ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Romanian: P

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P  - R S T U V  -  -  - Z              

parametru de concentrare
parametru
percentile
perioada bază
perioada de bază
perioada de referinţă
perioada referinţă
periodogramă
pictogramă
placebo
placintă"
plan de experimente
pliat tabelul de urgenţă
pliate median
pliere
pondere
ponderea factorului
populaţie staţionară
populaţie statistică
populaţie statistică
populaţiei corecţie finite
pragul de acceptanţă
precizie
precizie
predicţie
previziune
prima etapă unitate
prima īntoarcere timp
principiul coerenţei
probă accelerată
probă ad hoc
probă admisibilă
probă valabilă
probă
proba Ajne An
probabilităţile aderenţei
probabilităţile tangenţei
probabilitate a priori
probabilitate binomială hārtie
probabilitate condiţionată
probabilitate directă
probabilitate geometrică
probabilitate
probe echivalente
proces aditiv al baleajului aleator
proces aditiv
proces ARIMA
proces ARMA
proces autoregresiv
proces cascadă
proces continnuu
proces cumulat
proces de medie mobilă şi autorgresiv
proces determinist
proces discret
proces integrat de medie mobilă şi autoregresie
procesul de mişcare browniană
procesul de răspāndire dependent de vārstă
produsel Kronecker de matrici
profilul probabilităţii ajustat
prognoză
proiecţie
proprietatea aditivă a lui χ2
proprietatea aditivă a variabilelor distribuite
proprietatea sumativă a mediilor
proprietatea sumativă a valorilor medii
proptietatea aditivă a lui hi-pătrat
protocol
psihometrie
puntajul Abelson-Tukey

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page