ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Slovenian: Full list

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P  - R S T U V W  - Y Z              

2x2 tabela
Abbe kriterij
Abbe-Helmertov kriterij
abeceda
absolutna frekvečna
absolutna frekvečna
absolutna mera
absolutna napaka
absolutna razlika
absolutna trenutke
absolutna tveganje
absolutni odklon
absorbira Markov verige
absorbira oviro
absorbira regiji
absorpcije distribucij
Adčsova porazdelitev
aditivni model
aditivni proces
afiniteto
agregatni indeks
agregatni model
AIC
Aitken cenilko
Ajnejov An-preizskus
Ajnejov An-test
aksialni distribucija
aktuarske cenilko
aktuarske statistike
alela
alfa indeks
algoritem EM
algoritem
alternativna domneva
amplituda
analitična regresija
analitične raziskave
analitični trend
analiza disperziji
analiza kovariance
analiza podatkov
analiza variance
analogan
Anderson-Darlingova statistika
anizotropne distribucija
anketa javnega mnenja
anketa
anketa
anketiranje
anomic
Anosov izrek
ANOVA tabela
ansambel povprečju
ansambel
Ansari-Bradleyov disperzija preizskus
Ansari-Bradleyov disperzija test
Anscombe preostalih
ante odvisnosti model
antitetičan spremenljivke
antitetičan transformacije
aperiodični stanju
apriorna verjetnost
Aranda-Ordaza model
ARCH model
Arfwedsonova porazdelitev
ARIMA-proces
aritmetična porazdelitev
aritmetična sredina
arkussinus distribucija
arkussinus preoblikovanje
ARMA-proces
ARMA-proces
Arnoldova porazdelitev
asimetrična faktorjev
asimetrična porazdelitev
asimetrija
asimptotičnim Bayes postopek
asimptotičnim distribucija
asimptotičnim normalnost
asimptotičnim relativna učinkovitost
asimptotičnim standardna napaka
asimptotičnim test
asimptotičnim učinkovitosti
asimptotično √n-nepristransko cenilko
asimptotično lokalno optimalno konstrukcijo
asimptotično mirovanju
asimptotično najmočnejših test
asimptotično nepristranska cenilka
asimptotično subminimax
asimptotično učinkovita cenilka
ASN funkcijo
asociacija
Aspin-Welchov preizskus
Aspin-Welchov test
atom
atributivna spremenljivka
avto-katalitsko krivuljo
avtokorelacija funkcija
avtokorelacija rodovna funkcija
avtokorelacija
avtokovariančni funkcijo
avtokovariančni
avtomatski model izbire
avtonomne enačbe
avtoregresija
avtoregresijski model
avtoregresijski proces
avtoregresivni pogojno heteroscedastičnost model
avtoregresivni preoblikovanje
avtoregresivni serije
avto-spekter
Bachelierova proces
Bagaiova Y1 statistika
Bahadur učinkovitosti
bajt
bandit težave
Barnardov preizskus Monte Carlo
Barnardov test Monte Carlo
Barndorff-Nielsen je formula
Bartlett je razgradnja
Bartlett popravek
Bartlett prilagoditev
Bartlett zvezi
Bartlett-Dianandajov preizskus
Bartlett-Dianandajov test
Bartlett-Lewisov model
Bartlettov preizskus
Bartlettov test
Bartlett's test drugega interakcij, da
Bartolomej problem
barvanje
Basu izrek
baterija testov
Bates-Neymanov model
Baule enačba
Bayes informacije merilo
Bayes strategija
Bayesian interval
Bayesian intervalom zaupanja
Bayesian omrežja
Bayesian preživetje model
Bayesian sklepamo uporabo Gibbs vzorčenja
Bayesian verjetnost točke
Bayesov faktor
Bayesov izrek
Bayesov privzetek
Bayesova rešitev
Bayesovo ocenjevanje
Bayesovo pravilo odločanja
Bayesovo sklepanje
Bayesovo tveganje
baze podatkov
baze preobrat test
baze teža
bazično obdobje
BCa interval zaupanja
Beall-Rescia posplošitev distribucije Neymanu's
Behrens-Fisher preizskus
Behrens-Fisher problem
Behrens-Fisher test
Behrensova metoda
Bellman-Harrisova proces
Beranov preizskus
Beranov test
Berge je neenakost
Berkeley Madonna
Berksonian linije
Berkson's zmota
Bernouillijeva porazdelitev
Bernoulli polinom
Bernoulli sprehod
Bernoulli spremembo
Bernoullijeva števila
Bernoullijevo zaporedje poskusov
Bernoulliov izrek
Bernstein je neenakost
Bernsteinov izrek
Berry je neenakost
Bessel popravka
Besselova funkcija porazdelitev
Besselova funkcija
beta koeficienti
beta verjetnost ploskvi
beta-binomska porazdelitev
beta-gamma porazdelitev
beta-porazdelitev
beta-prednostni distribucijo
beta-Stacyjeva porazdelitev
beta-Whittlejeva porazdelitev
Bhattacharyya meje
Bhattacharyya na distanci
Bickel-Hodges cenilko
Bienaymé-Tchebychev je neenakost
bilinearni model
bimodalna porazdelitev
binarna spremenljivka
binarne logistične regresije
binarni longitudinalne podatke
binarni poskus
binarno zaporedje
Binghamova porazdelitev
binominalno indeks razpršenosti
binomska porazdelitev
binomski spremembe
binomsko verjetnostjo papirja
bioekvivalenca test
bioinformatika
biološki test
biološki
biometrične funkcije
biostatistika
bipolarni faktor
Birnbaum je neenakost
Birnbaum-Raymond-Zuckerman je neenakost
Birnbaum-Saundersova perozdelitev
Birnbaum-Tingeyova perozdelitev
biserialna korelacija
Bissingerova perozdelitev
bistvene popolnosti
bit
bivariatna logaritemsko zaporedje porazdelitev
bivariatna negativno binomsko porazdelitev
bivariatna tipa II distribucijo
bivariatna znak test
Blackwellov izrek
Blakemanov kriterij
bližine, pri oceni
blok vzorčenja
blok
Blomova metoda
Blum približevanju
Blum-Kiefer-Rosenblatt neodvisnosti test
BMDP
bolje istem vrstnem redu pristranskost cenilko
Bonferroni je neenakost
Bonferroni pravilo
Boole je neenakost
Boolean faktorske analize
Boole-Bonferroni-Fréchet je neenakost
bootstrap združevanje
Borel-Tannerova porazdelitev
Borges približevanje
Bose-Einsteinova statistika
Bosejeva porazdelitev
Box-Cox preoblikovanje
Box-Jenkinsova model
Box-Müller preoblikovanje
Boxov preizskus
Boxov test
Bradford Hill smernice
Bradfordova porazdelitev
Bradley-Terry model
Brandt-Snedecorova metoda
Bravais korelacijskim koeficientom
Breslow cenilko
Breslow-Dayov preizskus
Breslow-Dayov test
brezbrižnost območje Bechhofer na metodo
Brown-Mood postopek
Brownova metoda
Brownovo gibanje proces
Brownovo most
Brucetonova metoda
Brunkov preizskus
Brunkov test
brutalnosti
Buffon je z iglo
Burkeov izrek
Burkholder približevanju
Burrova porazdelitev
Butler-Smirnovev preizskus
Butler-Smirnovev test
Buys-Ballotova tabela
čas preobrat test
časovna vrsta
čez območje
čisto slučajna zasnova poskusa
