov
eksplozivnih stohastični diferenčna enačba
eksponentna družine
eksponentna krivulja
eksponentna porazdelitev
eksponentna regresija
eksponentni model disperzije
eksponentno glajenje
ekstrapolacije napovedovanje
ekstrapolacije
ekstremna vrednost porazdelitev :Gumbelova porazdelitev
ekstremna vrednost
ekstremnih indeks
ekstremnih intenzivnost
ekstremnih pomeni
ekstremnih proces
ekstremnih rank test vsote
ekstremnih studentised odstopa
ekvivalentno dozo
ekvivarijantne cenilka
elektron problem
elementarna enota
Elfvingova porazdelitev
elipse koncentracije
elipsoidna normalna porazdelitev
eliptični krajšanje
eliptični normalna porazdelitev
eliptičnost
empirična porazdelitev frekvenca
empirična verjetje
empirični model statistično
empiričnih eksponentno družine
enačba ocenjevanja
enaka verjetnost metoda izbire
enake razmike test
enakomerna porazdelitev
enakomerno bolša funkcija odločanja
enakomerno najmočnejši preizskus
enakomerno najmočnejši test
enakomerno strukturo
enakovredna vzorca
enakovredno odstopa
enakovrednosti razred
end popravki
endogena spremenljivka
Engsetov porazdelitev
enofaktorski model
enojni vzorčni načrt
enojno vzorčenje
enorazsežna struktura
enorazsežna tabela
enostavna aritmetična sredina
enostavna enota
enostavna geometrijska sredina
enostavna harmonična sredina
enostavna porazdelitev
enostavna struktura
enostavni indeks cene
enostavni indeks količine
enostavno slučajno vzorčenje
enostranski preizskus
enostranski test
enota v vzorcu
enota vzorčenja
enota z napako
enota
enovitost
entropija
epidemija proces
epidemija
epidemije model
epidemiologije
epsem vzorčenje
epsilon-neodvisnost
equalizer odločitev praviloma
equi-normalna porazdelitev
ergodičnost
ergodski stanju
Erlangova je formula
Erlangova porazdelitev
Esseen tipa približevanje
etika
etiološke frakcija
Eulerjeva domneva
evgenika
evklidska razdalja
evolucijski operacijo
evolucijski proces
evolucijski spektra
extra-Poisson variacije

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page