ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Slovenian: C

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P  - R S T U V W  - Y Z              

čas preobrat test
časovna vrsta
čez območje
čisto slučajna zasnova poskusa
črta sprejema
črta zavrnitve
Campbellov izrek
Camp-Meidel je neenakost
Camp-Paulson približevanju
Cantelli je neenakost
Cantor tipa distribucij
Caponov preizskus
Caponov test
Carlemanov kriterij
Carlijev indeks
Cauchyova porazdelitev
Cauchy-Schwarz je neenakost
celičnem modelu
celic frekvence
celoten razred (odločbe funkcij)
celoten razred (preskusov)
celoten sklop latinskih kvadratov
celotna napaka
celotna ocena
celovito vzorčenje
cenilk Downton's
cenilka največjega verjetja
cenilka
center (za območje)
centil
centralna tendenca
centralne fakulteto trenutke
centralni limitni izrek
centralni moment
centroidna metoda
Champernownejeva porazdelitev
Chapman-Kolmogorov enačbe
Charlier polinomi
Charlierova porazdelitev
Chauvemetov kriterij
Chernoff obrazi
Chernoff-Savageov izrek
chi-kvadrat Armitage je test za trend
Chung-Fuchsov izrek
cigaret kartice distribucija
cikel
ciklični da
ciklični design
ciklični niz
Cliff-Ordov preizskus
Cliff-Ordov test
Cochranov izrek
Cochranov kriterij
Cochranov preizskus
Cochranov test
Cochranovo pravilo
Cochranov-Q preizskus
Cochranov-Q test
Cookova statistika
Cornish-Fisher širitev
Cox sorazmernih tveganj model
Coxov izrek
Coxova proces
Cox-Stuartov preizskus
Cox-Stuartov test
Craig učinek
Craigov izrek
Cramér-Lévyov izrek
Cramér-Rao je neenakost
Cramér-Rao učinkovitosti
Cramér-Rao veže
Cramér-Tchebychev je neenakost
Cramér-von Misesov preizskus
Cramér-von Misesov test
Cramér-Wold naprave
Croftonov izrek
Cronbachova alfa
CSM test
CUSUM postopki

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page