ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Serbian: р

Full list  - ? а б в г д ђ е  - з и ј к л  - м н  - о п р с т  - у ф х ц ч  - ш      

равноправна игра
равнотежа обнављање процеса
равнотежа
равнотежни распоред
раздаљина
раздобље
разломачки Брауново кретање
разломачки репликација
ранг
рандомизација
рандомизован модел
расподела Гњеденко-Корољук
распознатљивост
расположењу Браун поступак
распон
распоред вероватноћа
распоред Колмогоров-Смирнова
распоред парето врсте
распоред поверења
распоред према старости
распоред типа А
распоред типа Б
распоред типа C
распоред толеранције
распоред узорка
распоред упарености
распоред фреквенција
распоред
растурање
растућа стопа неуспеха
регенеративни процес
регион врсте А
регион врсте Б
регион врсте C
регион врсте Д
регион врсте E
регресанд
регресија лага
регресија
регресиона дијагностика
регресиона крива
регресиона линија
регресиона оцена
регресиона површина
регресиони коефицијент
регресиони пондер
регресор
резидуал
резидуална варијанса
резидуалне суме квадрата
резидуално време чекања
резултат
рекурзивни алгоритам
релативна варијанса
релативна прецизност
релативни индекс
релативни ризик
репрезентативни узорак
ретроспективну студију
ризик купца
ризик потрошача
ризик произвођача
робустност
ротација

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page