ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Slovenian: A

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P  - R S T U V W  - Y Z              

Abbe kriterij
Abbe-Helmertov kriterij
abeceda
absolutna frekvečna
absolutna frekvečna
absolutna mera
absolutna napaka
absolutna razlika
absolutna trenutke
absolutna tveganje
absolutni odklon
absorbira Markov verige
absorbira oviro
absorbira regiji
absorpcije distribucij
Adčsova porazdelitev
aditivni model
aditivni proces
afiniteto
agregatni indeks
agregatni model
AIC
Aitken cenilko
Ajnejov An-preizskus
Ajnejov An-test
aksialni distribucija
aktuarske cenilko
aktuarske statistike
alela
alfa indeks
algoritem EM
algoritem
alternativna domneva
amplituda
analitična regresija
analitične raziskave
analitični trend
analiza disperziji
analiza kovariance
analiza podatkov
analiza variance
analogan
Anderson-Darlingova statistika
anizotropne distribucija
anketa javnega mnenja
anketa
anketa
anketiranje
anomic
Anosov izrek
ANOVA tabela
ansambel povprečju
ansambel
Ansari-Bradleyov disperzija preizskus
Ansari-Bradleyov disperzija test
Anscombe preostalih
ante odvisnosti model
antitetičan spremenljivke
antitetičan transformacije
aperiodični stanju
apriorna verjetnost
Aranda-Ordaza model
ARCH model
Arfwedsonova porazdelitev
ARIMA-proces
aritmetična porazdelitev
aritmetična sredina
arkussinus distribucija
arkussinus preoblikovanje
ARMA-proces
ARMA-proces
Arnoldova porazdelitev
asimetrična faktorjev
asimetrična porazdelitev
asimetrija
asimptotičnim Bayes postopek
asimptotičnim distribucija
asimptotičnim normalnost
asimptotičnim relativna učinkovitost
asimptotičnim standardna napaka
asimptotičnim test
asimptotičnim učinkovitosti
asimptotično √n-nepristransko cenilko
asimptotično lokalno optimalno konstrukcijo
asimptotično mirovanju
asimptotično najmočnejših test
asimptotično nepristranska cenilka
asimptotično subminimax
asimptotično učinkovita cenilka
ASN funkcijo
asociacija
Aspin-Welchov preizskus
Aspin-Welchov test
atom
atributivna spremenljivka
avto-katalitsko krivuljo
avtokorelacija funkcija
avtokorelacija rodovna funkcija
avtokorelacija
avtokovariančni funkcijo
avtokovariančni
avtomatski model izbire
avtonomne enačbe
avtoregresija
avtoregresijski model
avtoregresijski proces
avtoregresivni pogojno heteroscedastičnost model
avtoregresivni preoblikovanje
avtoregresivni serije
avto-spekter

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page