ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Serbian: ф

Full list  - ? а б в г д ђ е  - з и ј к л  - м н  - о п р с т  - у ф х ц ч  - ш      

фаза
фазни дијаграм
фактор корекције
фактор оптерећења
фактор преокрет тест
фактор резултат
фактор ризика
фактор толеранције
фактор
факторијални дизајн
факторијел дистрибуција
факторијел експеримента
факторијел збира
факторијел мултиномијални дистрибуције
факторијел тренутка генерисања функција
факторијел тренутку
факторки облик (патерн)
факторска анализа
факторска антитеза
факторска матрица
факторска ротација
фаст Фоуриер трансформ
Фатоу лема
Ф-дистрибуирати
Фелегијев метод
Фереријев распоред
Ферми-Дирац статистике
Фишер је трансформацију (од коефицијента корелације)
Фишер тачан тест
Фишер-Јејтс теста
Фишеров Б-распоред
Фишеров распоред
Фишерова информација
Фишерова информациона матрица
Фишер-Хсу-Рој дистрибуције
Фиеллер теорема
Фиеллер-Хартли-Пирсон мера удружења
Фиишеров модел
фиксна променљива
фиксни базни индекс
фиксни ефекти (константе) модела
фиксни узорак
филтер
Фисхер-Ирвин теста
Флеминг-Виот процес
флуктуација
Фокер-Планкове једначине
фон Мизесов распоред
Фостер критеријумима
фрактал
фрактил
Фрешеов распоред
Фрешеове неједнакости
Фрешеово одстојање
Фрееман-Туки трансформација
фреквенција површина
фреквенција полигон
фреквенција тренутку
фреквенција
фреквенцијском домену
фрекуентист
Фреунд-Ансари теста
Фридманов тест
Ф-теста
функција аутоковаријансе
функција аутокорелације
функција варијансе
функција грешке допуњују
функција грешке
функција губитка
функција емпиријског распореда
Функција избора
функција интензитета
функција коваријансе
функција кумулативне вероватноће
функција кумулативне фреквенције
функција кумулативног распореда
функција одлучивања
функција повезаности
функција распореда
функција ризика
функција трошкова
функција утицаја
функционална релација
Фуријеова анализа
Фуријеова трансформација

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page