ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Romanian: M

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P  - R S T U V  -  -  - Z              

măsură absolută
măsură Fieller-Hartley-Pearson de asociere
magnitudini extinse
mână liberă metodă
MANOVA
margine absorbantă
masă de patru ori
matrice canonică
matrice de corelaţie
matrice stochastică
matricea de concentrare
matricea de covarianţă
matricea de dispersie
matricea de varianta-covarianta
matricea dispersiei
media armonica
media ponderata
medie aritmetică
medie geometrică
medie mobilă
mers aleator
metoda Behren
metoda Blom
metoda Brand-Snedecor
metoda Brown
metoda Bruceton
metoda celor mai mici pătrate în trei stadii
metoda celor mai mici pătrate
metoda celui mai inclinat ascendent
metoda de sus şi în jos
metoda delta
metoda Dragstedt-Behren
metoda formei reduse
metoda Gauss-Seidel
metoda Harrison
metoda Holt
metoda Kärber
metoda Lachenbruch
metoda Lloyd
metoda Monte Carlo
metoda Newton-Raphson
metoda Peter
metoda Procrustes
metoda Reed-Münch
metoda scari
metoda Spearman-Kärber
metoda Stein-Chen
metoda Ward
metode adaptative
metode combinatorii
metode de ramură şi lega
metrica χ2
metrica hi-pătrat
mişcarea naturală a populaţiei
mod
model accelerat al senzorului de eroare
model aditiv
model agregativ
model aleator proporţional Cox
model autoregresiv
model Box-Jenkins
model de agregare
model de regresie Cox
model depistatorului de eroare accelerat
model determinist
model heteroscedastic conditionat autoregresiv
model senzorului de eroare accelerat
model statistic
model stochastic
modele de oboseală
modelul Aranda-Ordaz
modelul ARCH
modelul Bartlett-Lewis
modelul Bates-Neyman
modelul Box-Jenkins
modelul Bradley-Terry
modelul Cox
modelul Ehrenfest
modelul Eisenhart
modelul Johnson-Mehl
modelul Jolly-Seber
modelul Neyman
modelul Neyman-Scott
modelul Rao-Kupper
modelul Rasch
modelul Reed-Frost
modelul Tobit
moment factorial generatoare de funcţie
moment probabilitatea
momente absolute
momente necentrate
momentele valorilor absolute
Mood-Brown procedura

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page