ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Slovenian: D

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P  - R S T U V W  - Y Z              

D2 statistika
D'Agostino's test
Daleniusov izrek
Dandekar popravka
Danielov preizskus
Danielov test
Darmois-Koopmanova porazdelitev
Darmois-Koopman-Pitmanov izrek
Darmois-Skitovichov izrek
David-Bartonov preizskus
David-Bartonov test
De Finettiov izrek
decil
decilni razmik
decilni razpon
dejavnik
Delaunayeva triangulacija
delež enot z napako
deljenjem vrednosti
delno Brownovo gibanje
delno opazovanje
delno replikacije
delovni izvora
delovnih pomeni
delta metoda
delta-porazdelitev
Delthiel sokszög
demografija
design matrica
destruktivni test
determinacijski koeficient
determinanta korelacijske
deterministične distribucijskega
deterministične proces
deterministični model
diagonala regresija
diagram z znaki
diferencialne proces
diferencialno-diferenčna enačba
diffusion indeks
difuzije
digitalnih računalniških
dihotomija
dihotomna spremenljivka
dinamični model
dinamični stohastični proces
dinamično programiranje
dinamično zdravljenje dodeljevanje
Dirichlet serije distribucijo
Dirichletova porazdelitev
disekcijo (heterogenih distribucij)
diskontiranih metoda najmanjših kvadratov
diskretna krožni enakomerno porazdelitev
diskretna logaritemsko normalna porazdelitev
diskretna normalna porazdelitev
diskretna Parwetojeva porazdelitev
diskretna porazdelitev
diskretna pravokotna porazdelitev
diskretna proces
diskretna spremenljivka
diskretna tipa III distribucijo
diskretna valčna transformacija
diskretne porazdelitve moči serije
diskretne slučajne spremenljivke
diskretne verjetnosti prava
diskriminantna analiza
disonantan vzorec
disperzija indeks
disperzija stabilizacijo preoblikovanje
disperzija
distribucije konstantno statistike
distribucijo brez metodo
distribucijo brez zadostnosti
distribucijo teči dolžin
distribucijo zmes
Divisiajev indeks
Divisia-Royev indeks
Dixonov statistika
Dn+ statistika
dodana spremenljivka ploskvi
dodatka last hi-kvadrat , dodatek last χ ˛
dodatka nevarnosti model
dodatno obdobje sprememb skozi oblikovanje
dodelitev pravne
Dodge stalno načrt vzorčenja
dogodek
dolga ocena
določitev spremenljive
domet
domneva pomeni
Domroth-Watsonova porazdelitev
Donskerov izrek
Doolittle tehnika
D-optimalno projektiranje
dopustna cenilko
dopustna domneva
dopustna funkcija odločanja
dopustna raven kakovosti
dopustna številke
dopustna strategije
dopustni preizskus
dopustni test
dopustno število neustreznih enot
dosledna cenilka
dosledno test
Dragstedt-Behrensova metoda
drevo združevanja
drseča sredina
drseča vsota
drseče uteži
d-separacijski teorem
dual izrek
Duncanov preizskus
Duncanov test
Dunnettov preizskus
Dunnettov test
Dunnov preizskus
Dunnov test
Durbin-Watsonova statistika
dušeno nihanje
dva vzorca
dvojiška spremenljivka
dvojna dihotomija
dvojni logaritemski grafikon
dvojni Paretova krivulja
dvojni Poissonova porazdelitev
dvojni preobrat design
dvojni proces
dvojno binomska porazdelitev
dvojno brez centralne F-porazdelitev
dvojno cenzure
dvojno eksponentno regresijsko
dvojno hipergeometrične porazdelitve
dvojno okrnjene normalna porazdelitev
dvojno osupljivih
dvojno razmerje cenilko
dvojno slepih
dvojno stohastične matrike
dvojno vzorčenje
dvojnosti
dvorazsežna beta-porazdelitev
dvorazsežna binomska porazdelitev
dvorazsežna Cauchyjeva porazdelitev
dvorazsežna eksponentna porazdelitev
dvorazsežna enakomerna porazdelitev
dvorazsežna F-porazdelitev
dvorazsežna gamma-porazdelitev
dvorazsežna hipergeometrijska porazdelitev
dvorazsežna logaritemska porazdelitev
dvorazsežna normalna porazdelitev
dvorazsežna Parotojeva porazdelitev
dvorazsežna Pascalova porazdelitev
dvorazsežna Poissonova porazdelitev
dvorazsežna polinominalna porazdelitev
dvorazsežna porazdelitev
dvorazsežna Studentova porazdelitev
dvostopenjski vzorec
dvostranski preizskus
dvostranski test
dvostranskih eksponentno
Dwass-Steel test

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page