črta sprejema
črta zavrnitve
Campbellov izrek
Camp-Meidel je neenakost
Camp-Paulson približevanju
Cantelli je neenakost
Cantor tipa distribucij
Caponov preizskus
Caponov test
Carlemanov kriterij
Carlijev indeks
Cauchyova porazdelitev
Cauchy-Schwarz je neenakost
celičnem modelu
celic frekvence
celoten razred (odločbe funkcij)
celoten razred (preskusov)
celoten sklop latinskih kvadratov
celotna napaka
celotna ocena
celovito vzorčenje
cenilk Downton's
cenilka največjega verjetja
cenilka
center (za območje)
centil
centralna tendenca
centralne fakulteto trenutke
centralni limitni izrek
centralni moment
centroidna metoda
Champernownejeva porazdelitev
Chapman-Kolmogorov enačbe
Charlier polinomi
Charlierova porazdelitev
Chauvemetov kriterij
Chernoff obrazi
Chernoff-Savageov izrek
chi-kvadrat Armitage je test za trend
Chung-Fuchsov izrek
cigaret kartice distribucija
cikel
ciklični da
ciklični design
ciklični niz
Cliff-Ordov preizskus
Cliff-Ordov test
Cochranov izrek
Cochranov kriterij
Cochranov preizskus
Cochranov test
Cochranovo pravilo
Cochranov-Q preizskus
Cochranov-Q test
Cookova statistika
Cornish-Fisher širitev
Cox sorazmernih tveganj model
Coxov izrek
Coxova proces
Cox-Stuartov preizskus
Cox-Stuartov test
Craig učinek
Craigov izrek
Cramér-Lévyov izrek
Cramér-Rao je neenakost
Cramér-Rao učinkovitosti
Cramér-Rao veže
Cramér-Tchebychev je neenakost
Cramér-von Misesov preizskus
Cramér-von Misesov test
Cramér-Wold naprave
Croftonov izrek
Cronbachova alfa
CSM test
CUSUM postopki
D2 statistika
D'Agostino's test
Daleniusov izrek
Dandekar popravka
Danielov preizskus
Danielov test
Darmois-Koopmanova porazdelitev
Darmois-Koopman-Pitmanov izrek
Darmois-Skitovichov izrek
David-Bartonov preizskus
David-Bartonov test
De Finettiov izrek
decil
decilni razmik
decilni razpon
dejavnik
Delaunayeva triangulacija
delež enot z napako
deljenjem vrednosti
delno Brownovo gibanje
delno opazovanje
delno replikacije
delovni izvora
delovnih pomeni
delta metoda
delta-porazdelitev
Delthiel sokszög
demografija
design matrica
destruktivni test
determinacijski koeficient
determinanta korelacijske
deterministične distribucijskega
deterministične proces
deterministični model
diagonala regresija
diagram z znaki
diferencialne proces
diferencialno-diferenčna enačba
diffusion indeks
difuzije
digitalnih računalniških
dihotomija
dihotomna spremenljivka
dinamični model
dinamični stohastični proces
dinamično programiranje
dinamično zdravljenje dodeljevanje
Dirichlet serije distribucijo
Dirichletova porazdelitev
disekcijo (heterogenih distribucij)
diskontiranih metoda najmanjših kvadratov
diskretna krožni enakomerno porazdelitev
diskretna logaritemsko normalna porazdelitev
diskretna normalna porazdelitev
diskretna Parwetojeva porazdelitev
diskretna porazdelitev
diskretna pravokotna porazdelitev
diskretna proces
diskretna spremenljivka
diskretna tipa III distribucijo
diskretna valčna transformacija
diskretne porazdelitve moči serije
diskretne slučajne spremenljivke
diskretne verjetnosti prava
diskriminantna analiza
disonantan vzorec
disperzija indeks
disperzija stabilizacijo preoblikovanje
disperzija
distribucije konstantno statistike
distribucijo brez metodo
distribucijo brez zadostnosti
distribucijo teči dolžin
distribucijo zmes
Divisiajev indeks
Divisia-Royev indeks
Dixonov statistika
Dn+ statistika
dodana spremenljivka ploskvi
dodatka last hi-kvadrat , dodatek last χ ˛
dodatka nevarnosti model
dodatno obdobje sprememb skozi oblikovanje
dodelitev pravne
Dodge stalno načrt vzorčenja
dogodek
dolga ocena
določitev spremenljive
domet
domneva pomeni
Domroth-Watsonova porazdelitev
Donskerov izrek
Doolittle tehnika
D-optimalno projektiranje
dopustna cenilko
dopustna domneva
dopustna funkcija odločanja
dopustna raven kakovosti
dopustna številke
dopustna strategije
dopustni preizskus
dopustni test
dopustno število neustreznih enot
dosledna cenilka
dosledno test
Dragstedt-Behrensova metoda
drevo združevanja
drseča sredina
drseča vsota
drseče uteži
d-separacijski teorem
dual izrek
Duncanov preizskus
Duncanov test
Dunnettov preizskus
Dunnettov test
Dunnov preizskus
Dunnov test
Durbin-Watsonova statistika
dušeno nihanje
dva vzorca
dvojiška spremenljivka
dvojna dihotomija
dvojni logaritemski grafikon
dvojni Paretova krivulja
dvojni Poissonova porazdelitev
dvojni preobrat design
dvojni proces
dvojno binomska porazdelitev
dvojno brez centralne F-porazdelitev
dvojno cenzure
dvojno eksponentno regresijsko
dvojno hipergeometrične porazdelitve
dvojno okrnjene normalna porazdelitev
dvojno osupljivih
dvojno razmerje cenilko
dvojno slepih
dvojno stohastične matrike
dvojno vzorčenje
dvojnosti
dvorazsežna beta-porazdelitev
dvorazsežna binomska porazdelitev
dvorazsežna Cauchyjeva porazdelitev
dvorazsežna eksponentna porazdelitev
dvorazsežna enakomerna porazdelitev
dvorazsežna F-porazdelitev
dvorazsežna gamma-porazdelitev
dvorazsežna hipergeometrijska porazdelitev
dvorazsežna logaritemska porazdelitev
dvorazsežna normalna porazdelitev
dvorazsežna Parotojeva porazdelitev
dvorazsežna Pascalova porazdelitev
dvorazsežna Poissonova porazdelitev
dvorazsežna polinominalna porazdelitev
dvorazsežna porazdelitev
dvorazsežna Studentova porazdelitev
dvostopenjski vzorec
dvostranski preizskus
dvostranski test
dvostranskih eksponentno
Dwass-Steel test
Edgeworth širitev
Edgeworth za serijo
Ehrenfest model
Eisenhart modeli
ekološke raziskave
ekološko zmota
ekonometrija
eksogena spremenljivka
eksperimentalna napaka
ekspertni sistem
eksplorativna analiza prodatkov
eksplozivnih stohastični diferenčna enačba
eksponentna družine
eksponentna krivulja
eksponentna porazdelitev
eksponentna regresija
eksponentni model disperzije
eksponentno glajenje
ekstrapolacije napovedovanje
ekstrapolacije
ekstremna vrednost porazdelitev :Gumbelova porazdelitev
ekstremna vrednost
ekstremnih indeks
ekstremnih intenzivnost
ekstremnih pomeni
ekstremnih proces
ekstremnih rank test vsote
ekstremnih studentised odstopa
ekvivalentno dozo
ekvivarijantne cenilka
elektron problem
elementarna enota
Elfvingova porazdelitev
elipse koncentracije
