ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Slovenian: B

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P  - R S T U V W  - Y Z              

Bachelierova proces
Bagaiova Y1 statistika
Bahadur učinkovitosti
bajt
bandit težave
Barnardov preizskus Monte Carlo
Barnardov test Monte Carlo
Barndorff-Nielsen je formula
Bartlett je razgradnja
Bartlett popravek
Bartlett prilagoditev
Bartlett zvezi
Bartlett-Dianandajov preizskus
Bartlett-Dianandajov test
Bartlett-Lewisov model
Bartlettov preizskus
Bartlettov test
Bartlett's test drugega interakcij, da
Bartolomej problem
barvanje
Basu izrek
baterija testov
Bates-Neymanov model
Baule enačba
Bayes informacije merilo
Bayes strategija
Bayesian interval
Bayesian intervalom zaupanja
Bayesian omrežja
Bayesian preživetje model
Bayesian sklepamo uporabo Gibbs vzorčenja
Bayesian verjetnost točke
Bayesov faktor
Bayesov izrek
Bayesov privzetek
Bayesova rešitev
Bayesovo ocenjevanje
Bayesovo pravilo odločanja
Bayesovo sklepanje
Bayesovo tveganje
baze podatkov
baze preobrat test
baze teža
bazično obdobje
BCa interval zaupanja
Beall-Rescia posplošitev distribucije Neymanu's
Behrens-Fisher preizskus
Behrens-Fisher problem
Behrens-Fisher test
Behrensova metoda
Bellman-Harrisova proces
Beranov preizskus
Beranov test
Berge je neenakost
Berkeley Madonna
Berksonian linije
Berkson's zmota
Bernouillijeva porazdelitev
Bernoulli polinom
Bernoulli sprehod
Bernoulli spremembo
Bernoullijeva števila
Bernoullijevo zaporedje poskusov
Bernoulliov izrek
Bernstein je neenakost
Bernsteinov izrek
Berry je neenakost
Bessel popravka
Besselova funkcija porazdelitev
Besselova funkcija
beta koeficienti
beta verjetnost ploskvi
beta-binomska porazdelitev
beta-gamma porazdelitev
beta-porazdelitev
beta-prednostni distribucijo
beta-Stacyjeva porazdelitev
beta-Whittlejeva porazdelitev
Bhattacharyya meje
Bhattacharyya na distanci
Bickel-Hodges cenilko
Bienaymé-Tchebychev je neenakost
bilinearni model
bimodalna porazdelitev
binarna spremenljivka
binarne logistične regresije
binarni longitudinalne podatke
binarni poskus
binarno zaporedje
Binghamova porazdelitev
binominalno indeks razpršenosti
binomska porazdelitev
binomski spremembe
binomsko verjetnostjo papirja
bioekvivalenca test
bioinformatika
biološki test
biološki
biometrične funkcije
biostatistika
bipolarni faktor
Birnbaum je neenakost
Birnbaum-Raymond-Zuckerman je neenakost
Birnbaum-Saundersova perozdelitev
Birnbaum-Tingeyova perozdelitev
biserialna korelacija
Bissingerova perozdelitev
bistvene popolnosti
bit
bivariatna logaritemsko zaporedje porazdelitev
bivariatna negativno binomsko porazdelitev
bivariatna tipa II distribucijo
bivariatna znak test
Blackwellov izrek
Blakemanov kriterij
bližine, pri oceni
blok vzorčenja
blok
Blomova metoda
Blum približevanju
Blum-Kiefer-Rosenblatt neodvisnosti test
BMDP
bolje istem vrstnem redu pristranskost cenilko
Bonferroni je neenakost
Bonferroni pravilo
Boole je neenakost
Boolean faktorske analize
Boole-Bonferroni-Fréchet je neenakost
bootstrap združevanje
Borel-Tannerova porazdelitev
Borges približevanje
Bose-Einsteinova statistika
Bosejeva porazdelitev
Box-Cox preoblikovanje
Box-Jenkinsova model
Box-Müller preoblikovanje
Boxov preizskus
Boxov test
Bradford Hill smernice
Bradfordova porazdelitev
Bradley-Terry model
Brandt-Snedecorova metoda
Bravais korelacijskim koeficientom
Breslow cenilko
Breslow-Dayov preizskus
Breslow-Dayov test
brezbrižnost območje Bechhofer na metodo
Brown-Mood postopek
Brownova metoda
Brownovo gibanje proces
Brownovo most
Brucetonova metoda
Brunkov preizskus
Brunkov test
brutalnosti
Buffon je z iglo
Burkeov izrek
Burkholder približevanju
Burrova porazdelitev
Butler-Smirnovev preizskus
Butler-Smirnovev test
Buys-Ballotova tabela

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page