ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Romanian: D

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P  - R S T U V  -  -  - Z              

dată primul pasaj
date calitative
date cantitative
date categorialeş date nominale
de aşteptat normal test scoruri
de distribuţie cosinus
de distribuţie multivariate hipergeometrică
de eroare de tip III
de prelevare de probe de alegere bazate pe
decizie adaptativă
demografie
dendogramă
dependenţă stochastică
dependenţă
descompunera Cholesky
descompunerea Bartlett
design factorial
deviaţia standard procentuală
deviaţie absolută
deviaţie cuartilă circulară
deviaţie cumulată
deviaţie medie circulară
deviaţie medie
deviaţie mijlocie
devianţă reziduală
devianţă
diagramă "
diagramă bloc
diagramă circulară
diagramă de structură
diagrama "
diagrama de control
diagrama hi
diagrama Venn
diferenţă absolută
diferenţă medie circulară
dihotomie
discrepanţă
distrbuţiile lui Adès
distribuţia χ2
distribuţia Bernoulli
distribuţia beta
distribuţia estimativă a supravieţuirii
distribuţia Fischer-Snedecor
distribuţia frecvenţei
distribuţia hi
distribuţia hi-pătrat
distribuţia îmbătrânirii
distribuţia lui Bernoulli
distribuţia Pareto bivariată
distribuţia Pascal bivariată
distribuţia Poisson bivariată
distribuţia 'Student' bivariată
distribuţia Student
distribuţia t
distribuţie α
distribuţie abruptă
distribuţie afine-α
distribuţie afine-alfa
distribuţie alfa
distribuţie Arfwedson
distribuţie aritmetică
distribuţie armonica
distribuţie Arnold
distribuţie asimetrică
distribuţie asimptotică
distribuţie axială
distribuţie beta-gamma
distribuţie beta-Stacy
distribuţie beta-Whittle
distribuţie bidimensională
distribuţie Bingham
distribuţie binomială negativă bivariată
distribuţie binomială
distribuţie Birnbaum-Saunders
distribuţie Birnbaum-Tingey
distribuţie bivariată
distribuţie Borel-Tanner
distribuţie Bose
distribuţie Bradford
distribuţie Burr
distribuţie cardioid
distribuţie categorială
distribuţie Cauchy bivariată
distribuţie Charlier
distribuţie circulară simetrică
distribuţie circulară
distribuţie condiţionată
distribuţie de încredere
distribuţie de probabilitate (EJ)
distribuţie de toleranţă
distribuţie delta
distribuţie Dimroth-Watson
distribuţie Dirichlet
distribuţie discretă
distribuţie Elfving
distribuţie Engset
distribuţie Erlang
distribuţie exponenţială bivariată
distribuţie exponenţialăş distribuţie exponenţială negativă
distribuţie F bivariată
distribuţie factorial multinomial
distribuţie Ferreri
distribuţie finit arc sinus
distribuţie Fisher
distribuţie Fisher-Hsu-Roy
distribuţie Fréchet
distribuţie Galton-McAllister
distribuţie gamma bivariată
distribuţie gamma
distribuţie Garwood
distribuţie Gauss-Poisson
distribuţie generalizată
distribuţie geometrică
distribuţie Gibrat
distribuţie Gompertz-Makeham
distribuţie Helmert
distribuţie Hermite
distribuţie hipergeometrică bivariată
distribuţie hypergeometrică
distribuţie Irwin
distribuţie Ising-Stevens
distribuţie Kapteyn
distribuţie Laplace
distribuţie Lévy-Pareto
distribuţie log F
distribuţie log gamma
distribuţie logaritmică bivariată
distribuţie Lomax
distribuţie Madow-Leipnik
distribuţie Makeham
distribuţie Marshall-Olkin
distribuţie Maxwell
distribuţie Miller
distribuţie multinomială bivariată
distribuţie nominală
distribuţie normală bivariată
distribuţie normală circulară
distribuţie Pareto
distribuţie Pascal
distribuţie Perk
distribuţie Poisson
distribuţie Poisson-Lexis
distribuţie Poisson-Pascal
distribuţie Pólya
distribuţie Pólya-Aeppli
distribuţie Pólya-Eggenburger
distribuţie Rayleigh
distribuţie Rhodes
distribuţie Rice
distribuţie Riemann
distribuţie Short
distribuţie simetrică
distribuţie Smirnov-Birnbaum-Tingey
distribuţie staţionară
distribuţie Stacy
distribuţie Stevens-Craig
distribuţie Stirling
distribuţie Thomas
distribuţie tip A
distribuţie tip B
distribuţie tip C
distribuţie tip I
distribuţie tip II
distribuţie tip III
distribuţie tip IV
distribuţie tip IX
distribuţie tip Pareto
distribuţie tip V
distribuţie tip VI
distribuţie tip VII
distribuţie tip VIII
distribuţie tip X
distribuţie tip XI
distribuţie tip XII
distribuţie Tracy-Widom
distribuţie trunchiată
distribuţie uniformă bivariată
distribuţie von Mises
distribuţie Wald
distribuţie Waring
distribuţie Watson
distribuţie Weibull
distribuţie Whittle
distribuţie Wishart
distribuţie Woodbury
distribuţie Yule
distribuţie z
distribuţie zeta
distribuţie
distribuţii absorbante
distribuţii Bissinger
distribuţii Darmois-Koopman
distribuţii Gnedenko-Koroljuk
distribuţii Kolmogorov-Smirnov
distribuţii Langevin
distribuţii Lexian
distribuţii Morgenstern
distribuţii SB, SU
distribuţii tip Cantor
distribuţiile pliat
distribuţtia census
distributia Gauss
distributia Laplace-Gauss
distributia normala
distributie gaussiană condiţionată
distributie gaussiana
distributii extreme de valoare
doi câte doi tabelul de frecvenţă
dominantă

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page