elipsoidna normalna porazdelitev
eliptični krajšanje
eliptični normalna porazdelitev
eliptičnost
empirična porazdelitev frekvenca
empirična verjetje
empirični model statistično
empiričnih eksponentno družine
enačba ocenjevanja
enaka verjetnost metoda izbire
enake razmike test
enakomerna porazdelitev
enakomerno bolša funkcija odločanja
enakomerno najmočnejši preizskus
enakomerno najmočnejši test
enakomerno strukturo
enakovredna vzorca
enakovredno odstopa
enakovrednosti razred
end popravki
endogena spremenljivka
Engsetov porazdelitev
enofaktorski model
enojni vzorčni načrt
enojno vzorčenje
enorazsežna struktura
enorazsežna tabela
enostavna aritmetična sredina
enostavna enota
enostavna geometrijska sredina
enostavna harmonična sredina
enostavna porazdelitev
enostavna struktura
enostavni indeks cene
enostavni indeks količine
enostavno slučajno vzorčenje
enostranski preizskus
enostranski test
enota v vzorcu
enota vzorčenja
enota z napako
enota
enovitost
entropija
epidemija proces
epidemija
epidemije model
epidemiologije
epsem vzorčenje
epsilon-neodvisnost
equalizer odločitev praviloma
equi-normalna porazdelitev
ergodičnost
ergodski stanju
Erlangova je formula
Erlangova porazdelitev
Esseen tipa približevanje
etika
etiološke frakcija
Eulerjeva domneva
evgenika
evklidska razdalja
evolucijski operacijo
evolucijski proces
evolucijski spektra
extra-Poisson variacije
faktor antiteza
faktor dušenja
faktor preobrat test
faktor tolerance
faktor tveganje
faktor učinkovitosti
faktor
faktorska analiza
faktorska konfiguracija
faktorska matrika
faktorska rotacija
faktorska utež
faktorska vrednost
faktorski poskus
faktorskim distribucijo
faktorskim trenutek
faktorskim vsota
fakulteto multinomial distribucije
fakulteto trenutek ustvarjajo funkcijo
Fatou's lemma
Fellegiova metoda
Fermi-Diracova statistika
Ferrerijeva porazdelitev
Fieller-Hartley-Pearson ukrep združevanja
Fiellerov izrek
Fi-koeficient
fiksni vzorec
fiksnih učinkov (konstante) model
filter
Fisher informacije matrica
Fisher informacije
Fisher model
Fisher-Behrens preizskus
Fisher-Behrens test
Fisher-Hsu-Royova porazdekitev
Fisherjeva B-porazdelitev
Fisherjeva porazdelitev
Fisherjeva transformacija
Fisher-Yatesov preizskus
Fisher-Yatesov test
Flemming-Viotova proces
Fokker-Planckova enačba
Fouriereva transformacija
Fourierova analiza
Fourierova transformacija
Fourier-type Andrews parcele
F-porazdelitev
F-preizskus
fraktalna
Fréchet daljavo
Fréchetova porazdelitev
Freeman-Tukey preoblikovanja
frekvečna krivulja
frekvečna
frekvenčna porazdelitev
frekvenčna tabela
frekvenčnega razreda
frekvenčni poligon
frekvenčnih
frekvence trenutek
Freund-Ansariov preizskus
Freund-Ansariov test
Friedmanov preizskus
Friedmanov test
F-test
fukcija odločanja
funkcija frekvenčnega odziva
funkcija gamma
funkcija gostote
funkcija izbire
funkcija izgube
funkcija moči preizskusa
funkcija napaka
funkcija psi
funkcija stroškov
funkcija tveganja
funkcijska odvisnost
Furryova proces
Gabrielov preizskus
Gabrielov test
Gabriel-Senova statistika
Galton-McAllisterova porazdelitev
Galtonova ogiva
Galton-Watson proces
gamma-porazdelitev
Ganinov sredna razlika
Ganttov grafikon
Gartov preizskus
Gartov test
Garwoodov porazdelitev
Gauss-Markovov izrek
Gaussova porazdelitev
Gaussova proces
Gauss-Poissonova porazdelitev
Gauss-Seidelova metoda
Gauss-Winckler je neenakost
Gearyov izrek
Gearyov razmerje
Gehanov preizskus
Gehanov test
GenStat
geometrijska drseča sredina
geometrijska porazdelitev
geometrijska sredina
geostatistika
Gibratova porazdelitev
Giniov razmerje
Gittinsjev indeks
glajenje
glasovanje teorija
glavna komponenta regresija
glavna komponenta
glavni učinek
glif
Glivenkoov izrek
globoko razslojevanje
Gnedenko-Koroljukov izrek
Gnedenko-Koroljukova porazdelitev
Gnedenkoov izrek
gnezdasta zasnova
Gompertz-Makehamova porazdelitev
Gompertzov krivulja
Goodman-Kruskalova G-statistika
gospodarski
gostota ocena
gostota verjetnosti
g-preizskus
grafikon kvantilov
Gramov kriterij
Gramova matrika
grananje Markov proces
grananje Poissonov proces
grananje procesa
grananje procesu obnavljanja
Greenhouse-Geisserov preizskus
Greenhouse-Geisserov test
grozd analizirati
grozd randomizirano preskušanje
grozda (točka) proces
grozdenje
grško-latiniski kvadrat
g-statistika
g-test
Hamardova matrika
Hammersley-Cliffordov izrek
harmonična porazdelitev
harmonična proces
harmonična regresija
harmonična sredina
Harrisonova metoda
Hartleyev preizskus
Hartleyev test
Helly-Brayov izrek
Helmertov kriterij
Helmertova porazdelitev
Hermitejeva porazdelitev
heterogenost
heteroskedastičnost
heterotipičnim
Hhn (x) funkcija
hierarhična zasnova
hi-kvadrat metrične
hi-kvadrat statistike
hi-kwadrat porazdelitev
hi-kwadrat preizskus
hi-kwadrat test
hiperbolični sekantna distribucijo
hiperbolični Yule o distribuciji
hipereksponentna porazdelitev
hipergeometrijska porazdelitev
hiper-grško-latinski kvadrat
hiper-Poissonova porazdelitev
hi-ploskvi
hi-porazdelitev
hipotetična populacija
hi-statistika
histogram s številkami
histogram
hitrem preskusu
hladno krova metoda
Hodges-Ajnenov preizskus
Hodges-Ajnenov test
Hoeffding je neenakost
Hoeffdingova C1 statistika
Hoeffdingova U-statistika
Hölder je neenakost
Hollander-Proschan nove boljši od uporabljene preskusne
Holtova metoda
homogenost
homoskedastiĉnost
Hosmer-Lemeshowova statistika
Hotellingov preizskus
Hotellingov test
Hotellingova porazdelitev
Hudson-Kreitman-Aguadenov preizskus
Hudson-Kreitman-Aguadenov test
Hunt-Steinov izrek
idealni Fisherjev indeks
IMA-proces
indeks cen življenjskih potrebščin
indeks cen
indeks količin
indeks koncentracije
indeks korelacije
indeks Pareto
indeks povezave
indeks raznolikosti
indeks s križnimi utežmi
indeks s križno ponderacijo
indeks s stalno osnovo
indeks telesne mase
indeks življenjskih stroškov
indeks, ki bi pritegnilo
indeks
indeksa učinkovitosti
indiferentna točkna
indiferentnost
informacije Akaike je merilo
interakcija
interklasna korelacija
interkorelacija
interval izbire
interval zaupanja
intervalna porazdelitev
intervalno ocenjvanje
intraklasna korelacija
