ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Serbian: е

Full list  - ? а б в г д ђ е  - з и ј к л  - м н  - о п р с т  - у ф х ц ч  - ш      

егзактни статистички метод
егзогена променљива
еквивалент одступају
еквивалентне дозе
еквивалентни узорци
еквилибријум
еколошка заблуда
еколошко истраживање
економетрика
експеримент
експериментална јединица
експертског система
експлозивне стохастичке разлика једначина
експлозивних процеса
експоненцијална крива
експоненцијална регресија
експоненцијални распоред
експоненцијално изглађивање
експоненцијално породице
експоненцијалног модела дисперзије
екстензивни узорак
екстерне валидности
екстра периоду мењају током дизајна
екстра-Поасон варијације
екстраполација предвиђање
екстраполација
екстремне вредности
екстремне значи
екстремни чин тест суме
екстремним студентисед одступају
екстремних вредности расподеле
елемент вероватноће
елементарна јединица
елиминација
елипса концентарције
елипсоидни нормалан распоред
елиптичност
ЕМ алгоритам
емпиријска Бајесова оцена
емпиријска Бајесова процедура
емпиријска веродостојност
емпиријска експоненцијална фамилија
емпиријски статистички модел
ендогена променљива
ентропија
епидемијски процес
епидемијски
епидемиологија
епсилон независност
ергодицити
ергодичка државе
Ерлангов распоред
Ерлангова формула
ерлативна фреквенција
Ессеен лема
Ессеен типа апроксимације
етика
еугеника
Еуклидово растојање
ефекат потковице
ефикасност

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page