invalidnosti prilagojena leta življenja
inverzna Gaussova porazdelitev
inverzna hipergeometrijska porazdelitev
inverzna normalna porazdelitev
inverzna Pólyajeva porazdelitev
inverzna porazdelitev
inverzna verjetnost
inverzno vzorčenje
Irwinova porazdelitev
Ising-Stevensova porazdelitev
istočasnega
iterativno uteženi najmanjših kvadratov
ITM
izbira tipiĉnih enot
izenačevanje vrednosti
izhodiščni vzorec
izhodiščnih distribucijo
izhodiščnih sklepanje
izhodiščnih verjetnost
izhodiščno nevarnosti
izmenični proces
izmenljivi (spremenljivke)
izmenljivost
izotonični regresijsko funkcijo
izotropija
izrojene porazdelitve
jackknife
Jensen je neenakost
kadjo krivulja
Kagan-Linnik-Raoov izrek
Kaiser-Guttmannov kriterij
Kaiser-Meyer-Olkin ukrep vzorčenja ustreznosti
kakovostno prilagojeni življenju leto
Kalmanov filter
Kamatov preizskus
Kamatov test
kanal stopinj svobode
kanonična korelacija
kanonična matrika
kanonična spremenljivka
kanonični
Kantorowitchov izrek
Kapteynova porazdelitev
Kärberova metoda
kartogram
katastrofa teorija
kategorični podatkov
kategorialna porazdelitev
kategorialna spremenljivka
kategorija teorija
kategorija
Kendallov koeficient korelacije rangov
Kestenova proces
Khintchineov izrek
Kiefer-Wolfowitzova proces
klasificiranje
klasifikacija
klasifikacije statističnih
klin načrtov
kliničnih preskušanj
kliničnih študij
kljukčeva metoda
Klotzov preizskus
Klotzov test
Knoxov preizskus
Knoxov test
kocke korelacije
koeficient alienacije
koeficient avtokorelacije
koeficient celotne določanja
koeficient determinacije
koeficient individualnosti
koeficient koncentracije
koeficient korelacije
koeficient multiple korelacije
koeficient nepojasnjenosti
koeficient nepovezanosti
koeficient neredu
koeficient ob nepredvidljivih dogodkih
koeficient parcialne korelacije
koeficient partkorelacije
koeficient presežka
koeficient rase slično
koeficient razhajanj
koeficient self-podobnosti
koeficient sestave
koeficient skladnosti rangov
koeficient sporazuma
koeficient variacije
koeficient zanesljivosti
koeficient
kohorte študija
kohorte umrljivosti
kohorte
količina informacij
Kolmogorov je neenakost
Kolmogorovov izrek
Kolmogorov-Smirnova porazdelitev
kombinacija testov
kombinatoričnih metod
kombinatoričnih moč pomeni
kombinatoričnih test
kompaktne (serijski) grozdov
kompleks nenormalno krivulja
kompleksna demodulation
kompleksna enota
kompleksna poskus
kompozitni cenilko
kompozitni programa vzorčenja
komunaliteta
komuniciranje razred
končna populacija
končna točka ocenjevanja
končni grozda
končni vzorec razdelitev točke
končnih arc sine distribucijo
končnih Markov verige
koncentracija matrika
koncentracija
konfiguracije
konfirmativna analiza podatkov
konjugat distribucija
konjugat latinskih kvadratov
konjugat pred
konjugat razvrstitev
konkurenčnih nevarnosti
konkurence proces
kontingenčna tabela
kontingenca
kontinuitet
kontinuitete popravek
kontrast
kontrola kakovosti
kontrolna karta
kontrolna meja
kontrolna metoda
konvergence v ukrepu
konvergence v verjetnost
konvolucija
Konyusov indeks
konzervativno interval zaupanja
konzervativno proces
Koopman-Darmois družine
korekcijski faktor
korelacija rangov
korelacija z odlogom
korelacija z zamikom
korelacija
korelacijska matrika
korelacijska tabela
korelacijsko razmerje
korelogram
korespondenčna analiza
Koroljukov izrek
kosinus distribucijo
kotiček za test
kotne spremenljivke
kotno preoblikovanja
Kounia je neenakost
kovariabilnost
kovariančni funkcijo
kovariančni jedra
kovariančni mirovanju postopka
kovarianca
kovariat
K-preizskus
Krampova funkcija
k-razmerje t-test
k-razmerje
krepki zakon velikih števil
kripto-deterministične proces
kriterij
kritična vrednost
kritične količnik
kritično območje
krivalja rasti
krivulja koncentracije
krivulja povprečna gostota
krivulja prožnosti
krivuljo v obliki zvona
križ amplitude spektra
križ intenzivnost funkcijo
križ spektra
Kronecker izdelek oblikovanja
Kronecker produkt matrik
krožne formula
krožne kvartil odklon
krožne pomeni odmik
krožne pomeni razliko
krožne serijski korelacijskim koeficientom
krožne triads
krožni distribucija
krožni enakomerno porazdelitev
krožni test
krožno histogram
krožno območje
Kruskalova statistika
Kruskal-Wallisov preizskus
Kruskal-Wallisov test
k-statistika
K-test
kubični lattice design
kubičnih modelov s tremi razredi sodelavec
Kuiperova statistika
kumulativna frekvenčni krivulja
kumulativna napaka
kumulativna normalna porazdelitev
kumulativna pojavnost
kumulativna proces
kumulativna tveganje
kumulativni chi-kvadrat statistike
kup map analiza
kvalitativni nadzor
kvantil
kvantitativni nadzor
kvantiziranih odgovor
kvartil
kvartilni koeficient asimetrije
kvartilni odklon
kvartilni razmik
kvartilni razpon
kvazi-kompaktna grozd
kvintil
kvotni vzorec
k-vzorec zdrs Mosteller's test
Lachenbruchova metoda
Lambda-kriterij
Langevinova porazdelitev
Laplace-Lévyov izrek
Laplaceov izrek
Laplaceova porazdelitev
Laplaceove porazdelitev
las
Laspeyres-Konyusov indeks
Laspeyresov indeks
lastna vrednost
lastnost
latentna spremenljivka
latentna struktura
Latin hiperkocka vzorčenje
latinski kvadrat
Laurentova proces
lažno negativnih
lažno pozitiven
Lehmannov preizskus
Lehmannov test
Lehmann-Schefféov izrek
Leslieova matrika
letna drseča vsota
letne tranše največja metodo
letnega zneska metoda
Lévy-Cramérov izrek
Lévyov izrek
Lévyova proces
Lévy-Paretojeva porazdelitev
Lexianova porazdelitev
Lexisov razmerje
Liapunov je neenakost
Liapunovov izrek
Lillieforsov preizskus
Lillieforsov test
Lincolnjev indeks
Lindeberg-Fellerov izrek
Lindeberg-Lévyov izrek
Lindleyov izrek
linearna korelacija
linearna regresija
linearni model
linearni proces
linearni trend
lineo-normalna porazdelitev
ljudi indeks rasti cen
Lloydova metoda
log F-porazdelitev
log gamma-porazdelitev
logaritemski grafikon
logaritemsko normalna porazdelitev
logaritemsko normalna porazdelitev
log-hi-kvadrat-porazdelitev
logistična krivulja
logistična porazdelitev
logistična proces
logistični
log-linearni model
Lomaxova porazdelitev
longitudinalna študija
Lorenzeva krivulja
lote razredčitev
loterijska izbira
Lowejev indeks
L-preizskus
L-statistika
l-statistika
L-test
lutke opazovanja
Madow-Leipnikova porazdelitev
Makehamov porazdelitev
Mallowov Cp-statistika
manjkajoče podatke načelo
Mann-Kendallov preizskus
Mann-Kendallov test
Mann-Whitneyev preizskus
Mann-Whitneyev test
MANOVA
Mantel-Haenszelov preizskus
Mantel-Haenzselov test
Marcinkiewiczov izrek
Markov je neenakost
Markovova proces
Marshall-Edgeworth-Bowleyev indeks
Marshall-Olkinova porazdelitev
masovnim vzorčenjem
matematično upanje
matrica-Bartlett identitete
matrika izgub
matrika kovariance
Maxwell-Boltzmannova statistika
Maxwellova porazdelitev
McDonald-Kreitmanov preizskus
McDonald-Kreitmanov test
med skupine variance
mediana
meja sprejema
meja zaupanja
meja zavrnitve
meje zanesljivosti
meji tolerance
mera centralne tendence
merila Foster's
mešani model
mešani-up pripombe
mešanja analiza
methoda združevanja
metoda bootstrap
metoda drsečih sredin
metoda momentov
metoda Monte Carlo
metoda najmanjših kvadratov
metoda največjega verjetja
metoda semi-povprečij
Millerova porazdelitev
Millov razmerje
minimaks ocenjevanje
minimaks pravilo
minimalne chi-kvadrat
minimalne logit chi-kvadrat
minimalne normit hi-kvadrat cenilka
minimax robusten cenilka
minimax strategije
minimax žal načelo
Minkowski je neenakost
mnenjska anketa
moči vsota
model drsečih sredin
model I
Model II
model simultanih enačb
model
modificirana aritmetična sredina
modificirana binomska porazdelitev
modificirana eksponentna krivulja
modificirana kontrolna meja
modificirana normalna porazdelitev
modificirana sredina
modificirani latinski kvadrat
modus
moment
Mood-Brown postopek
Moodov W-preizskus
Moodov W-test
morfometrija
Morgensteinova porazdelitev
Mosesov preizskus
Mosesov test
moti harmonične proces
moti nihanje
motnje problem
možnost omejitve
mreža za vzorčenje
m-statistika
multi-časovni model
multikolinearnost
multipla Markovova proces
multipla Poissonova porazdelitev
multipla Poissonova proces
multipla primerjava
multipla regresija
multipli preizskus variacijskih razmikov
multipli test variacijskih razmikov
multiplikativni proces
multivariatna analiza variance tabela
multivariatna analiza
multivariatna beta-porazdelitev
multivariatna binomska porazdelitev
multivariatna eksponentna porazdelitev
multivariatna normalna porazdelitev
multivariatna Paretojeva porazdelitev
multivariatna Pascalova porazdelitev
multivariatna Poissonova porazdelitev
multivariatna Pólyajeva porazdelitev
multivariatna porazdelitev
multivariatne analize variance
multivariatne hipergeometrične porazdelitve
multivariatne inverzna hipergeometrične porazdelitve
multivariatne negativne hipergeometrične porazdelitve
multi-vrednotijo odločitev
multovariatna F-porazdelitev
multovariatna polinominalna porazdelitev
multvariatna Burrova porazdelitev
načrtovanje poskusov
nadidentifikacije
nadzor chart
nadzor substrata
nadzor z nadomeščanjem
nadzor
nadzorovana serija
najbolj kritično območje
najbolj ustrezajo
najboljša linearna nepristransko cenilko
najboljše asimptotično normalno cenilko
najboljše cenilko
najmanjših kvadratov splošnih inverzna
najnižjo normo kvadratne nepristransko oceno
najslabša provprečna izhodna kakovost
naključni spremenljivka
naklonjenost razlago verjetnosti
nalezljiva distribucija
namerni vzorec
napad stopnja
napaka 1.vrste
napaka 2.vrste
napaka 3. vrste
napaka band
napaka Berkson modela
napaka funkcije dopolnjujejo
napaka pri opazovanju enot
napaka pri opazovanju
napaka v enačbah
napaka v ocenjevanju
napaka v specifikaciji
napaka vzorčenja
napaka zaradi aproksimacije
napaka zaradi odgovora
napaka zmanjšanje moči
napaka
napake-in-spremenljivke model
napetost
napovedovanje
naprej enačbe
nasprotnih model
natančen test
natančne statistične metode
natančnost matrika
natančnost
navidezna asociacija
navidezna korelacija
navzdol križ
navzdol pristranskosti
navzkrižne validacije merilo
navzkrižne validacije
navzkrižno korelacijo
navzkrižno kovariančni
nazaj enačbe
nazaj procesa
neenakosti Fréchet's
negativna bimodalna porazdelitev
negativna hipergeometrijska porazdelitev
negativna korelacija
negativnih faktorjev multinomial distribucijo
nejasne predhodne
nelinearna korelacija
nelinearna regresija
nelinearni trend
nenadna sprememba
nenadne distribucija
nenormalno krivulja
nenormalnosti
neodgovor
neodvisna spremenljivka
neodvisni vzorci
neodvisnost
neparametrična delta-metoda
nepojasnjena varianca
nepopolni blok
nepopolni latinski kvadrat
neposredne verjetnosti
neposredni standardizacijo
neposrednim vzorčenjem
nepošten postopek
nepravilnih kollectiv
neprekinjen proces,
neprekinjeno načrte vzorčenja
neprekinjeno verjetnost zakon
nepristranska cenilka
nepristranski preizskus
nepristranski test
nepristranski vzorec
nesestavljena domneva
nesingularne distribucijo
neskladjem
neskončno deljivost
neslučajni vzorec
nesmiselna korelacija
nesorazmerno več podrazred
netipično lastnost
nevarnosti funkcijo
nevarnosti funkcijo
nevarnosti
nevzorčna napaka
Newman-Keulsov preizskus
Newman-Keulsov test
Newton-Raphsonova metoda
nezvezna proces
nezvezna spremenljivka
ničelna domneva
nihanja
nomogram
normalna porazdelitev
normalne enačbe
normalni krožni porazdelitvi
Nyquistova frekvečna
Nyquist-Shannonov izrek
obet
obglavil distribucije
obglavil negativno binomsko porazdelitev
območje indiferentnosti
območje sprejema
območje zaupanja
območje zavrnitve
območju primerljivost faktor
obravnavanje
obsežna vzorčenja
obsežno magnitud
ocena
ocenjevanje
ocenjevanje-maksimiranje algoritem
ocenljivemu
odhod proces
odklon
odklonskost preostalih
odklonskost
odkrivalna analiza podatkov
odlog
odmerkom in odzivom
odmerkom krivulja odziva
odprave
odprti razred
odvisna spremenljivka
odvisnost
ogiva
okoljskih statistik
okrnjenost
oktil
okvir vzorčenja
okvir
omejene popolnosti
omejenega postopka v Armitage
omejitev
omrežno vzorčenje
onesnaženih distribucija
opazovalna napaka
opazovalna študija
opazovanje
operativna karakteristika
opisna raziskava
opisna spremenljivka
opisna statistika
opisnih indeksov
opredelitev
opredeljuje razliko
optimalna preizskus
optimalna razmestitev
optimalna statistika
optimalna stratifikacija
optmalna test
Ornstein-Uhlenbeckova proces
ortogonalna proces
ortogonalna regresija
osamelec
osipa
oslepitev
osnova indeksa
osnovna celica
osnovne črte
osnovne informacije
osnovni izrek o podaljšanju
osnovni kontrast
osrednje mesto teorija
osrednji interval zaupanja
ostanek
O-statistika
ostrižen časovno vrsto
osupljivih
ovinkih simetrične porazdelitve
ovojnici moč funkcijo
ovojnici tveganje funkcija
p * formula
Paaschejev indeks
Paasche-Konyusev indeks
pakirni
Palgravejev indeks
Palmov izrek
Palmova funkcija
panelna anketa
panelna anketa
Papakadisova metoda
parameter koncentracije
parameter pravokotnost
parameter
parametrična domneva
parcialna korelacija
Paretojev indeks
Paretojeva porazdelitev
Paretova krivulja
Pascalnova perozdelitev
pasovna širina
Pearson-Durbinov razmerje
Pearsonov koeficient asimetrije
Pearsonov koeficient korelacije
Pearsonov kriterij
Pearsonov krivulja
Pearsonov ostanek
Peek je neenakost
pentad merilo
perioda
Perkova porazdelitev
Perl-Readova krivulja
Peterova metoda
pet-točkovni test
piktogram
pilotni vzorec
pilotno opazovanje
pipca
Pitman-Morganov test
Pitmanov test
Plackettova enakomerna porazdelitev
plodnost gradient
po delih preskusne metode
podaljša hipergeometrične porazdelitve
podaljša negativno binomsko porazdelitev
podaljša odločitev pravilo Bayes'
podatek
podatki bank
podatki bogatenja algoritem
podatki globino
podatki o sestavi
podatki ostrenje
področja študija
podvojenih vzorec
poenotenim preverjanjem
pogojenost načelo
pogojna porazdelitev
pogojna verjetnost
pogojna verjetnost
pogojno Gaussova porazdelitev
pogojno logistične regresije
pogojno moč funkcijo
pogojno največja verjetnost
pogojno neodvisnost
pogojno nepristransko cenilko
pogojno preživeli funkcijo
pogojno pričakovana vrednost
pogojno pričakovanje
pogojno regresije
pogojno sklepanje
pogojno statistika
pogojno stopnja neuspeha
pogojno test
pogojno
pogostost površine
pogostost teoriji verjetnosti
pogostost
Poisson-Dirichletova proces
Poissonji zakon velikih števil
Poisson-Lexisova porazdelitev
Poisson-Markovova proces
Poissonov aproksimiranje
Poissonova beta-porazdelitev
Poissonova normalna porazdelitev
Poissonova odrezana normalna porazdelitev
Poissonova porazdelitev
Poissonova proces
Poisson-Pascalova porazdelitev
pojasnjevalna spremenljivka
pojasnjevana spremenljivka
pokritost težave
pokritost verjetnost
pokritost
pol normalno ploskvi
pol ponovitev design
pol vzorcem kvadratnih
polar primeža diagram
polimodalne porazdelitev
polinominalna porazdelitev
polinomski regresija
polinomski trend
poljubno izvora
pollogaritemski grafikon
pol-vaja strip
Pólya-Aepplijeva porazdelitev
Pólya-Eggenburgerova porazdelitev
Pólyajeva porazdelitev
Pólyajeva proces
Pólyaov izrek
pomeni, semi-kvadratna razlika
pomožne informacije
pomožne statistika
ponavljajoče se vzorčenje
ponavljanje poskusa
ponovitev
ponovljeno opazovanje
ponovljivost
popis porazdelitev
popis
popoln sistem enačb
popolna analiza primerov
popolna korelacija matrike
popolne informacije metoda
popolne regresije
popolni latinski kvadrat
popolno povezanost grozdenje
popolnoma dovolj statistika
popolnoma nepristransko cenilko
popolnoma uravnotežen lattice kvadratnih
popolnost (za razred odločbe funkcij)
popolnosti
popravek za združevanje v skupine
popravka za kontinuiteto
popravkov za isprekidanost
popravljena moment
popravni faktor za končnost
populacija
porazdelitev razmerja varianc
porazdelitev vzorčnih ocen
porazdelitev
porazdelitvena funkcija
porazdelitvena krivulja
porazdelitveno funkcijo
poševni faktorji
poskus z več dejavniki
poskus
poskusna enota
poskusna napaka
posledična spremeljivka
pospešek, ki ga poganja
pospešeno model neuspeh čas
pospešeno stohastični približevanju
pospešeno življenja testiranje
posplošeni binomska porazdelitev
posplošeni linearni model
posplošeni polinominalna porazdelitev
pošteno igro
posteriorna verjetnost
potrjevalna analiza podatkov
povezanosti
povezave
povprečje
povprečna dolžina članek teči
povprečna dolžina vzorca teči
povprečna izhodna kakovost
povprečna kritična vrednost metoda
povprečna kvadrat
povprečna kvadratna kontingenca
povprečna netočnost
povprečna preusmerila histogrami
povprečna vrednost
povprečne dodatne defectives mejo
povprečni absolutni odklon
povprečni indeks
povprečni popravek (za združevanje v skupine)
povprečni vzorec številka funkcijo
povprečni vzorec številka krivulja
povprečni znesek inšpekcijskih
povprečno vožnjo dolžino
povzročajo posebne nevarnosti funkcijo
pozitivna asimetrija
pozitivna binomska porazdelitev
pozitivna hipergeometrijska porazdelitev
pozitivna korelacija
prav tako povezana porazdelitev
pravično igro
pravilo odločanja
pravkar določenem model
pravokotna porazdelitev
prazno celico David's test
prazno celico test
prečkala dejavniki
prečkala klasifikacijo
predvidena vrednost
predvidevanje
prehod sojenja
preizkušanje domnev
preizskus dvojic
preizskus Kolmogorov-Smirnova
preizskus Monte Carlo
preizskus najmanjše znančilne razlike
preizskus parov
preizskus razmerja varianc
preizskus sekvenc v časovni vrsti
preizskus T-kvadrat
preizskus z mediano
preizskus z razmerjem verjetij
preizskus z znaki
preizskusna statistika
preklica
prekoračitve življenje test
prenosljiva spremembe
prenosna funkcija
preobrat design
prepognjena distribucij
prepognjena nepredvidljivih miza
prepričanja omrežje
presečne ankete
preseganja testi
preseganja
prevladuje strategija
prevoznik spremenljivka
pričakovana izguba
pričakovana vrednost
pričakovano običajno rezultate testov
pričakuje probit
približno stopinj svobode
pridobljene statistike
pridobljenih napak
pridružitvenega procesa
prigušenja
prihod distribucija
prikaz s figurami
prikaz s krogi
prikaz s pravokotniki
prikaz s stolpci
prikaz trakovi
prilagajanje trenda
prilagodljivo jedra ocena
prilagodljivo metode
prilagodljivo optimizacija
prilagodljivo regresije
prilagodljivo sklepanje
prilagodljivo zavrnitev vzorčenja
prilagojeni profil verjetnost
primarna enota
primerjalne smrtnost sliki
primerjalni indeks smrtnosti
primerjalno površine
primerjanje dvojic
primerjanje skupin
primeru zgodovine podatkov
pripisati del
pripisati tveganja
pristranska cenilka
pristranske motiv kovanca
pristranski preizskus
pristranski test
pristranski vzorec
pristranskost izpraševalca
pristranskost
pristranskosti-variance kompromis
probit analizo
probit regresijski premici
probit
problem m-lestvici
proces drsečih sredin
proces eksplozije
proces z neodvisnim korakih
Procrustusova metoda
propadel stratumu metoda
proporcionalna razmestitev
prospectivna študija
prostor modeli
prostor odločitev
prostor vzorcev
prostoročna metoda
prostostne stopnje
prožnost krivulja
prva faza enota
prva povratna čas
prva številka distribucijo
prvi prehod čas
p-statistika
Ptiman-Morganov preizskus
Ptimanov preizskus
p-vrednost
R
računalniško intenzivnih metod
radico-normalno porazdelitvijo
Radon-Nikodymov izrek
Raikovov izrek
rang
rank preoblikovanje
rank rezultate
ranžirna vrsta
Rao-Blackwellov izrek
Rashov model
raven dejavnika
raven faktorja
raven zaupanja
ravnotežje distribucije
ravnotežje obnovo postopka
ravnotežje
Rayleighova porazdelitev
razčlenitev veže
razcep Choleskega
razdalja Canberra
razdalja mera
razdalja porazdelitev
razdalja
razgradljive modeli
razgradnje
razhajanj
raziskovalno anketo
različnost
razlika nič
razlika znak test
razmerje amplitud
razmerje ekstremnih vrednosti
razmerje momentov
razmerje obetov
razmerje verjetij
razmerje
razmernostna lestvica
razmestitev vzorca
raznovrstnost
razpršenih pred
razpršenost
razred simbol
razred
razseljenih Poissonova distribucija
razsevni diagram
razsevni grafikon
razsežnosti zmanjšanja
razširjena skupina deljiva design
razvrščanje v skupine
razvrstitev Anderson je statistika
razvrstitev in regresijskih dreves
razvrstitev
redukcija podatov
Reed-Münchova metoda
regresija z odlogom
regresija z zamikom
regresija
regresijska diagnostika
regresijska krivulja
regresijska ocena
regresijska ploskev
regresijski Cox's model
regresijski koeficient
regresogram
relativna frekvenca
relativna indeks
relativna natančnost
relativna pogostost
relativna učinkovitost cenilke
relativna varianca
relativno tveganje
reprezentativni vzorec
retrospektivna študija
rezultat
Rhodesova porazdelitev
Ricejeva porazdelitev
Riemannova porazdelitev
Ripleyova statistika
Robbins-Munrojeva proces
robni učinki
rojstva in smrti proces
rojstva proces
rojstvo, smrt in priseljevanje procesa
(sferične Normal) Fisher's distribucije
Sacksov izrek
sammensat Poisson distribution
samodejno zaznavanje interakcije
SAS
SB,SU-porazdelitev
Schefféjev preizskus
Schefféjev test
Schwarz je neenakost
še seštevanja
sedanje življenje miza
sekularni trend
sekundarna enota
sekundarna proces
sekvenčna analiza
sekvenčni preizskus
sekvenčni test
sekvenčno ocenjevanje
sekvenčno vzerčenje
sekvenca
self-doslednost Efron's algoritem
semikvartilni razpon
serija
serije spremembe
sestava
sestavljena domneva
sestavni del interakcij
sestavni del variance
seštevnost sredstev
sezonsko nihanje
Shannon-Wienerjev indeks
Sheppardov popravek
Shortova porazdelitev
simetrična porazdelitev
simetrično odvisna
simetrija
sistematična napaka
sistematična variabilnost
sistematična zasnova
sistematični vzorec
škatla ploskvi
Skitovich-Darmoisov izrek
skladne strukture
skladnih vzorcev
skladnost
skladnost
skladnosti
skladnosti
sklepna statistika
škodljivo spremenljivka
skok statistika
skoke in meje metode
skoraj gotovo
skoraj gotovo
skoraj nepremični
skoraj povsod
skoraj zagotovo
skrajšati pregled
S-krivulja
skupina
skupinica
skupinski faktor
skupinski indeks
skupna vsota distribucijo
skupna vsota grafične
skupni faktor space
skupni faktor
slabost modela
slučajenje
slučajna izbira
slučajna komponenta
slučajna napaka
slučajna porazdelitev
slučajna spremenljivka
slučajna variabilnost
slučajna vrsta
slučajne števke
slučajni blok
slučajni dogodek
slučajni proces
slučajni sprehod
slučajni vrstni red
slučajni vzorec
slučajno približevanju Dvoretsky teorem
Slutskyov izrek
Slutskyova proces
Smirnov-Birnbaum-Tingeyova porazdelitev
smrtni proces
smrtnost
sočasno odklon
sočasno spremenljivka
sodelavec razred
sodno kohorte design
sokszög Voronoi
sotočje analiza
Spearman-Kärberova metoda
Spearmanov koeficient korelacije rangov
specifična stopnja
specifični faktor
specifiteta
spekter moči
spektralne funkcije
split ploskvi metoda
split ploskvi osupljivih
split pol metoda
splośćenost
splošni faktor
S-PLUS
spodbujanje
spodnja kontrolna meja
spojina distribucijo
spojina hipergeometrično porazdelitev
spojina negativno multinomial distribucijo
spojina Poissonova distribucija
spojine porazdelitev pogostnosti
sporočijo
sprejemljiva raven kakovosti
sprejemljivo zanesljivost ravni
sprejetju nadzor chart
sprejetju pregled
sprememba točke
spremenljivka
spremljanje
sprijeta verjetnosti
SPSS
sredi pomeni
sredina razreda
sredina
središče mesta
srednja kvadratna napaka
srednja kvadratna napaka
srednja razlika
srednja vrednost
srednji variacijski razmik
stacionarna porazdelitev
stacionarni proces
Stacyova porazdelitev
stadardna enačba
stalnega prebivalstva
standardizirana spremenljivka
standardizirani odklon
standardizirani regresijski koeficient
standardna mera
standardna napaka ocene parametra
standardna napaka
standardni odklon
staranje distribucija
starost odvisna od podružnic proces
starost odvisna od rojstva in smrti proces
starosti prilagojeni tečaj
starosti sex prilagojeni tečaj
starostno obdobje, kohorte učinkov
starostno specifične stopnje
starostno specifične umrljivosti
starostno stopnja umrljivosti
Stata
statistična enota
statistična organizacija
statistična populacija
statistična vrsta
statistični model
statistični obrazec
statistični parameter
statistični podatki
statistični vprašalnik
statistično opazovanje
statistično preizkušanje domnev
statistika rangov
statistika
Stein-Chenova metoda
stereogram
stereologijo
Sterlingova porazdelitev
štetje distribucija
štetje procesa
štetje procesnih metod
števec model, tip I
Stevens-Craigova porazdelitev
število sprejema
število zavrnitve
stisnjen omejitve
stohastični matrika
stohastični model
stohastični proces
stopinja izbire
stopinje prostosti
stopničastim procesom
stopnja napak
stopnja nevarnosti
stopnja rodnosti
stopnja rodnosti
stopnja umrljivosti
stopnja zaupanja
stopnje naključnosti
stopnjo prepričanja
stratificirani vzorec
stratifikacija
stratum
stroškovno-of-indeks življenjskih
struktura
strukturni krog
studentizirani razmik
Studentova porazdelitev
študija s kontrolno skupino
subeksponentna porazdelitev
subjektivna verjetnost
subnormalni razpršenost
sub-Poissonova porazdelitev
sub-series
Sukhatmeova d-statistika
šum
super-Poissonova distribucija
surove trenutek
sveukupan cluster analiza
T˛-porazdelitev
tablice slučajnih števk
Taguchiova metoda
Tajmaova D statistika
Takacsova proces
takojšnjo smrt rate
taksonomija
Tchebychev je neenakost
tehtana regresija
tehtana sredina
teoretična frekvenca
teorija edinstvenega dejavnika
teorija enega dejavnika
teorija enega faktorja
teorija koristnosti
teorija odločanja
test dvojic
test Kolmogorov-Smirnova
test Monte Carlo
test najmanjše znančilne razlike
test parov
test razmerja varianc
test sekvenc v časovni vrsti
test T-kvadrat
test z mediano
test z razmerjem verjetij
test z znaki
test
testna statistika
testu metoda
tetrakorična korelacija
težav s prezasedenostjo
Thiessen poligon
Thomasova porazdelitev
tipske O:PP
točka kontrole
točka spreminjanja cenilko
točka spreminjanja cenilko
točka spreminjanja problem
točka vzvoda
točkovno ocenjevanje
točnost
toleranca
Tong je neenakost
totalna ocena
t-porazdelitev
T-preizskus
T-preizskus
t-preizskus
Tracy-Widomova porazdelitev
t-razmerje porazdelitev
trend
trenutni status podatkov
tri komponente Bock modela
trinomialfordeling
T-test
T-test
t-test
Tukeyev preizskus
Tukeyev test
tvegana vrednost
tveganja razmerje
tveganje kupca
tveganje porabnika
tveganje proizvajalca
tveganje
učinek modifikator
učinkovita cenilka
učinkovita enota
učinkovito stopinj svobode
učinkovitost
učinkovitosti, enakovrednosti
ubežnik nagnjeni distribucijo
ugotavljanje veljavnosti
ugotovitve napake
ugotovitve
ukrivljene eksponentno družine
umazani podatki
umerjanje
umetna korelacija
umetna spremenljivka
umikanje države
umišljena populacija
uravnotežen bootstrap
uravnotežen faktorskem eksperimentalni design
uravnotežen lattice kvadratnih
uravnotežen nepopolne blok
uravnotežen osupljivih
uravnotežen ponoviti replikacije
uravnotežen razlike
uravnoteženi vzorec
usklajeni vzorci
usklajenost
usklajenosti načelo
usklajenosti
usklajevanje
usmerjen aciklični graf
Uspensky je neenakost
U-statistika
ustrezno podskupino
utež
utrujenost modeli
uvrščanje v skupine
variabilnost
variacijski razmik
variacijski razpon
varianca indeks
varianca napake
varianca ostanka
varianca vzorčnih ocen
varianca
variance komponenta
varnost enakovrednosti
večfazno vzorčenje
večkratno vzorčenje
večrazsežna Gaussova porazdelitev
večrazsežna tabela
večrazsežna Wishartova porazdelitev
večrazsežnosto lestvičenje
večstopenjske variance Durbin je cenilka
večstopenjski vzorec
večstopenjsko vzorčenje
vedenjske odločitev funkcijo
vejo in zavezujejo metode
veliko kakovost varstva
velikost preizskusa
velikost vzorca
veljavnosti smrtnosti
Vennov grafikon
verige binomski model
verige blok
verige graf model
verige graf
verige
verižni indeks
verižni relativno
verižno vzorčenje
verjetje
verjetnost trenutek
verjetnost
verjetnosta porazdelitev z napako
verjetnostna funkcija
verjetnostna porazdelitev
verjetnostni grafikon
verjetnostno vzorčenje
verodostojne interval
verodostojne regiji
vezani rang
vhod čas
višjega reda asimptotična teorija
voden postopek
von Misisova porazdelitev
von Neumannovo razmerje
vpis ploskvi
vprašalnik
vrednost v točkah
vroče krova metoda
vrstni red stacionarnost
vse mogoče, dele regresijsko
vsebina veljavnost
vsota kvadratov napake
vsota kvadratov ostanka
vzorčenje postopek
vzorčenje površin
vzorčenje pri sprejemu
vzorčenje s ponavljanjem
vzorčenje v skupinicah
vzorčenje v več fazah
vzorčenje v več stopnjah
vzorčna enota
vzorčna enota
vzorčna napaka
vzorčna ocena
vzorčna porazdelitev
vzorčna točka
vzorčna varianca
vzorčni delež
vzorčni nadzor
vzorčno opazovanje
vzorcem kvadratnih
vzorec v dveh stopnjah
vzorec v več stopnjah
vzorec z napako
vzorec
vzročna distribucija
vzročna spremenljivka
vzročne verige model
vzročnosti
Waldov preizskus
Waldov test
Waldova porazdelitev
Waldova statistika
Wald-Wolfowitzev preizskus sekvenc
Wald-Wolfowitzev preizskus
Wald-Wolfowitzev test sekvenc
Wald-Wolfowitzev test
Wardova metoda
Waringova porazdelitev
Watsonov UN2 preizskus I
Watsonov UN2 preizskus II
Watsonov UN2 test I
Watsonov UN2 test II
Watsonova porazdelitev
Watson-Williamsov preizskus
Watson-Williamsov test
Weibullova porazdelitev
Whittlejova porazdelitev
Wiener-Khintchineov izrek
Wienerova proces
Wilcoxonov preizskus predznačenih rangov
Wilcoxonov preizskus vsote rangov
Wilcoxonov preizskus
Wilcoxonov test predznačenih rangov
Wilcoxonov test vsote rangov
Wilcoxonov test
Wilkov kriterij
Wilks-Lawsleyova U1 statistika
Wishartova porazdelitev
Woodburryjova porazdelitev
W-statistika
Yatesov popravek
Youdenov kvadrat
Yulejova porazdelitev
Yulejova proces
Yulov koeficent asociacije
začasni pomeni
zajemanje / sporočilo za vzorčenje
zajemanje / vračilu vzorčenja
zakon velikih števil
zakonit
zamik
zanesljivost
zaokroževanje
zaprta sekvenčni shemi
zaprta sekvenčni t-testi
zaprtega vprašanja
zaščita provpečne kakovosti
zaseden obdobje
zasnova poskusa
zaupanja krivulja
zaupanja porazdelitev
zaupanje pasu
zaupanje, ki
zaveznik
zbrane odklon
zbrane proces
Z-diagram
zdravilom brez zdravilne
združenje analiza
združevanje napak
združevanje razredov
združevanje
Zelen je neenakost
zeta-porazdelitev
zgornja kontrolna meja
Z-grafikon
zložen srednjo
zložljiva
zmanjšuje stopnja napak
zmanjšuje stopnja nevarnosti
značilnost funkcionalne
značilnost
značilnosti delovanja
znesek pregled
z-porazdelitev
z-preizskus
zraščene zvezi
z-test
z-transformacija
zunanja veljavnost
zunanjih variance
zvezna slučajna spremenljivka

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page